Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Na této stránce jsou zveřejněna usnesení od listopadu 2014 do 16. června 2022.
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší).

 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

 

 

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 5 z 157První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
12.4.2022 282 8 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10 Rada
12.4.2022 281 8 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0041 - Školství Rada
12.4.2022 280 8 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - výměna kanalizačních a vodovodních stoupacích potrubí pavilonu A a B“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
12.4.2022 279 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a výběr dodavatele ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení pro zadání veřejné zakázky s názvem „Energetická úspora objektu MŠ U Roháčových kasáren“ Rada
12.4.2022 278 8 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu hl. m. Prahy v rámci Programu v oblasti prevence kriminality pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 3020) Rada
12.4.2022 277 8 k návrhu na rozdělení účelové neinvestiční dotace z rozpočtu MPSV ČR v rámci Programu podpory registrovaných sociálních služeb pro poskytovatele sociálních služeb, kteří poskytují sociální služby zejména na území hl. m. Prahy nebo občanům hl. m. Prahy pro rok 2022 v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 2013) Rada
12.4.2022 276 8 k návrhu na souhlas s uzavřením smlouvy o výpůjčce nemovité věci Rada
12.4.2022 275 8 k návrhu na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam Rada
12.4.2022 274 8 k návrhu na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Josefu Čapkovi in memoriam Rada
12.4.2022 273 8 k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru sociálního (OSO) Úřadu městské části Praha 10 Rada
12.4.2022 272 8 k návrhu na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nemovitosti Rada
12.4.2022 271 8 k návrhu na uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) se společností CETIN, a. s., u akce: připojení nového objektu Tulipánová 2806/1, Praha 10 - Záběhlice na stávající infrastrukturu CETIN Rada
12.4.2022 270 8 k návrhu na změnu rozpočtu – přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0081 - Obecní majetek - ubytování uprchlíků z Ukrajiny Rada
12.4.2022 269 8 k návrhu na poskytnutí náhradních obecních bytů výměnou za stávající obecní byty Rada
12.4.2022 268 8 k návrhu na vyhodnocení veřejné nabídky na pronájem volných nebytových prostor (od 19. 1. 2022 do 7. 3. 2022) Rada
12.4.2022 267 8 k návrhu na uzavření smlouvy na zajištění prodeje volných bytových jednotek formou elektronické aukce - výběrové řízení č. 37 Rada
12.4.2022 266 8 k návrhu na vyhlášení 37. výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce Rada
12.4.2022 265 8 k návrhu na uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu pozemků, nebo jejich částí, v Areálu Litevská, Praha 10 Rada
12.4.2022 264 8 k návrhu na přijetí ponechané účelové neinvestiční dotace HMP (Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP) v odvětví 0081 - Obecní majetek (RO 3015) Rada
12.4.2022 262 8 k návrhu na schválení záměru přípravy zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování dalších fází projektové přípravy k výstavbě parkovacího domu Jahodová“ v otevřeném řízení Rada
12.4.2022 263 8 k návrhu na schválení záměru přípravy zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování dalších fází projektové přípravy k výstavbě parkovacího domu V Olšinách“ v otevřeném řízení Rada
12.4.2022 261 8 k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0031 - Doprava (RO 3015) Rada
12.4.2022 260 8 k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 Životní prostředí RO 3015 Rada
12.4.2022 259 8 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Výstavba mlatové cesty na Skalce, k. ú. Strašnice 3220/1, 3220/11, 3220/32, 3220/48, Praha 10“ Rada
12.4.2022 258 8 k návrhu na jmenování ředitelky Mateřské školy, Praha 10, Ve Stínu 2103/10, příspěvková organizace Rada
12.4.2022 257 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7002) Rada
12.4.2022 256 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3016) Rada
12.4.2022 255 8 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 3021) Rada
12.4.2022 254 8 k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0065 - Správa kulturních objektů MČ Praha 10 (RO 3015) Rada
12.4.2022 252 8 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - dotace na mimořádné výdaje v souvislosti s poskytováním pomoci občanům Ukrajiny, kteří jsou na útěku před agresí Ruské federace (RO 3023) Rada
12.4.2022 253 8 k informaci o průběhu plnění instrukce QI 83-01-02 Pravidla pro vyřizování stížností, pochval a petic za rok 2021 Rada
12.4.2022 251 8 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k bezúplatnému převodu části pozemku parc. č. 909/3 v k. ú. Malešice z ÚZSVM do vlastnictví hl. m. Praha Rada
12.4.2022 250 8 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k výkupu spoluvlastnických podílů k pozemkům parc. č. 2855/12, 4494/7, 4522/23 v k. ú. Strašnice Rada
12.4.2022 249 8 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 ke směně části pozemků parc. č. 3426/1 a 3426/3 v k. ú. Strašnice ve vlastnictví společnosti AQUA SPOL, spol. s r. o., za pozemky parc. č. 1293/805 a 1293/806 v k. ú. Řepy ve vlastnictví hl. m. Praha Rada
12.4.2022 248 8 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2586/1 v k. ú. Záběhlice Rada
12.4.2022 247 8 k návrhu stanoviska městské části Praha 10 k prodeji části pozemku parc. č. 2078/242 v k. ú. Záběhlice Rada
12.4.2022 246 8 k návrhu na rozdělení ponechaných účelových investičních a neinvestičních dotací HMP - Správa majetku (RO 3015) Rada
29.3.2022 245 7 k návrhu na uzavření smlouvy „Prováděcí smlouva č. 2022 - 014 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft“ Rada
29.3.2022 244 7 k návrhu na stanovení počtu členů Zastupitelstva městské části Praha 10 na příští volební období Rada
29.3.2022 243 7 k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022 Rada
29.3.2022 242 7 k návrhu na uzavření smlouvy o podnikatelském nájmu na dobu určitou (krátkodobý pronájem) Rada
29.3.2022 241 7 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství dle HMP (RO 8011) Rada
29.3.2022 240 7 k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 2011) Rada
29.3.2022 239 7 k návrhu na realizaci a provoz adaptačních skupin pro předškolní děti v budově Jasmínová 2904/35, Praha 10 Rada
29.3.2022 238 7 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 spolku YMCA Praha na zajištění provozu nízkoprahového zařízení pro děti a mládež v Praze 10 Rada
29.3.2022 237 7 k návrhu na poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městské části Praha 10 organizaci Dům dětí a mládeže Praha 3 - Ulita za účelem realizace sociální služby terénní program pro děti a mládež v Praze 10 Rada
29.3.2022 236 7 k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek a výběrových řízení Rada
29.3.2022 235 7 k návrhu na poskytnutí podpory a součinnosti při řešení vlastnictví pozemků užívaných SK UNION Vršovice, z. s. Rada
29.3.2022 234 7 k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ v otevřeném řízení Rada
29.3.2022 233 7 k návrhu na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 36. Rada
Strana 5 z 157První   Předchozí   1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30