Dotační řízení 2024

Pro rok 2024 vyčlenila městská část 33,40 milionu korun. Dotační programy jsou již tradičně rozdělené do čtyř oblastí (Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní oblast; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj) a žádat bude možné jak na jednorázové aktivity, tak na celoroční činnost.

Dotační řízení 2024

Příjem žádostí pro dotační řízení 2024: 16.10.2023- 31.10.2023

 

Kultura

Podáno 78 žádostí, hodnoceno 70 žádostí, podpořeno 42 žádostí s celkovou částkou 7 640 000,- Kč

Přidělené dotace - Kultura (PDF, 182 kB)


Sport, mládež a volný čas 

Podáno 144 žádostí, hodnoceno 137 žádostí, podpořeno 74 nových žádostí s celkovou částkou 11 881 000,- Kč

Přidělené dotace - Sport, mládež a volný čas (PDF, 243 kB)

 

Sociální a zdravotní oblast

Pokračující víceleté dotace z let 2021-2022, celkem 11 projektů ponecháno pro rok 2024 ve stejné výši.

Víceleté žádosti: podáno 7 žádostí, hodnoceno 7 žádostí, podpořeny 3 žádosti které  byly přeřazeny a následně projednávány v rámci jednoletých dotací.

Jednoleté žádosti: Podáno 124 žádostí, z toho projednáno 119 žádostí, podpořeno 117 nových žádostí a 3 žádosti přeřazeny z víceletých žádostí (celkem 120 žádostí).

Celková částka podpory jednoletých i pokračujících víceletých dotací podpořena částkou 12 486 000,- Kč

Přidělené dotace - sociální a zdravotní oblast - pokračující víceleté dotace z let 2021 - 2022 a jednoleté dotace (PDF, 330 kB)

 

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Podáno 22 žádostí, v rýmci hodnoceno 22 podpořeno 19 nových žádostí s celkovou částkou 1 250 000,- Kč

Přidělené dotace - ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj (PDF, 170 kB)

 

Kontakty:
Email: dotace@praha10.cz

Kultura: 267 093 432
Sport, mládež a volný čas: 267 093 485
Sociální + zdravotní oblast: 267 093 380
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: 267 093 380 (485)
Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS: T: +420 515 903 115, E: grantys@nap.cz

Vstup do formuláře Grantys (www.praha10.grantys.cz) 

Metodika žádosti (PDF, 830 kB)

Formulář žádosti (PDF, 940 kB)

Logo MČ Praha 10 (JPG, 50 kB)

Znak bez textu (JPG, 500 kB)

Grantys - manuál pro žadatele (PDF, 800 kB)

Vizuál - dotace s logy (PDF, 80 kB)

Čestné prohlášení - sport (DOCX, 150 kB)

Plná moc - FO nepodnikající (DOCX, 20 kB)

Plná moc - FO podnikající (DOCX, 20 kB)

Plná moc - PO (DOCX, 20 kB)

Vzor - Smlouva jednoletá 2024 (PDF, 190 kB)
Vzor - Smlouva víceletá 2024 (PDF, 220 kB)
Vzor - Smlouva dodatek 2024 (PDF, 190 kB)