Podkladové materiály zastupitelstva pro veřejnost

Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a zákona č. 111/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

5. ZMČ ze dne 25.9.2023

Číslo materiálu Název
1 Návrh na volbu přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10
10 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu Ústředna, s. r. o.
11 Návrh na poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 v rámci vyhlášeného dotačního programu pro oblast paliativní péče - žádosti za2. čtvrtletí 2023
12 Hodnotící zpráva za rok 2022 o plnění Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030
13 Informace o plnění kritérií metody MA21 a přípravě na postup MČ Praha 10 do kategorie A v roce 2024
14 Informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 2. čtvrtletí roku 2023
2 Návrh na volbu tajemníka/tajemnice Finančního výboru (FiV) Zastupitelstva městské části Praha 10
3 Návrh na projednání Výroční zprávy společnosti PRAHA 10 - Majetková, a. s., za rok 2022, účetní závěrky a rozdělení hospodářského výsledku
4 Zpráva o činnosti Rady MČ Praha 10 za období od 28. 11. 2022 do 30. 6. 2023
5 Zpráva o hospodaření MČ Praha 10 k 30. 6. 2023, včetně informace o rozpočtových opatřeních schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění
6 Návrh ke schválení nových Zásad hospodaření s nebytovými prostory svěřenými městské části Praha 10
7 Návrh na vyhodnocení výběrového řízení na prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce - 40.
8 Návrh „Koncepce rodinné politiky městské části Praha 10 pro období 2024–2030“
9 Návrh na poskytnutí finančních prostředků formou individuální dotace z rozpočtu MČ Praha 10 subjektu ADVERTE, s. r. o.

Materiály předchozích zasedání

4. ZMČ ze dne 26.6.2023

Seznam materiálů

3. ZMČ ze dne 3.4.2023

Seznam materiálů

2. ZMČ ze dne 30.1.2023

Seznam materiálů

1. ZMČ ze dne 10.11.2022

Seznam materiálů

30. ZMČ ze dne 28.6.2022

Seznam materiálů

29. ZMČ ze dne 11.4.2022

Seznam materiálů

28. ZMČ ze dne 28.2.2022

Seznam materiálů

27. ZMČ ze dne 20.12.2021

Seznam materiálů

26. ZMČ ze dne 15.11.2021

Seznam materiálů

25. ZMČ ze dne 20.9.2021

Seznam materiálů

24. ZMČ ze dne 21.6.2021

Seznam materiálů

23. ZMČ ze dne 12.4.2021

Seznam materiálů

22. ZMČ ze dne 25.1.2021

Seznam materiálů

21. ZMČ ze dne 21.12.2020

Seznam materiálů

20. ZMČ ze dne 9.9.2020

Seznam materiálů

19. ZMČ ze dne 30.11.2020

Seznam materiálů

18. ZMČ ze dne 14.9.2020

Seznam materiálů

17. ZMČ ze dne 22.6.2020

Seznam materiálů

16. ZMČ ze dne 25.5.2020

Seznam materiálů

15. ZMČ ze dne 2.3.2020

Seznam materiálů

14. ZMČ ze dne 27.1.2020

Seznam materiálů

Archivy: