Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na schválení záměru přípravy zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky s názvem „Zpracování dalších fází projektové přípravy k výstavbě parkovacího domu Jahodová“ v otevřeném řízení

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 262

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

záměr přípravy zadávacího řízení na zadání nadlimitní veřejné zakázky v otevřeném řízení s názvem „Zpracování dalších fází projektové přípravy k výstavbě parkovacího domu Jahodová“ v rámci navýšení parkovacích kapacit na území MČ Praha 10, dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

Ing. Daníčkovi, vedoucímu ODO

  1. zajistit přípravu zadávací dokumentace k nadlimitnímu otevřenému zadávacímu řízení dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 27. 5. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         doprava a inženýrské sítě; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Ing. Urbánek, ved. OMP; Ing. Daníček, ved. ODO

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Daníček, ved. ODO

Číslo tisku:      P10-145482/2022

 

Zpět na začátek usnesení