Akce a projekty

Ověřovací anketa - 10P pro Prahu 10

V pondělí 16.4.2018 proběhlo v KD Barikádníků Fórum Zdravé Prahy 10, na němž obyvatelé Desítky měli možnost říci, co by se mělo veřejném životě na této městské části změnit.

Debaty probíhaly u deseti diskusních stolů a u každého z nich přítomní nejdříve pojmenovali, co je trápí, či co postrádají. Po odprezentování všech vyřčených problémů po jednotlivých oblastech proběhlo hlasování k určení těch, které jsou podle účastníků nejzásadnější. Určeno jich bylo celkem 20. K následně proběhla ověřovací anketa, do níž se mohli anonymně zapojit všichni obyvatelé Prahy 10. V hlasování mohl každý hlasující udělit svůj hlas až šesti z nich, přičemž za každé dva pozitivní hlasy mohl hlasující udělit jeden negativní tomu přání, se kterým nesouhlasil.

Přehled přání, vyslovených na Fóru:

Oblast

Problém

Bezpečnost

Chci, aby byla zavedena nulová tolerance hazardu na MČ Praha 10

Přeji si více policistů kolem Záběhlického rybníka - řešení nesprávně parkujících vozidel

Činnost úřadu/komunikace s úřadem/ ekonomika a podnikání

Přeji si tiskové noviny

Přeji si, aby byly maximálně využity volné bytové a nebytové prostory a příjmy z prodeje/pronájmu

Doprava

Přeji si zpracování studie zklidnění dopravy v oblasti Solidarity (průjezd Černokostelecká - V Olšinách

Přeji si obnovu zpomalovacích prahů před MŠ Dvouletky a v ul. Solidarity

Kultura

Přeji si jednodenní výlety pro seniory?

Chci zprovoznění KD Eden

Sociální oblast a zdraví

Přeji si zřídit nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, a to v každé části Prahy 10

Přeji si navýšení počtu lůžek v Domovech seniorů (hlavně jednolůžkové pokoje)

Sport a volný čas

Chci, aby v parcích bylo více cvičících strojů pro seniory a mládež

Přeji si navýšení počtu plavenek pro seniory

Školství

Chci v Praze 10 alternativní možnost vzdělávání

Přeji si podporu škol v přírodě (mimo Horský hotel) a výměnné pobyty s žáky z jiných měst

Územní rozvoj

Chci více veřejných toalet

Chci zachování přírodního parku na Trojmezí

Životní prostředí

Přeji si, aby byly zakládány  a rozvíjeny komunitní zahrady

Přeji si, aby byla zvýšena kontrola úklidu psích exkrementů, více zapojit Městskou policii do kontrol

Stůl dětí a mládeže

Přeji si zvýšení standardu hygienického vybavení v základních školách

Chci cyklostezky napříč Prahou 10

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fórum 2018

Ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst plánujeme druhé Fórum Zdravé Prahy 10. Chceme znát Váš názor, přijďte nám říct, jaké problémy v Praze 10 vnímáte. U diskusních stolů probereme všechny oblasti života v naší městské části a společně najdeme příležitosti ke zlepšení. Sejdeme se v pondělí 16.4.2018 v 17:00 v KD Barikádníků. 

Během Fóra budou vyhlášeny výsledky hlasování ve 3. ročníku projektu Moje stopa. 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fórum Zdravé Prahy 10 – občané Prahy 10 definovali náměty k určení deseti přání pro Prahu 10

Ve čtvrtek 16.3.2017 proběhlo v KD Barikádníků první Fórum Zdravé Prahy 10, na němž obyvatelé Desítky měli možnost říci, jaké problémy ve veřejném životě vnímají a probrat je se zástupci úřadu.

Diskutováno bylo u devíti diskusních stolů a u každého z nich přítomní nejdříve pojmenovali, co je trápí, a co si přejí vyřešit. Po odprezentování všech vyřčených přání po jednotlivých oblastech proběhlo hlasování k určení těch, které mají podle účastníků největší prioritu:

Oblast

 Přání

Počet hlasů

Bezpečnost

Přeji si zavést nulovou toleranci hazardu 

23

Přeji si vyřešit problematiku krádeží a narkomanů (okolí ul. Holandská)

1

Činnost úřadu/komunikace s úřadem/ rozpočet

Přeji si radniční noviny

21

Přeji si zlepšit prezentaci služeb nabízených neziskovým sektorem a sociálním odborem na soc. sítích 

3

Přeji si lepší komunikaci radních s veřejností

3

Doprava

Přeji si prodloužení autobusové linky č. 213 – propojení Malešic a Vršovic

4

Přeji si rozšíření podjezdu ČD ve Švehlově ulici 

0

Kultura

Přeji si reprezentativní sál městské části

13

Chci, aby úřad pořádal jednodenní zájezdů pro občany

8

Sociální oblast a zdraví

Přeji si vytvoření koncepce rodinné politiky

2

Přeji si zřídit nízkoprahové centrum pro mládež

6

Sport a volný čas

Chci, aby byly pro veřejnost zavedeny kurzy 1. pomoci

7

Přeji si víc volných sportovních ploch

3

Školství

Přeji si, aby byly ve školách zaváděny nové metody a formy výuky

4

Chci, aby byla řešena přeplněnost v mateřských školkách

2

Územní rozvoj

Přeji si, aby úřad zadal architektonickou studii na komplexní revitalizaci Starostrašnické

5

Přeji si, aby bylo vybudováno více bezpečných stezek pro pěší, cyklostezek a inlinestezek

8

Životní prostředí

Přeji si, aby byly nádoby na bioodpad pro občany zdarma

5

Přeji si navýšit kapacitu velkoobjemových kontejnerů 

2

 

Z uvedené tabulky vyplývá, že nejvíce přítomné občany trápí (ne)zavedení nulové tolerance k hazardu, chybějící radniční noviny, reprezentativní sál, či bezpečné stezky pro pohyb pěších, cyklistů a bruslařů.

Fórum bylo připravováno ve spolupráci s kanceláří Národní sítě Zdravých měst a problémy, které přítomní účastníci nadefinují, budou v dubnu ověřeny formou veřejné ankety, jejímž výsledkem bude tzv. „10 P“, tedy 10 přání pro Prahu 10. Takto ověřen přání budou základem pro zpracování Komunitního plánu Zdravé Prahy 10 a jejich řešení bude věnována náležitá pozornost.

 

Společně ukliďme Prahu 10

Termín již tradiční dobrovolnické akce Společně ukliďme Prahu 10 aneb za Desítku bez odpadků a černých skládek letos připadne na sobotu 8. dubna. Akce je pořádána ve spolupráci občanské iniciativy Společně pro Desítku a Městské části Praha 10. Touto akcí se připojujeme k národní kampani Ukliďme svět, ukliďme Česko, www.uklidmecesko.cz. Cílem dobrovolnického úklidu je přispět k tomu, aby Desítka jako celek i její rozličná zákoutí byly hezčím místem k životu nás všech. Již tradičně se budeme potýkat s odpadky a černými skládkami v lokalitách jako jsou Malešice, Trojmezí, Vršovice, Strašnic e, Bohdalec, Zahradní město nebo Slatiny. Vítáme každého dobrovolníka i zájemce o organizaci libovolné další lokace. S přípravou rádi vypomůžeme, pracovní pomůcky (pytle na úklid, rukavice) a svoz odpadu zajišťuje MČ Praha 10. Více informací na občanském informačním rozcestníku www.prahadeset.cz a na webu MČ www.praha10.cz, mailem a telefonem u koordinátora akce Martina Moravce na spolecne_pro_desitku@centrum.cz / 603 278 278 či u Romana Kaštovského na romank@praha10.cz / 736 499 364.

Na uvedených kontaktech lze obdržet bližší informace k času zahájení úklidu v konkrétní oblasti. Rovněž je možné navrhnout další lokace, ve kterých by bylo vhodné úklid zajistit. Podmínkou je, aby pozemek, který bude čištěn, sloužil k veřejnému užívání.

Akce je připravována s podporou společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

 

------------------------------------------------------------

MČ Praha 10 realizuje několik projektů se zapojením veřejnosti v různých oblastech:

- územní rozvoj - www.verejneprostory.cz

- rozvoj městské části - www.moje-stopa.cz

- sociální oblast - Komunitní plánování sociálních služeb