Zápisy a stenozáznamy ze zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10

Zápisy

Zveřejněna je upravená verze dokumentů tak, aby podle předpisů upravujících ochranu osobních údajů nedošlo k zásahům do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.. 

Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Přijatá usnesení, která jsou součástí zápisu naleznete ZDE.

Zápisy ze zasedání ZMČ ve volebním období 2018 - 2022

Stenografické záznamy

Zveřejněna je upravená verze dokumentů tak, aby podle předpisů upravujících ochranu osobních údajů nedošlo k zásahům do práva na ochranu osobních údajů, osobnosti a soukromí fyzických osob.. Plné znění dokumentů je oprávněným občanům k dispozici v režimu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze na oddělení rady a zastupitelstva.

Stenozáznamy ze zasedání ZMČ ve volebním období 2018 - 2022


Archiv 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10