Granty 2005

Usnesením Zastupitelstva městské části Praha 10 č. 14/13/2005 ze dne 17.2.2005 bylo schváleno přidělení veřejné finanční podpory (granty) na realizaci následujících projektů v oblasti využití volného času dětí a mládeže, prevence před drogami, alkoholem a jinými návykovými látkami a v oblasti sociální péče, zdravotnictví a pomoc ostatním skupinám obyvatel:

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE

NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU NÁVRH CELKEM

ARNIKA – KOORDINAČNÍ CENTRUM

SOUTĚŽ "NAŠE SOVY"

30.000

ČESKÝ SVAZ BOJOVNÍKŮ ZA SVOBODU OBVODNÍ VÝBOR PRAHA 10

OSVĚTOVÁ ČINNOST U PŘÍLEŽITOSTI 60. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ

25.000

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, ZO – NATURA QUO VADIS

DEN ZEMĚ V MALEŠICÍCH
DEN PRO PŘÍRODU
PODPORA HNÍZDNÍCH MOŽNOSTÍ PTÁKŮ NA PRAZE 10

13.500

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, ZO – NATURA QUO VADIS

PODPORA ČINNOSTI ODDÍLU MLADÝCH OCHRÁNCŮ PŘÍRODY - GINKGO

6.000

ČESKÝ SVAZ OCHRÁNCŮ PŘÍRODY, ZO – NATURA QUO VADIS

LETNÍ TÁBOR PRO DĚTI Z PRAHY 10

8.000

DIVADELNÍ STUDIO - BATERKY

CELOROČNÍ ČINNOST DIVADELNÍHO STUDIA - BATERKY

35.000

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23

OTEVŘENÝ KLUB

75.400

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23

LETNÍ INTEGROVANÝ TÁBOR

15.000

ICSF – OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

11. MEZINÁRODNÍ VELETRH STUDENTSKÝCH FIREM

40.000

JUNÁK, 77. STŘEDISKO-ROD SOVY PRAHA 10

LETNÍ TÁBOR 2005

13.000

JUNÁK, 77. STŘEDISKO-ROD SOVY PRAHA 10

STŘEDISKOVÉ CENTRUM HER

10.000

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

SPORTOVNÍ A TÁBORNICKÉ VYBAVENÍ ODDÍLU

10.000

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

LETNÍ TÁBOR – ČERVENEC 2005

5.000

JUNÁK SVAZ SKAUTŮ A SKAUTEK ČR STŘEDISKO STOVKA

VÍKENDOVÉ AKCE V ROCE 2005

8.000

PETRKLÍČ

INSCENACE POHÁDKY A JEJÍ REPRIZOVÁNÍ V DIVADLE MIRIAM

72.000

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA

ZIMNÍ TÁBOR

25.000

PIONÝR, PIONÝRSKÁ SKUPINA - BETA

VODÁCKÝ PT – VODÁCKÁ ZÁKLADNA - DOVYBAVENÍ

15.000

PIONÝR, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA -10

SEDMIKVÍTEK – TANEC, HUDBA, PORTA

20.000

PIONÝR, PIONÝRSKÉ CENTRUM PRAHA -10

VRŠOVICKÝ KOLÁČ 2005

45.000

PROTEBE

PRÁZDNINOVÉ TÁBORY PROTEBE

60.000

RODIČOVSKÉ SDRUŽENÍ PŘI POMOCNÉ ŠKOLE V PRAZE 10, CHOTOUŇSKÁ

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI A MLÁDEŽ S MENTÁLNÍ RETARDACÍ A AUTISMEM

70.000

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU 521

SOUTĚŽE

25.000

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU 521

KLUBOVÁ ČINNOST

20.000

SPECIÁLNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, V OLŠINÁCH 67

PRÁZDNINOVÝ POBYT PROBLÉMOVÝCH DĚTÍ MIMO DOMOV NA LETNÍM TÁBOŘE SE ZAMĚŘENÍM NA ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, SEBEPOZNÁNÍ A PREVENCI NEŽÁDOUCÍHO CHOVÁNÍ

28.000

SPECIÁLNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, V OLŠINÁCH 67

PODPORA ČINNOSTI ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ, KLUBŮ, UMĚLECKÝCH A SPORTOVNÍCH ORGANIZACÍ

10.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

PRAŽSKÝ TAJTRLÍK – VÝBĚROVÁ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÝCH LOUTKOVÝCH DIVADEL

23.100

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

MATEŘSKÉ CENTRUM FRYDOLÍNEK TJ SOKOL HOSTIVAŘ

8.400

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA - STRAŠNICE

KARNEVAL V SOKOLE 2005

8.000

VĚRA VESELÁ – "AGENTURA PRIMAVERA"

LETNÍ TANEČNÍ ŠKOLA VĚŠÍN 2005

10.000

YWCA V ČESKÉ REPUBLICE

MATEŘSKÉ CENTRUM

21.000

YWCA V ČESKÉ REPUBLICE

ZIMNÍ A LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR

14.000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

JARNÍ PRÁZDNINY SE SPORTOVNÍM A TANEČNÍM KROUŽKEM

13.000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

VÝTVARNÝ A MODELÁŘSKÝ KROUŽEK

7.600

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

KARNEVAL – ZAHRADNÍ SLAVNOST – VESELÉ ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

6.000

ZVLÁŠTNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, PRÁČSKÁ 37

PŘEHLÍDKA SBOROVÉHO ZPĚVU ŽÁKŮ SPECIÁLNÍCH ŠKOL A VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ

30.000

VYUŽITÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE - SPORT

NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU NÁVRH CELKEM

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23

SPORT PRO VŠECHNY

45.000

HOKEJKA.CZ

HOKEJBALOVÝ TÝM HOKEJKA PRAHA – MLADŠÍ A STARŠÍ ŽÁCI

22.000

KLUB STARÝCH JEŠTĚRŮ

JEŠTĚŘÍ TRETRA

14.500

NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ

ZÁJMOVÁ SPORTOVNÍ ČINNOST NA GYMNÁZIU, PRAHA 10, VODĚRADSKÁ 2 V ROCE 2005

9.900

SPORTOVNÍ KLUB ACTHERM VRŠOVICE

ŠKOLA FOTBALU PRO NEJMLADŠÍ

15.000

SVAZ DŮSTOJNÍKŮ A PRAPORČÍKŮ ARMÁDY ČESKÉ REPUBLIKY

KLUB STOLNÍHO TENISU – LETNÍ TÁBOR

31.700

TENISOVÝ KLUB HOSTÝNSKÁ

TENISOVÝ TURNAJ "STRAŠNICKÝ POHÁR"

15.000

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA – ZAHRADNÍ MĚSTO

1. ČERVEN – SVÁTEK DĚTÍ A SPORTU

12.000

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA ASTRA – ZAHRADNÍ MĚSTO

BADMINTONOVÉ TURNAJE PRO DĚTI A MLÁDEŽ

20.300

T.J. JUNIOR PRAHA

POŘÁDÁNÍ SPORTOVNÍCH TURNAJŮ ZÁKLADNÍCH ŠKOL P 10, 15 A 22 A ZIMNÍ TURNAJE V KOPANÉ PRO PRAŽSKÁ I MIMOPRAŽSKÁ DRUŽSTVA

8.000

TJ MALEŠICE

JUNIORSKÝ LAKROS TJ MALEŠICE

25.000

TJ MALEŠICE

SPORTOVNÍ A KULTURNÍ TRÁVENÍ VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE NA SPORTOVIŠTI

45.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL HOSTIVAŘ

IV. ROČNÍK ŠLAPANDY – DĚTSKÉ SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE

11.200

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA - STRAŠNICE

LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR DRHLENY 2005

20.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

VRŠOVICKÝ POHÁR

4.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

VRŠOVICKÝ MINIPOHÁR

2.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

RANDORI KOŤAT

15.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

KURZ JUDA PRO DĚTI

11.500

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

OLOMOUC 2005

1.800

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

LETNÍ TÁBOR – KOLEKTIVNÍ SPORTY

17.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

PRAVIDLENÁ ČINNOST ODDÍLU GYMNASTIKY

20.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

MEMORIÁL VÍTA SOMOLÍKA XI. ROČNÍK

2.900

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

VÁNOČNÍ ZÁVOD

10.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

LETNÍ TÁBORY PRO DĚTI – ODDÍL GYMNASTIKY

5.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

ZIMNÍ TÁBORY DĚTÍ – ODDÍL GYMNASTIKY

5.000

TĚLOCVIČNÁ JEDNOTA SOKOL PRAHA VRŠOVICE

DVEŘE OTEVŘENÉ I PRO TÉMĚŘ NEVIDOMÉ

4.500

PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU NÁVRH CELKEM

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, O.S.

KOMPLEXNÍ INTERDISCIPLINÁRNÍ PÉČE O DĚTI Z DYSFUNKČNÍCH RODIN, DĚTI TÝRANÉ A ZNEUŽÍVANÉ

25.000

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE – DŮM UM, PRAHA 10, POD STRAŠNICKOU VINICÍ 23

TOULAVÝ AUTOBUS – XI. ROČNÍK

25.000

GYMNÁZIUM OMSKÁ 1300/6

ŠKOLNÍ PROGRAM PREVENCE NEGATIVNÍCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

15.000

INSTITUT FILIA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ VE 3. TŘÍDÁCH ZÁKLADNÍ ŠKOLY

40.000

INSTITUT FILIA, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

PRIMÁRNÍ PREVENCE ZÁVISLOSTÍ V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

60.000

KŘESŤANSKÉ GYMNÁZIUM

ŘEKNI DROGÁM NE!

5.000

MEZINÁRODNÍ STUDENTSKÉ DIVADLO EVROPA

VŠICHNI ŘEKNĚME STOP DROGÁM

39.000

NADAČNÍ FOND GYMNÁZIA VODĚRADSKÁ

PROJEKT PROTIDROGOVÉ PREVENCE NA GYMNÁZIU, PRAHA 10, VODĚRADSKÁ 2 NA ROK 2005

27.000

ODBORNÉ UČILIŠTĚ A PRAKTICKÁ ŠKOLA, PRAHA 2, VRATISLAVOVA 6

PRIMÁRNÍ PRVENCE DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ

35.000

PROJEKT ODYSSEA

USPOŘÁDÁNÍ DVOU ŠKOLNÍCH ZÁŽITKOVÝCH VZDĚLÁVACÍCH PROGRAMŮ ZAMĚŘENÝCH NA PREVENCI AGRESIVNÍHO CHOVÁNÍ A ŠIKANY V TZV. PROBLÉMOVÝCH TŘÍDÁCH

28.000

RODIČE

RODIČE DĚTÍ OHROŽENÝCH DROGAMI

37.000

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY PŘI STŘEDNÍM ODBORNÉM UČILIŠTI U KRBU 521

PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI
PREVENCE KRIMINALITY

8.000

SPECIÁLNÍ ŠKOLY, PRAHA 10, V OLŠINÁCH 67

TÝDEN PRO ZDRAVÍ A SEBEPOZNÁNÍ

24.000

STŘEDISKO PREVENCE A LÉČBY DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ – DROP IN, O.P.S.

PROJEKT RESOCIALIZACE MATEK UŽÍVAJÍCÍCH NÁVYKOVÉ LÁTKY A MONITORING JEJICH DĚTÍ

40.000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, KODAŇSKÁ 16/658

PREVENCE NEGATIVNÍCH SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ – PREVENCE PŘED DROGAMI, ALKOHOLEM A JINÝMI NÁVYKOVÝMI LÁTKAMI

24.500

SOCIÁLNÍ PÉČE, ZDRAVOTNICTVÍ A POMOC OSTATNÍM SKUPINÁM OBYVATEL

NEZKRÁCENÝ NÁZEV ORGANIZACE NÁZEV PROJEKTU NÁVRH CELKEM

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE PRAHA

PORADENSTVÍ

20.000

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ KRAJE PRAHA

VZDĚLÁVÁNÍ ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÝCH – VÝUKA PRÁCE NA PC

30.000

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV

POMOC SOCIÁLNĚ SLABÝM OBČANŮM

6.000

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ, OBLASTNÍ SPOLEK PRAHA 10 + BENEŠOV

DOMÁCÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

42.000

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO KŘESŤANSKÉ POMOCI V PRAZE

SPECIALIZOVANÁ ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ PÉČE

20.000

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO RATOLEST V PRAZE 10

REKONDIČNÍ A EDUKAČNÍ POBYT PRO OSOBY S MENTÁLNÍM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM

40.000

DIAKONIE ČCE – STŘEDISKO RATOLEST V PRAZE 10

REHABILITAČNÍ A SPECIÁLNÍ POMŮCKY PRO MENTÁLNĚ POSTIŽENÉ

30.000

JAN ZDRÁHAL

HONZA (*1980) V BĚŽNÉM ŽIVOTĚ S POMOCÍ ASISTENTA

40.400

KONTAKT bB, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PRO STUDIUM, REHABILITACI A SPORT BEZ BARIÉR

REHABILITAČNĚ-SPORTOVNÍ AKTIVITY OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM, OBČANŮ MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 10

15.000

KŘIŽOVATKA ŽIVOTA

KURZY MONOSKI

19.000

NADACE CHARTY 77

OSOBNÍ ASISTENCE PRO JOSEFA TRČKU

45.000

OBČANSKÉ SDRUŽENÍ ASISTENCE

STŘEDISKO ASISTENCE – SLUŽBY OSOBNÍ ASISTENCE OBČANŮM MČ PRAHA 10

17.680

OSA

SAMI ZA SEBE

11.040

PRAŽSKÁ ORGANIZACE VOZÍČKÁŘŮ

OSOBNÍ ASISTENCE

88.114

REMEDIUM OBČANSKÉ SDRUŽENÍ

OBČANSKÁ PORADNA REMEDIUM – DETAŠOVANÉ PRACOVIŠTĚ PRAHA 10

11.000

SDRUŽENÍ PRO HOSPIC LITOMĚŘICE

HOSPIC SV. ŠTĚPÁNA LITOMĚŘICE

50.000

SDRUŽENÍ PRO POMOC MENTÁLNĚ POSTIŽENÝM KRAJSKÝ VÝBOR PRAHA

KURZY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH OSOB – VEČERNÍ ŠKOLA VÝTVARNÝCH A TEXTILNÍCH TECHNIK

32.000

SPOLEČNOST PRO RANOU PÉČI

RANÁ PÉČE PRO DĚTI S TĚŽKÝM ZRAKOVÝM A KOMBINOVANÝM POSTIŽENÍM A JEJICH RODINY

20.000

SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA-ODBOR ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH

7. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO KUŽELKÁŘSKÉHO TURNAJE ZRAKOVĚ POSTIŽENÝCH – SLAVIA CUP POD ZÁŠTITOU STAROSTY MČ P 10

66.000

SVAZ DŮCHODCŮ ČESKÉ REPUBLIKY

REKONDIČNÍ A REHABILITAČNÍ POBYT V REKREAČNÍM STŘEDISKU ORBITA A RELAXAČNÍ A REKONDIČNÍ POBYT VE STŘEDISKU HNAČOV

14.000

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, PRAHA 10, OLEŠSKÁ 18/2222

INTEGRACE ŽÁKA Z OSLABENÉHO SOCIOKULTURNÍHO PROSTŘEDÍ

45.000

Pro rok 2005 bylo přijato celkem 158 žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory v celkové částce 8,960.44,- Kč, veřejná finanční podpora byla poskytnuta na 97 projektů v celkové částce 2,313.034,- Kč.