Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0021 Životní prostředí RO 3015

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 260

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

úpravu rozpočtu v odvětví 0021 životní prostředí pro rok 2022:

 

  1. snížení

aa)  snížení položky - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 90 a ORG 816290 Revitalizace parku Solidarita, Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081629000000

- 4 241,40

 

ab)  snížení položky - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 118 Mlžítka a mlhoviště ve veřejném prostoru

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000118

-

- 495,40

 

ac)  snížení položky - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 90 a ORG 81222 Interaktivní mapa zeleně na území MČ Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081222000000

- 250,00

 

 

 

- 2 -

 

 

ad)  snížení položky - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 90 a ORG 81407 Pítka v MČ

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081407000000

- 242,50

 

ae)  snížení položky - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 118 Interaktivní mapa zeleně na území MČ Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000118

-

- 30,00

 

af)   snížení položky - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech ÚZ 118 Údržba zeleně v MČ - Mobilní zeleň

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000118

-

- 1 500,00

 

  1. zvýšení

ba)  zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Budovy, haly a stavby ÚZ 90 a ORG 008162926002 Revitalizace parku Solidarita, Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

6121

000000090

0081629216002

+ 4 241,40

 

bb)  zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Drobný dlouhodobý hmotný majetek, ÚZ 118 Mlžítka a mlhoviště ve veřejném prostoru

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5137

000000118

-

+ 495,40

 

bc)  zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Programové vybavení, ÚZ 90 a ORG 0081222220022 Interaktivní mapa zeleně na území MČ Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

6111

000000090

0081222220022

+ 250,00

 

bd)  zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Budovy, haly a stavby ÚZ 90 a ORG 0081407220028 Pítka v MČ

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

6121

000000090

0081407220028

+ 242,50

 

 

 

- 3-

 

 

be)  zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Nákup materiálu, jinde nezařazený, ÚZ 118 Interaktivní mapa zeleně na území MČ Praha 10

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5139

000000118

-

+ 30,00

 

bf)  zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Nákup ostatních služeb, ÚZ 118 Údržba zeleně v MČ - Mobilní zeleň

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

5169

000000118

-

+ 1 500,00

 

  1. snížení

Snížení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Budovy, haly a stavby, ORG 216002 Revitalizace parku Solidarita

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

6121

000000000

0000000216002

- 19 725,00

 

  1. zvýšení

Zvýšení paragrafu Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň a položky Budovy, haly a stavby ÚZ 10 a ORG 0081629216002 Revitalizace parku Solidarita

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0221

3745

6121

000000010

0081629216002

+ 19 725,00

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

2. Bc. Pecánkovi, vedoucímu OŽP

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 4 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Komrsková, 1. místostarostka

Anotace:         rozpočet; životní prostředí

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Bc. Pecánek, ved. OŽP

Na vědomí:     -

Garant:            Bc. Pecánek, ved. OŽP

Číslo tisku:      P10-136138/2022

 

Zpět na začátek usnesení