Veřejné zakázky

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek

Registr zástupců občanů v hodnotících komisích je ojedinělým nástrojem, kterým m.č. Praha 10 umožňuje občanům Prahy 10 kontrolovat výkon správy majetku m.č. Praha 10  a vlastním přičiněním přispět k transparentnosti procesu zadávání veřejných zakázek.Před každým hodnocením nabídek je z Registru vylosován člen hodnotící komise a jeho tři náhradníci. Vylosovaný občan je následně kontaktován pracovníky Odboru majetkoprávního ÚMČ Praha 10, zda má o členství v komisi zájem a může se jejího jednání zúčastnit. Pokud se tohoto občana nepodaří zastihnout nebo členství odmítne, je kontaktován náhradník atd.
Zástupce občanů má v hodnotící komisi stejné postavení se všemi právy a povinnostmi jako ostatní členové komise z řad zastupitelů m. č. Praha 10 a úředníků ÚMČ Praha 10. Mandát člena Registru trvá vždy 4 roky. Výběrové řízení na doplnění Registru se koná tradičně na podzim každého roku a řádně přihlášení občané jsou do Registru zařazeni od 1. ledna následujícího roku.

 

Zadávání veřejných zakázek

Městská část Praha 10 postupuje při zadávání veřejných zakázkách dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Povinně uveřejňované informace o veřejných zakázkách jsou umístěny na Profilu zadavatele.

Profil zadavatele ve smyslu § 28 odst. 1) písm. j) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, má městská část Praha 10 zřízen na https://www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilMCPraha10.