Odbor hospodářské správy

Odbor hospodářské správy Úřadu městské části Praha 10 je zřízen Radou městské části Praha 10 pro správu movitého a nemovitého majetku, který je v užívání Úřadu městské části Praha 10. Odbor hospodářské správy nevykonává žádné agendy v přenesené působnosti.

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 111

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Lukáš Albrecht C/405 267 093 377267 093 377 vedoucí oddělení technické správy a služeb
Ivo Antušek A/06 267 093 201267 093 201 referent - podatelna
Iva Bernášková A/06 267 093 456267 093 456 referent - podatelna
Jan Vojtěch Binder C/406 267 093 642267 093 642 vedoucí oddělení E - Governmentu a ICT
Martina Císařová C/sut. 267 093 521267 093 521 referentka - archiv
Zuzana Drvotová B/info 267 093 111267 093 111 referentka - informátorka
Jiří Dudek C/522 267 093 405267 093 405 vedoucí referátu archivu
Marie Dušková A/06 267 093 656267 093 656 referent - podatelna
Lucie Golejová C/429 267 093 644267 093 644 asistent/ka
Karolina Götzová C/404 267 093 404267 093 404 vedoucí oddělení provozně - ekonomického
Vladimír Hrejsemnou C/310 267 093 715267 093 715 referent správy a provozu aplikací
Hana Huljaková B/info 267 093 111267 093 111 vedoucí referátu informační kanceláře
Aleš Jaafar C/400 267 093 122267 093 122 řidič
Lenka Janíková A/06 267 093 452267 093 452 referent - podatelna
Petra Jelínková C/402 267 093 522267 093 522 vedoucí referátu koordinátora činností souvisejících se stěhováním radnice
Martin Kárník C/401 267 093 737267 093 737 Energetik
Lukáš Klouda C/310 267 093 696267 093 696 referent správy a provozu aplikací
Antonín Kořenek / řidič
Markéta Kotková C/310 267 093 606267 093 606 vedoucí referátu správy a provozu aplikací
Milada Kryndlerová / referent/ka - archiv
Jana Kučerová C/405 267 093 498267 093 498 technický referent
Jan Kudrna C/203 267 093 529267 093 529 referent správy a provozu infrastruktury
Jiří Lancmann C/202 267 093 319267 093 319 referent správy a provozu infrastruktury
Marek Neuman C/311 267 093 606267 093 606 referent správy a provozu aplikací
Hana Rozhonová B/info 267 093 111267 093 111 referentka - informátorka
Milena Říhová B/info 267 093 111267 093 111 referentka - informátorka
Dagmar Stielová B/info 267 093 111267 093 111 referentka - informátorka
Karel Sybera C/203 267 093 534267 093 534 vedoucí referátu správy a provozu infrastruktury
Tomáš Urbánek C/430 267 093 688267 093 688 vedoucí odboru hospodářské správy
Hana Vajnerová C/403 267 093 141267 093 141 referentka rozpočtu OHS
Jitka Vilímková C/402 267 093 338267 093 338 referent ekonomických činností
Ivan Vobořil C/400 267 093 122267 093 122 vedoucí oddělení autodopravy a pojízdného úřadu
Helena Zachová A/06 267 093 315267 093 315 vedoucí referátu podatelny

Mezi hlavní činnosti odboru patří: 

 • spravuje movitý a nemovitý majetek v užívání ÚMČ po stránce materiální, technické a provozní;
 • zajišťuje a koordinujeinvestiční akce spojené s opravami a údržbou ÚMČ;
 • určuje osobu odpovědnou za činnosti spojené s opravami  a údržbou ÚMČ;
 • zajišťuje a koordinuje stanovení obsahu a způsobu vedení provozní dokumentace a záznamů o vybavení pracoviště;
 • v prostorách ÚMČ metodicky řídí, koordinuje a kontroluje činnost správní firmy v souladu s uzavřenou mandátní smlouvou;
 • v rámci své kompetence zajišťuje a koordinuje poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících  a desinfekčních prostředků a ochranných nápojů;
 • zajišťuje provozní a ekonomické činnosti u svěřeného majetku ve správě ÚMČ;
 • zpracovává rozpočet odvětví vnitřní správa a zajišťuje účelné využívání těchto finančních prostředků;
 • zajišťuje archivní službu, včetně provádění skartace;
 • zajišťuje a koordinuječinnost podatelny a spisoven;
 • řídí autodopravu ÚMČ;
 • zabezpečuje provoz telefonní ústředny po technické stránce;
 • zajišťuje objednávání a distribuci tisku;
 • provádí vyúčtování závodního stravování úředníků a zaměstnanců ÚMČ v rámci schváleného rozpočtu;
 • zajišťuje servisní služby pro zaměstnance a úředníky Městské části Praha 10, zařazené do odborů, oddělení a samostatných referátů Úřadu městské části Praha 10.
 • zajišťuje spisovou službu(podatelna, datové schránky, archiv, obsluha veřejné desky)a další úkoly odboru dle  "Spisového řádu Úřadu".
 • zajišťuje činnost úřadu po stránce provozní, ekonomické, materiální a technické.
 • zajišťuje také připravenost MČ na řešení krizových situací, organizuje a koordinuje činnosti související s krizovým plánem městské části i havarijním plánem. Krizové situace řeší ve spolupráci s bezpečnostní radou a integrovaným záchranným systémem hl.m..
 • zajišťuje oblasti BOZP A PO

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10