Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Tomáš Procházka

Budova/kancelář:C/413

Tel. linka:267 093 511267 093 511

Email:tomas.prochazka@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru kultury a projektů

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 329

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Čermáková Marie C/417 267 093 378267 093 378 ekonom/ka
Ezechel Michal B/116 267 093 726267 093 726 kronikář - externí
Hořejší Kateřina B/444 267 093 432267 093 432 koordinátor/ka a metodik/čka dotací
Johnová Eliška C/412 267 093 329267 093 329 referent organizační změna
Kačírková Zina B/443 267 093 491267 093 491 referent/ka (analytika a strategický rozvoj)
Klásek Štěpán B/435 267 093 750267 093 750 referent/ka oddělení památkové péče
Machová Lýdia C/416 267 093 505267 093 505 referent/ka (kultura)
Novák Milan C/414 267 093 396267 093 396 referent organizační změna
Peerová Michaela B/443 267 093 433267 093 433 referent/ka (projekty)
Procházka Tomáš C/413 267 093 511267 093 511 vedoucí odboru kultury a projektů
Sommerová Eva B/435 267 093 687267 093 687 ekonom/ka
Strachotová Lenka B/444 267 093 380267 093 380 koordinátor/ka a metodik/čka
Svatošová Marie B/435 267 093 699267 093 699 vedoucí oddělení veřejné podpory
Štěpánková Jana C/416 267 093 618267 093 618 referent organizační změna
Tlamichová Jana B/437 267 093 533267 093 533 vedoucí oddělení kultury a projektů
Tothová Andrea C/415 267 093 589267 093 589 referent organizační změna
Vašek Jan B/434 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturníc

Odbor plní zejména tyto úkoly:

  • řízení akcí občanských aktivit, kultury, sportu a volnočasových aktivit;
  • řízení projektů MČ;
  • dotační řízení vyhlášená MČ a MHMP a metodická pomoc klientům při podání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ;
  • agenda Fondů EU a fundraisingu;
  • zajišťuje péči a správu kulturních objektů MČ Praha 10 (nejedná se o výkon státní správy).

 

Kronikář:

Hlavním úkolem kronikáře je sepisování kroniky o Praze 10, tedy zaznamenání informací o probíhajícím roce a fotografování důležitých událostí. Výsledkem a výstupem této činnosti se stává Kronika městské části Praha 10, která je sepsána a vytištěna vždy za jeden kalendářní rok. Současně kronikář shromažďuje písemné a obrazové dokumenty, které doplňující zápis kroniky. Neméně důležitým posláním je získávání historických materiálů a fotografií o městské části a jejich následná archivace.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10