Odbor kultury a projektů

Odbor zajišťuje: řízení akcí občanských aktivit, kultury, sportu, volnočasových aktivit a zahraničních vztahů, řízení projektů MČ Praha 10, komunikaci s občanskými sdruženími, grantová řízení vyhlášená MČ Praha 10 a MHMP a metodickou pomoc klientům při podání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ Praha 10 a agendu Fondů EU a fundraisingu.   

Ilustrační ikona

Jméno a příjmení:Tomáš Procházka

Budova/kancelář:C/413

Tel. linka:267 093 511267 093 511

Email:tomas.prochazka@praha10.cz

Funkce:vedoucí odboru kultury a projektů

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 329

Jméno a příjmení Kancelář Telefon E-mail Funkce
Marie Čermáková C/417 267 093 378267 093 378 ekonom/ka
Michal Ezechel B/116 267 093 726267 093 726 kronikář - externí
Kateřina Hořejší B/444 267 093 442267 093 442 koordinátor/ka a metodik/čka dotací
Eliška Johnová C/412 267 093 329267 093 329 asistent/ka
Zina Kačírková B/443 267 093 491267 093 491 referent/ka (analytika a strategický rozvoj)
Štěpán Klásek B/435 267 093 750267 093 750 referent/ka oddělení památkové péče a správy kultu
Lýdia Machová C/416 267 093 505267 093 505 referent/ka (kultura)
Milan Novák C/414 267 093 396267 093 396 referent/ka (sport)
Michaela Peerová B/443 267 093 433267 093 433 referent/ka (projekty)
Tomáš Procházka C/413 267 093 511267 093 511 vedoucí odboru kultury a projektů
Dana Ptáčková / ekonom/ka odboru
Eva Sommerová B/435 267 093 687267 093 687 referent - dohoda
Kristýna Soukupová B/444 267 093 432267 093 432 referent organizační změna
Lenka Strachotová B/444 267 093 380267 093 380 koordinátor/ka a metodik/čka
Marie Svatošová B/435 267 093 699267 093 699 referent/ka (sousedské aktivity)
Jana Štěpánková C/416 267 093 618267 093 618 referent/ka (občanské aktivity)
Jana Tlamichová B/437 267 093 533267 093 533 vedoucí oddělení kultury, sportu a projektů
Andrea Tothová C/415 267 093 589267 093 589 referent/ka (sport)
Jana Urbanová C/417 267 093 687267 093 687 referent organizační změna
Jan Vašek B/434 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče a správy kulturníc

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2020 MČ Praha 10