Odbor kultury a projektů

Jméno a příjmení:Tomáš Procházka

Funkce:vedoucí odboru kultury a projektů

Telefon:267 093 511

E-mail:tomas.prochazka@praha10.cz

Budova, kancelář:C/413


Adresa odboru:
Vršovická 68, 101 38 Praha 10 (mapa)
Telefon: +420 267 093 329

Úřední hodiny

 

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Benešová Zdenka B/442 267 093 491267 093 491 referent/ka (analytika a strategický rozvoj)
Čermáková Marie C/417 267 093 378267 093 378 ekonom/ka
Ezechel Michal B/116 267 093 726267 093 726 kronikář - externí
Glinská Patrícia / referent dohoda
Haspeklová Radka C/412 267 093 329267 093 329 referent/ka - administrativně ekonomické činnosti
Hořejší Kateřina B/444 267 093 432267 093 432 pověřena zastupováním vedoucí/ho oddělení veřejné podpory
Klásek Štěpán B/435 267 093 750267 093 750 referent/ka oddělení památkové péče
Machová Lýdia C/416 267 093 505267 093 505 referent/ka (kultura)
Peerová Michaela B/443 267 093 433267 093 433 referent/ka (projekty)
Procházka Tomáš C/413 267 093 511267 093 511 vedoucí odboru kultury a projektů
Sommerová Eva B/435 267 093 687267 093 687 ekonom/ka
Strachotová Lenka B/444 267 093 380267 093 380 koordinátor/ka a metodik/čka
Šrámková Romana C/415 267 093 277267 093 277 ekonom/ka odboru
Tlamichová Jana B/437 267 093 533267 093 533 vedoucí oddělení kultury a projektů
Tykalová Karolína B/430 267 093 699267 093 699 referent/ka (sport a sousedské aktivity)
Vašek Jan B/434 267 093 216267 093 216 vedoucí oddělení památkové péče

Odbor plní zejména tyto úkoly:

  • řízení akcí občanských aktivit, kultury, sportu a volnočasových aktivit
  • řízení projektů MČ
  • dotační řízení vyhlášená MČ a MHMP a metodická pomoc klientům při podání žádostí o poskytnutí veřejné finanční podpory z rozpočtu MČ
  • agenda Fondů EU a fundraisingu
  • zajišťuje péči a správu kulturních objektů MČ Praha 10 (nejedná se o výkon státní správy)


Kronikářská činnost
Hlavním úkolem kronikáře je sepisování kroniky o Praze 10, tedy zaznamenání informací o probíhajícím roce a fotografování důležitých událostí. Výsledkem a výstupem této činnosti se stává Kronika městské části Praha 10, která je sepsána a vytištěna vždy za jeden kalendářní rok. Současně kronikář shromažďuje písemné a obrazové dokumenty, které doplňující zápis kroniky. Neméně důležitým posláním je získávání historických materiálů a fotografií o městské části a jejich následná archivace.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10