Závazná stanoviska

Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí.

Archiv let 2016 a 2017

Datum podání žádosti Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Závazné stanovisko
  Rok 2018      
26.11.2018 Stavební úpravy a přístavba RD, ul. Úvalská 756, parc. č. 2864 a 2865 Strašnice tepelné čerpadlo vzduch - voda stanovisko
13.11.2018 Novostavba RD na parc. č. 4244, ul. Středová Strašnice krbová vložka s výměníkem Jotul o P < 9 kW, el. kotel, krb stanovisko
8.11.2018 Nástavba 2. NP na objektu, ul. Mukařovská 24 Strašnice 2 stávající plynové kondenzační kotle, každý o P < 26,5 kW stanovisko
5.11.2018 Předváděcí a skladové prostory v areálu  STAZAP a.s., ul. Tiskařská 599/12 Malešice tepelná čerpadla vzduch-vzduch stanovisko
18.10.2018 Rekonstrukce RD, ul. Uhříněveská 67 Strašnice prašnost stanovisko
17.10.2018 SÚ a změna tvaru střešní roviny RD, ul. Přespolní 147/6 Záběhlice 2 plynové kondenzační závěsné kotle, každý o P < 20 kW stanovisko
9.10.2018 Rozšíření nástavby v RD v ul. Na Výhledech 2323/5 Strašnice nevznikne nový zdroj znečiťování ovzduší stanovisko
26.9.2018 Rekonstrukce BD, ul. Kodaňská 35 Vršovice 2 plynové závěsné kotle v provedení turbo, každý o výkonu 49 kW stanovisko
24.9.2018 BD Záběhlická, parc. č. 33, 34/2, 34/3, 5756/2 a 5756/26 Záběhlice dvoumodulový kotel o výkonu 19,1 - 191,4 kW stanovisko
24.9.2018 Fotbalový stadion Slávie - stavební úpravy související s redukcí sedaček pro hlavní funkční využití - fotbal, ul. U Slávie 1540/2a Vršovice prašnost stanovisko
10.9.2018 Stavební úpravy BD - přístavba výtahu a úprava dvora, ul. Orelská 82/13 Vršovice 2 plynové kondenzační závěsné kotle, každý o P < 48,7 kW stanovisko
10.9.2018 Novostavba RD na parc. č. 583, 584/1, 585, 586, 5772/2, 5772/3 mezi ul. Záběhlická a U Splavu - změna stanoviska Záběhlice elektrické přímotopy, krb o P = 5 kW stanovisko
10.9.2018 Stavební úpravy ateliéru v RD, ul. Na Zájezdu 1945/16, parc. č. 3326, 3325/1 Vinohrady nevznikne nový zdroj vytápění stanovisko
7.9.2018 Přístavba garáže, rozšíření 1.PP a obnova RD po požáru, ul. Benešovská 25 Vinohrady tepelné čerpadlo země - voda, krb stanovisko
7.9.2018 Stavební úpravy nebytové jednotky č. 1159/30 v 1. PP BD na parc. č. 1415/1 v ul. Jerevanská - změna užívání na ateliér Vršovice nevznikne nový zdroj vytápění stanovisko
6.9.2018 Změna stavby - nástavba a přístavba, ul. Nedvězská 4a, školicí středisko a ubytovna Strašnice nevznikne změna zdrojů vytápění stanovisko
4.9.2018 Půdní vestavba bytů, ul. Sevastopolská 348/10, parc. č. 209 Vršovice 3 plynové kondenzační nástěnné kotle  stanovisko
4.9.2018 Přístavba výtahu, nástavba BD a s ní související stavební úpravy, ul. Ruská 452/12 - změna stavby před dokončením Vršovice nevznikne změna vytápění 4 BJ stanovisko
3.9.2018 Půdní vestavba a rekonstrukce fasády BD UVN 242/14, ul. U Vršovického nádraží Vršovice 2 plynové kondenzační kotle o P < 26 kW stanovisko
31.8.2018  Stavební úpravy tanečního studia ul. Madridská 9 Vršovice 2 plynové ohřívače vody o výkonu 31,3 a 23,8 kW a stávající plynový kotel o výkonu 45 kW stanovisko
31.8.2018 Novostavba MŠ ul. Bajkalská 19 Vršovice CZT, výměníková stanice o výkonu 210 kW stanovisko
29.8.2018 Zařízení nového angiografického pracoviště FNKV pavilon S1, ul. Šrobárova 50 Vinohrady nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
24.8.2018 Zahradní domek na pozemku č. parc. 4417 a 4419 Strašnice kamna na tuhá paliva stanovisko
22.8.2018 Stavební úpravy - rekonstrukce 1.PP, ul. Na Šafránce 1811/40 Vinohrady el. přímotopy a el. podlahové vytápění stanovisko
17.8.2018 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu Na Hroudě 194/31 Strašnice 2 plynové kotle o výkonu P<14,2 kW stanovisko
17.8.2018 Odpojení od CZT a celková rekonstrukce zdroje tepla pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - dům UM - Pracoviště Zahradní město, Jahodová 2800/44 Záběhlice 3 tepelná čerpadla vzduch - voda, každé o P<11,42 kW, bivalentní zdroj elektrický kotel o P<45 kW a elektrické těleso o P<6 kW stanovisko
17.8.2018 Rekonstrukce BD včetně zpevněných ploch a oplocení na parc. č. 1261, Krátká 419/39  Strašnice 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<48 kW stanovisko
15.8.2018 Rekonstrukce RD Čestlická 693/4 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu P<23,9 kW stanovisko
15.8.2018 Stavební úpravy BD Řipská 1432/2 Vinohrady kotelna osazená 2 plynovými kondenzačními kotli, každý o výkonu P<95 kW stanovisko
13.8.2018 Revitalizace bytového domu SVJ Eden ul. Vladivostocká 807/4, Kišiněvská 806/4, 801/6, 754/8, a Vršovická 753/76 Vršovice prašnost stanovisko
10.8.2018 Odpojení BD Kubáňské nám. 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274 od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen Vršovice 2 plynové kotelny o celkovém výkonu P<196 kW, každá kotelna osazena jedním plynovým kondenzačním kotlem (oba kotle jsou totožné) stanovisko
9.8.2018 Novostavba RD včetně přípojky splaškové kanalizace, domovních vedení inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení, parc. č. 583, 584/1, 585, 586, 5772/2, 5772/3, 5756/4, 584/2, ul. Záběhlická  a ul. U Splavu Záběhlice krb o výkonu P<5 kW nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla, ale pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení, elektrické přímotopy stanovisko
8.8.2018 Odstranění stávající stavby prodejny DORA v ul. Pod Soutratím 207/4 Vršovice prašnost stanovisko
26.7.2018 Nástavba a změna užívání objektu Nad Kapličkou 3378/17 Strašnice elektrické přímotopy o výkonu do 2 kW - dočasný zdroj stanovisko
26.7.2018 Rezidence Bohdalecká - změna stavby před dokončením, parc. č. 2532, 2533, 2534 - změna stanoviska Michle plynová kotelna o celkovém výkonu 196 kW, 2 plynové kondenzační kotle, každý o P < 98 kW stanovisko
23.7.2018 Bytové domy Malešický háj při ul. Univerzitní včetně retenčních nádrží Malešice vytápění centrální - Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
9.7.2018 Odstranění hospodářských staveb Malešice, na pozemcích č. parc. 216, 217 a 218/1 Malešice prašnost stanovisko
29.6.2018 Obytný soubor Počernická etapa sever, mezi ul. Počernická, Na Palouku a Nad Vodovodem Strašnice káskáda 2 plynových kondenzačních kotlů, každý o P<50 kW stanovisko
29.6.2018 Obytný soubor Počernická etapa jih, mezi ul. Počernická, Na Palouku a Nad Vodovodem Strašnice vytápení centrální - Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
29.6.2018 Nástavba 2 pater BD, ul.Donská 320/4 a přístavba výtahu Vršovice kotelna - 2 plynové kotle, každý o P<90 kW stanovisko
26.6.2018 Bytový dům Alfa a Beta, ul. Počernická Strašnice vytápění centrální - Pražská teplárenská, a.s.  stanovisko
18.6.2018 Polyfunkční dům Na Groši II. etapa Záběhlice, Hostivař vytápění centrální-Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
14.6.2018 Novostavba rodinného domu, ul. Mistrovská 7 Malešice 2 plynové kotle, každý o P<48 kW stanovisko
29.5.2018 Novostavba multifunkčního objektu v areálu Chemoprojektu, parc. č. 2715/2, 2715/4, 2716/6 a 2716/8, ul. Novostrašnická a Třebohostická Strašnice vytápění centrální-Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
28.5.2018 Střešní vestavba BD, ul. Pod Altánem 90/95 Strašnice 1 plynový kotel v provedení turbo o P<24 kW stanovisko
24.5.2018 Dvorní přístavba objektu, ul. Na Kovárně 942/6, parc. č. 942, 938/1 Vršovice 1 plynový kondenzační kotel o P<23,6 kW stanovisko
23.5.2018 Střední škola elektrotechniky a strojírenství - stavební úpravy a projekt energetické úspory objektu, ul. Dubečská 1542/34 Strašnice 2 kaskády plynových tepelných čerpadel, 1. kaskáda o P<114,9 kW, 2. kaskáda o P<229,8 kW stanovisko
18.5.2018 Odpojení od CZT a rekonstrukce plynové kotelny pro bytové domy, ul. Přesličková 2676 - 2679 Záběhlice 3 plynové kondenzační kotle, každý o P<80 kW, celkem kotelna P<240 kW stanovisko
17.5.2018 Nástavba 5. a 6. NP bytového domu, ul. Rybalkova 259/9 Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<24 kW stanovisko
16.5.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro bytové domy, ul. Karpatská 1163 - 1167 Vršovice kotelna - 4 plynové kondenzační kotle, každý o P<60 kW, Celkem výkon kotelny P<240 kW stanovisko
14.5.2018 Nástavba bytového domu a novostavba dvougaráže, ul. Ve Stínu 887/11 Strašnice 5 nových plynových kotlů, každý o P< 24,7 kW stanovisko
10.5.2018 Novostavba polyfunkčního objektu Magnolia Projekt, parc. č. od 362 - do 373 Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<95 kW, celkový výkon kotelny 190 kW stanovisko
4.5.2018 Stavební úpravy nebytového prostoru č.742/502 v BD Žitomírská 742/22 Vršovice 2 plynová topidla WAW stanovisko
3.5.2018 Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu v BD, Voroněžská 470/11 Vinohrady plynový kondenzační kotel, P<34,3 kW stanovisko
2.5.2018 Rekonstrukce a přístavba RD, Smolenská 10 Vršovice plynový kondenzační kotel, P<16,9 kW stanovisko
25.4.2018 Umístění a realizace plynové kotelny v BD Žitomírská 594/33  Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<49 kW stanovisko
25.4.2018 Bytový dům u Vršovického nádraží, parc. č. 109 Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<30kW stanovisko
25.4.2018 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu Krymská 297/13 Vršovice plynový kotel, P<12kW stanovisko
23.4.2018 Rekonstrukce a přístavba RD, v Olšinách 836/81 Strašnice plynový kondenzační kotel, P<23,8 kW, krb stanovisko
19.4.2018 Projekt tří vrtů pro tepelné čerpadlo na parc. č. 3414, u RD Benešovská 1859/31 Vinohrady dočasný zdroj znečištění, v průběhu stavby 3 vrtů pro tepelné čerpadlo  stanovisko
11.4.2018 Novostavba garáže na pozemcích parc.č. 94, 95, ul. Strnadova Malešice prašnost stanovisko
11.4.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny v bytovém domě Gutova 1870/40 Strašnice kotelna - 3 plynové kondenzační kotle, každý o P<28 kW, celkový výkon kotelny 84 kW stanovisko
11.4.2018 Osazení nové nadzemní nádrže AdBlue v ČSPH Shell Praha - Jižní Spojka, č. parc. 2581/4, 2580/14 Záběhlice nová nadzemní nádrž AdBlue o objemu 4 m3 stanovisko
4.4.2018 Vestavba do podkroví RD, Chládkova 91/1, parc. č. 170 Malešice elektrokotel s kombinovaným ohřívačem TUV, P<16 kW stanovisko
3.4.2018 Stavební úpravy objektů C2 a C3 a přístavba nároží na části pozemku parc. č. 992/6, změna užívání hotelu na bytový dům  Vršovice dvě kotelny (dvě dvojice plynových kondenzačních kotlů - každý o P < 47,7 kW) stanovisko
28.3.2018 Novostavba bytového domu, ul. Záběhlická, parc. č. 466 Záběhlice plynový kondenzační kotel, P < 45 kW stanovisko
22.3.2018 Stavební úpravy prodejny Billa, č.810/104, parc. č. 3093/1  Vinohrady vytápění nezměneno stanovisko
20.3.2018 Novostavba RD, ul. Průhonická, parc. č. 2404 Záběhlice plynový kondenzační kotel, krb stanovisko
16.3.2018 Stavební úpravy před prostoru RD,              Za Stadionem 2411/5 Strašnice prašnost stanovisko
15.3.2018 Stavební úpravy BJ v BD, Oblouková 683/15 Vršovice plynový kondenzační kotel stanovisko
13.3.2018 Stavební úpravy + vytápění ŘRD, ul. Dvouletky 2660/83 Strašnice vytápění tepelným čerpadlem vzduch voda stanovisko
13.3.2018 Zateplení, stavební úpravy + výměna zdroje tepla v BD Strančická 1334/33 - budova A  Strašnice nově 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
12.3.2018 OAC Vinice, Vinohradská 167 Strašnice vytápění zůstává stávající  ze soustavy CZT stanovisko
9.3.2018 PRAHA - budova AHNM Sobotecká 2327/9, opatření ke snížení energetické náročnosti Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle  stanovisko
8.3.2018 Rekonstrukce a dostavba dvou domů, V Rybníčkách 2125/13 Strašnice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
1.3.2018 Stavební úpravy a přístavba RD, Hradešínská 12 Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle, plynový krb stanovisko
8.2.2018 Přestavba stávajícího RD a přístavba altánu, č. parc. 771, 772, 777/1, 777/2 a 778 Záběhlice plynový kondenzační kotel,  P < 24 kW stanovisko
5.2.2018 Umístění výtahu a nástavba 2 pater v objektu Donská 320/4 Vršovice nová plynová kotelna - 2 kotle o výkonu do 90 kW stanovisko
5.2.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro BD, Kubáňské náměstí 1327, Na Stezce 1328,1329, 1330 Vršovice odpojení domů od CZT a nová plynová kotelna stanovisko
31.1.2018 Stavební úpravy ŘRD Dvouletky 1110/101 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
16.1.2018 Stavební úpravy BD Omská 1022/49 Vršovice vytápění není součástí změny stavu před dokončením stanovisko
16.1.2018 Novostavba RD - typový dům č. 50, ul. Bolinská  Strašnice elektrokotel stanovisko
4.1.2018 Novostavba RD Černohausů, Na Křivce 1093/8 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
27.12.2017 Rekonstrukce BJ, Dvouletky 2806/305 Strašnice plynový kondenzační kotel stanovisko
22.12.2017 Stavební úpravy + změna užívání RD, Na Třebešíně 1251/43 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
21.12.2017 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro BD, Nad Kapličkou 2416/8 Strašnice nově 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
20.12.2017 Jižní roh stadionu Eden Vršovice vytápění není předmětem PD stanovisko
11.12.2017 Doplňkový objekt k bytovému domu, Květnická 674/2 Strašnice plynový kotel stanovisko
30.11.2017 Objekt samoobslužného mytí Průběžná, ul. Průběžná a ul. V Korytech  Strašnice plynová kotelna s plynovým agregátem, elektrický přímotop stanovisko
29.11.2017 BD - zástavba včetně přípojek IS, U Vršovického nádraží  Vršovice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
22.11.2017 Změna užívání prostor v objektu - pražírna kávy, Turnovského 263/4 Strašnice zařízení - filtr stanovisko
7.11.2017 Novostavba autocentra, ul.    U Vozovny Malešice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
6.11.2017 Vestavba do podkroví RD Chládkova 91/1 Malešice nově kotel na dřevo + stávající elektrokotel stanovisko
18.10.2017 Nový koncept prodejny Lidl ul.      V Korytech Strašnice 2 tepelná čerpadla,           1 elektrokotel stanovisko
  

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
PO a ST: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 17.30
ÚT a ČT: 8.00 - 12.00 a 13.00 - 14.30
PÁ: zavřeno

Katalog firem a služeb

Licence Creative Commons © 2013-2019 MČ Praha 10