Závazná stanoviska

Informace dle ustanovení § 30 odst. 1 písm. f) zákona číslo 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 

Zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší byla zavedena povinnost pro orgány ochrany ovzduší aktivně zpřístupňovat veřejnosti informace o podaných žádostech o závazná stanoviska a o závazných stanoviscích, vydaných na základě těchto žádostí.

Archiv let 2016 a 2017

Datum podání žádosti Předmět žádosti Katastrální území Specifikace zdroje Závazné stanovisko
  Rok 2022      
         
13.2.2023 Novostavba bytového domu Petrovická Strašnice 8 plynových kotlů stanovisko
5.6.2023 Bytový dům Bělocerkevská           Vršovice plynové kotle o celkovéj výkonu do 300 kW stanovisko
4.5.2023 Stavební úpravy bytového domu Řipská 1144/3 Vinohrady 2 plynové kotle, každý o výkonu 48 kW stanovisko
5.4.2023 Nástavba bytového domu Donská 320 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 32,5 kW stanovisko
6.12.2022 Stavební úpravy řadového rodinného domu Dvouletky 2750/271           Strašnice plynový kotel o výkonu do 25,5 kW stanovisko
13.2.2023 Areál rodinných domů Pod Lesíkem                             Záběhlice 16 krbů stanovisko
13.1.2023 Stavební úpravy bytového domu Košická 32/17 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
20.12.2022 Přístavba a stavební úpravy vily U Zdravotního ústavu 2261/4 Vinohrady krb stanovisko
21.12.2022 Stavební úpravy vily Hradešínská 1098/2 Vinohrady plynový kotel o výkonu do 30 kW stanovisko
20.10.2022 Novostavba bytového domu v ul. U Tvrze Malešice 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
15.9.2022 Rekonstrukce rodinného domu, ul. Bakalářská Malešice 4 plynové kotle, každý o výkonu 20 kW stanovisko
15.11.2022 Rekonstrukce podkrovních bytů Sevastopolská 13 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 10 kW stanovisko
6.10.2022 Stavební úpravy rodinného domu a garáže, U Krbu 2331/23 Strašnice krbová vložka stanovisko
29.11.2022 Stavební úpravy rodinného domu na bytový dům, Petrovická 154/7 Strašnice plynový kotel o výkonu 46 kW stanovisko
13.10.2022 Rekonstrukce + nástavba objektu Krabošická 3455/9 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 19 kW stanovisko
23.9.2022 Stavební úpravy vily Hradešínská 2 Vinohrady plynový kotel o výkonu 30 kW stanovisko
1.11.2022 Stavební úpravy bytového domu + kotelna, Moskevská 450/38 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 50 kW stanovisko
1.11.2022 Půdní nástavba + výtah v BD Moskevská 450/38 Vršovice 5 plynových kotlů, každý o výkonu 24 kW stanovisko
10.8.2022 Stavební úpravy podkroví rodinného domu Jahodová 2198/28 Záběhlice plynový kotel o výkonu do 14,9 kW stanovisko
16.8.2022 Půdní vestavba a přístavba výtahu Norská 1014/2 Vršovice 3 plynové kotle, každý o výkonu 16,4 kW stanovisko
17.8.2022 Ubytovací objekt pro sportovce Hagibor, Izraelská Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 80 kW stanovisko
1.7.2022 Stavební úpravy rodinného domu Pod Strašnickou vinicí 2268/38 Strašnice krbová kamna stanovisko
28.6.2022 Stavební úpravy bytového domu Foerstrova 3193/7 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 48,7 kW stanovisko
28.3.2022 Stavební úpravy bytového domu Minská 590/5 Vršovice 3 plynové kotle, každý o výkonu 17 kW stanovisko
28.12.2021 Obytný areál Práče, ul. Práčská                     Záběhlice 3 plynové kotle, každý o výkonu 48,9 kW stanovisko
15.6.2022 Nástavba nebytových prostor Na Louži 19a/1502 Vršovice 4 plynové kotle, každý o výkonu 9 kW stanovisko
7.6.2022 Rozdělení bytové jednotky Petrohradská 447/9 Vršovice karma stanovisko
9.3.2022 Novostavba Rezidence Litevská Vršovice plynová kotelna stanovisko
3.6.2022 Přístavba a stavební úpravy rodinného domu Břežanská 678/6 Strašnice stávající plynový kotel, krb stanovisko
1.6.2022 Stavební úpravy rodinného domu Petrovická 204/12 Strašnice 3 plynové kotle, každý o výkonu 13 kW stanovisko
13.12.2021 Obytný soubor Malešice na pozemcích č. parc. 216, 217, 218/1, 932/1, 208/1 Malešice 2 plynové kotle, každý o příkonu do 148 kW stanovisko
19.8.2021 Polyfunkční dům Skalkahouse, Žernovská 1195/2 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 35 kW stanovisko
20.5.2022 Novostavba řadového rodinného domu v ul. Bohdalecká na pozemku č. parc. 2575 Michle krb stanovisko
6.5.2022 Výměna a doplnění střešních oken a dispoziční úpravy podkrovního bytu v ul. Moskevská 617/58 Vršovice plynový kotel o výkonu do 24 kW stanovisko
6.5.2022 Stavební úpravy a změna užívání nebytové jednotky č. 534/101 na bytovou v ul. Kruhová 534/14 Strašnice plynový kotel o výkonu do 25,5 kW stanovisko
5.5.2022 Stavební úpravy budovy školicího centra s prodejnou v ul. Vinohradská 1506/220 Strašnice plynový kotel o výkonu 30,6 kW stanovisko
4.5.2022 Změna užívání a stavební úpravy administrativní budovy Bohdalecká 1490/25 Michle 2 plynové kotle, každý o výkonu do 48 kW stanovisko
3.5.2022 Stavba rodinného domu při ul. Milínská na pozemcích č. parc. 2869/, 2869/11 Záběhlice krb stanovisko
2.5.2022 Rekonstrukce a přístavba rodinného domu Střemchová  Záběhlice krb stanovisko
20.4.2022 Půdní byt + exteriérový výtah na adrese Krymská 110/10 Vršovice plynový kotel o výkonu do 20 kW stanovisko
19.4.2022 Modernizace bytového domu Nad Olšinami 2446/17 Vinohrady plynový kotel o výkonu do 35 kW stanovisko
14.4.2022 Dodatečné povolení stavby rodinného domu v ul. Na Slatinách 3433 Strašnice krbová kamna stanovisko
7.4.2022 Bytový dům Ecocity Malešice, pozemek parc. č. 890/46 Malešice 2 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW stanovisko
7.4.2022 Pavilon H, nová přetlaková hala a parking s FVE u objektu Jahodová 2800/44 Záběhlice dieselagregát o výkonu 7,35 kW stanovisko
6.4.2022 Výstavba tělocvičny u gymnázia Voděradská 900/2 Strašnice kaskáda plynových kotlů o celkovém výkonu cca 130kW stanovisko
5.4.2022 Novostavba polyfunkčního domu v ul. Černokostelecká na pozemcích č. parc. 2639/1, 2639/2, 2633/5, 2633/6, 2633/12, 2633/13, 4460/2, 2634/1 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 49 kW stanovisko
30.3.2022 Novostavba bytového domu Slapská na pozemku parc. č. 2845/14 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 24 kW stanovisko
25.3.2022 Stavební úpravy bytové jednotky Dvouletky 2737/243 Strašnice krbová kamna stanovisko
23.3.2022 Stavební úpravy řadového rodinného domu, Petrklíčová 2267/14 Záběhlice plynový kotel o výkonu do 20 kW stanovisko
15.3.2022 Stavební úpravy řadového rodinného domu Dvouletky 2890/485 Strašnice krbová kamna stanovisko
15.3.2022 Novostavba rodinného domu v ul. Pod Altánem, č. parc. 434/27 Strašnice krb stanovisko
10.3.2022 Stavební úpravy nebytové jednotky č.365/17 - změna užívání na byt v bytovém domě Holandská 365/10  Vršovice kombinovaný plynový kotel o výkonu 21,2 kW stanovisko
16.2.2022           Stavební úpravy rodinného domu Mistrovská 193/13 Malešice plynový kotel o výkonu do 17 kW, krb stanovisko
5.1.2022 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu, Černomořská 419/10 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 45 kW stanovisko
1.10.2021 Odpojení od CZT a výměna plynových ohřívačů vody za plynové kotle v bytovém domě Dětská 1327 a 2535-2558 Strašnice 9 plynových kotlů, každý o výkonu do 24 kW stanovisko
16.8.2021 Nástavba a vestavba bytového domu Petrohradská spojená s přístavbou výtahu v ul. Petrohradská 447/9 Vršovice

4 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW

2 krbová kamna, každá o výkonu 4 kW

stanovisko
10.8.2021 Stavební úpravy bytového domu, Na Spojce 2 Vršovice plynová kotelna o celkovém výkonu 166 kW stanovisko
         
 

Rok 2021

     
         
26.11.2021 Administrativní budova Minerva v Úvalské ulici, na pozemcích parc. č. 2769/8, 2769/16, 2769/17, 2769/36 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 35 kW stanovisko
23.11.2021 Přístavba a přestavba rodinného domu Doubravčická 2082/19 Strašnice plynový kotel o výkonu 24 kW stanovisko
18.11.2021 Přestavba vily, změna užívání a přístavba garáže, Šrobárova 1868/12 Vinohrady plynový kotel o výkonu 60 kW stanovisko
12.11.2021 Rekonstrukce a přístavba rodinného domu, Na Slatinách, č. parc. 4401  Strašnice krbová kamna stanovisko
3.11.2021 Nahrazení stávajících přímotopných plynových topidle v bytovém domě Minská 546/15 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkondu do 45 kW stanovisko
27.10.2021 Stavební úpravy komerčního objektu spojené se změnou užívání stavby, U Trati 886/52 Strašnice plynový kotel o výkonu 44,9 kW stanovisko
27.10.2021 Rekonstrukce bytového domu, Krátká 419/39 Strašnice plynový kotel o výkonu 26,5 kW stanovisko
8.10.2021 Odpojení od CZT a výstavba plynové kotelny pro bytový dům Žinkovská1851 a 1852 Strašnice 2 plynové kotle, každý o příkonu do 110,9 kW stanovisko
4.10.2021 Odpojení od CZT a výstavba plynové kotelny pro bytový dům Bramboříková 2996/1 Záběhlice 2 plynové kotle, každý o příkonu do 142 kW stanovisko
24.9.2021 Bytový dům Košická, parc. č. 36 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 48,7 kW stanovisko
13.9.2021 Rozdělení bytové jednotky č. 3 U Hráze 455/23 Strašnice plynový kotel o výkonu do 21,2 kW stanovisko
7.9.2021 Osazení nového plynového kotle v rámci stavby Půdní vestavba Na Palouku 8 Strašnice plynový kotel o výkonu 24 kW stanovisko
2.9.2021 Půdní vestavba ateliéru Průběžná 656/87 Strašnice plynový kotel o výkonu 25 kW stanovisko
2.9.2021 Bytový dům Petrovická parc. č. 285/1, 285/2, 285/3, 285/4, 285/5 Strašnice 8 plynových kotlů, každý o výkonu 24 kW stanovisko
25.8.2021 Stavební úpravy a změna v užívání stavby spojením dvou bytů do jednoho, ve 3. NP bytového domu Kodaňská 798/36 Vršovice kombinovaný plynový kotel stanovisko
11.8.2021 Polyfunkční stavba při ul. Mokřanská, parc. č. 4241/13, 4237/1, 4237/2 Strašnice krbová kamna stanovisko
9.8.2021 Stavební úpravy objektu Hradešínská 1826/38 Vinohrady kotel o výkonu 48,7 kW; krbová kamna stanovisko
4.8.2021 Novostavba rodinného domu, Před Skalkami II, parc. č. 2535/1, 2535/2, 2539 Záběhlice 4 plynové kotle, každý o výkonu 20 kW stanovisko
30.7.2021 Rekonstrukce plynové kotelny v areálu SK Slavia Praha, Vladivostocká 1460/10 Vršovice plynový kotel o jmenovitém příkonu 283 kW stanovisko
23.7.2021 Přístavba a stavební úpravy rodinného domu U Krbu 2370/21 Strašnice krb stanovisko
21.7.2021 Pražení kávy v prostorách nebytové jednotky bytového domu Altajská 1568 Vršovice pražící stroj stanovisko
14.7.2021 Stavební úpravy 1. PP a 1. NP vilového domu Slunečná 699/5 Strašnice plynový kotel o výkonu 19 kW stanovisko
8.7.2021 Stavební úpravy podkroví a zateplení domu Nupacká 1059/5 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 23 kW stanovisko
2.7.2021 Odpojení od CZT a instalace plynové kotelny pro bytový dům Vladivostocká 1293/19 a 1294/17 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 102 kW stanovisko
25.6.2021 Novostavba rodinného domu, garáže a čističky odpadních vod, parc. č. 2609, 2610/1, 2610/2 Záběhlice plynový kotel o výkonu 24 kW stanovisko
22.6.2021 Změna užívání 6. NP, stavební úpravy podkroví Dykova 1068/9 Vinohrady 3 plynové kotle stanovisko
15.6.2021 Novostavba bytového domu Rybalkova 193/19 Vršovice plynový kotel o výkonu do 50kW stanovisko
2.6.2021 Přístavba rodinného domu Rektorská 559/6 Malešice plynový kotel o výkonu 26,5 kW stanovisko
2.6.2021 Stavební úpravy bytového domu v 1. PP v ul. Kounická1961/45 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 50 kW stanovisko
19.5.2021 Novostavba rodinného domu na parcele č. 582 Záběhlice plynový kotel o výkonu 15 kW stanovisko
11.5.2021 Stavební úpravy vily Běchovická 697/16 Strašnice krb stanovisko
28.4.2021 Výstavba areálu rodinných domů, Pod Lesíkem, parc. č. 2587/1, 2580/19, 2589/1, 2589/5 Záběhlice 16 krbů stanovisko
8.4.2021 Novostavba rodinného domu ul. K Prádelně, parc. č. 58/6, 59/1 Záběhlice 2 plynové kotle, každý o výkonu 12 kW stanovisko
9.3.2021 Novostavba bytového domu Slapská na pozemku č. parc. 2845/14 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 24 kW stanovisko
17.3.2021 Stavba individuálního bydlení se 3 byty, na parcelách č. 109, 74/1 a 111/1 Vršovice plynový kotel o výkonu do 24 kW stanovisko
24.3.2021 Stavba č. 43496, parkovací dům P+R Depo Hostivař Strašnice dieselagregát o výkonu 88 kW stanovisko
23.2.2021 Stavební úpravy řadového rodinného domu v ul. Dvouletky 1146/357 Strašnice plynový kotel o výkonu do 13 kW stanovisko
10.2.2021 Odpojení od CZT a instalace plynové kotelny pro BD Malinová 1657/13, 1659/11, 1661/9 Záběhlice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 75,3 kW stanovisko
20.1.2021 Stavební úpravy bytu č. 14 v BD Krymská 110/10 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 23 kW stanovisko
21.12.2020 Víceúčelové provozní objekty Areál Malešice, U Stavoservisu 1 Malešice čistička odpadních vod stanovisko
28.5.2021 Stavební úpravy bytové jednotky Dětská 2619/278 Strašnice plynový kotel o výkonu do 25 kW, prašnost stanovisko
26.5.2021 Novostavba bytového domu Záběhlická, č. parc. 33, 34/2, 34/3, 5756/2, 5756/26  Záběhlice plynová kotelna o celkovém výkonu 150,6 kW, osazená dvěma plynovými kotli, prašnost stanovisko
2.6.2021 Přístavba rodinného domu Rektorská 559/6 Malešice plynový kotel o výkonu 26,5 kW, prašnost stanovisko
3.6.2021 Stavební úpravy a přístavba Fialková 1265/14 Záběhlice plynový kotel o výkonu do 26 kW, prašnost stanovisko
6.5.2021 Stavební úpravy bytového domu Norská 561/10 Vršovice plynová kotelna o celkovém výkonu 255 kW, osazena kaskádou 3 plynových kotlů, prašnost stanovisko
28.4.2021 Bytový dům Grébovka mezi ulicemi Košická a Na Královce Vršovice 3 plynové kotle, každý o výkonu 92 kW, prašnost stanovisko
17.5.2021 Stavební úpravy rodinného domu Modletínská 1373/6 Michle 2 plynové kotle, každý o výkonu do 24 kW, prašnost stanovisko
11.4.2021 Stavební úpravy penzionu spojené se změnou užívání stavby Košická406/18 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 44 kW, prašnost stanovisko
26.4.2021 Nástavba a přístavba 2 bytových jednotek rodinného domu Pod Sychrovem I. 1136/56 Michle plynový kotel, prašnost stanovisko
15.3.2021 Novostavba bytového domu s administrativou K Botiči 1453/6 Vršovice plynový kotel o výkonu do 95 kW stanovisko
4.3.2021 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Třebešín, č. parc. 1492/9, 1492/11 Strašníce plynový kotel o výkonu 10 kW, prašnost stanovisko
14.2.2021 Stavební úpravy rodinného domu Malešická 553/65 Malešice plynový kotel o výkonu do 24 kW, prašnost stanovisko
3.2.2021 Rozdělení bytů v nadzemních podlažích na 2 byty v bytovém domě Hradešínská74 Vinohrady plynový kotel o výkonu do 50 kW stanovisko
6.1.2021 Rodinné domy s kanceláří v ul. K Prádelně Záběhlice 2 plynové kotle, každý o výkonu 13,8 kW, prašnost stanovisko
         
         
  Rok 2020      
         
9.12.2020 Konverze rodinného domu na bytový dům  v ul. Černická 14 Strašnice 8 plynových kotlů, každý o výkonu do 25 kW, prašnost stanovisko
6.10.2020 Stavební úpravy a rozšíření centra Paraple           Malešice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 90 kW stanovisko
29.5.2020 Výměna otopného systému v bytovém domě Košická 68/25, 5. NP - byt č. 12 Vršovice plynový kotel o výkonu 24 kW stanovisko
9.11.2020 Nástavba a stavební úpravy rodinného domu Úvalská 682/17 Strašnice plynový kotel o výkonu do 25 kW, prašnost stanovisko
9.11.2020 Modernizace sportovního areálu Záběhlice Záběhlice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 35 kW, prašnost stanovisko
5.8.2020 Stavební úpravy rodinného domu Záběhlická 37/112 Záběhlice plynový kotel o výkonu 24 kW, prašnost stanovisko
14.9.2020 Stavební úpravy rodinného domu Brigádníků 3044/331           Strašnice krb stanovisko
15.9.2020 Stavba podkroví a stavební úpravy rodinného domu Macešková 1292/7           Záběhlice plynový kotel o výkonu do 11 kW, krb stanovisko
31.8.2020 Stavební úpravy rodinného domu Jahodová 1312/53 Záběhlice plynový kotel o výkondu do 24 kW, krb stanovisko
24.7.2020 Zubní klinika - přístavba, stavební úpravy a změna užívání v ul. Pod Sychrovem I. 1392/64 Michle 2 plynové kotle o výkonech 17,6 a 24,1 kW stanovisko
2.8.2020 Půdní vestavba dvou bytových jednotek v bytovém domě Orelská 82/13 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 48,7 kW stanovisko
30.6.2020 Stavební úpravy a přístavba k rodinnému domu V Olšinách 689/57 Strašnice krb jako sekundární zdroj stanovisko
20.7.2020 Půdní nástavba 2 bytových jednotek a přístavba výtahu v bytovém domě Holandská 1016/7 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 20 kW stanovisko
31.3.2020           Novostavba rodinného domu v ul. Dubečskcá, č. parc. 3194 Strašnice plynový kotel o výkonu do 14 kW stanovisko
22.4.2020 Změna zdroje vytápění administrativní budovy v Úvalské ulici Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkona do 30 kW stanovisko
26.7.2020 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Pomněnková 2462/53 Záběhlice krb stanovisko
22.7.2020 Pražírna kávy Francin Chotutická 519/7 Malešice pražírna kávy stanovisko
1.7.2020 Plynový topný zdroj bytového domu Smolenská 222/27 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 45 kW stanovisko
23.3.2020 Odpojení BD Černická 1963/3 od stoustavy CZT a vybudování plynové kotelny Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 35 kW stanovisko
1.6.2020 Odpojení od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen Strašnice 4 plynové kotle, každý o výkonu do 48,9 kW stanovisko
23.4.2020 Odpojení bytového domu Gutova 1870/40 od soustavy CZT a vybudování plynové kotelny Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 45 kW stanovisko
10.6.2020 Dodatečné stavební povolení - stavební úpravy rodinného domu Nad Chaloupkami 8 Záběhlice krbová kamna           stanovisko
4.8.2020 Nová plynová kotelna v objektu Moskevská 1543/65a                     Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 109,7 kW stanovisko
11.6.2020 Stavební úpravy bytu v bytovém domě Krymská 110/10 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
6.5.2020 Stavební úpravy řadového rodinného domu Macešková 2029/36 Záběhlice plynový kotel o výkonu 10 kW stanovisko
11.5.2020 Stavební úpravy spojené se změnou užívání 2 nebytových jednotek na bytové v ul. V Předpolí Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 28 kW stanovisko
18.5.2020 Revitalizace bytového domu Na Kovárně 492/6 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 49 kW stanovisko
4.5.2020 Novostavba rodinného domu Konvalinková Záběhlice krb stanovisko
14.4.2020 Stavební úpravy vily Na Šafránce 33 Vinohrady 2 plynové kotle, každý o výkonu 25 kW stanovisko
3.2.2020 Půdní vestavba bytového domu Na Spojce 610/6 Vršovice plynový kotel o výkonu 14 kW stanovisko
30.1.2020 Půdní nástavba a přístavba výtahu Estonská 547/4 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
22.1.2020 Půdní vestavba rodinného domu Na Šafránce 1771/17 Vinohrady plynový kotel o výkonu do 50 kW stanovisko
13.1.2020 Instalace 2 KGJ Tedom T33 do hotelu Astra, Mukařovská 1740/22 Strašnice 2 KGJ Tedom T33, každý o příkonu v palivu 101,5 kW stanovisko
6.1.2020 Viladomy Malešice při ul. Na Univerzitním statku Malešice 2 plynové kotle, každý o výkonu 20 kW + 3 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW stanovisko
14.1.2020 Stavba viladomu Na Výsluní , č. parc. 2068, 2069 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
13.1.2020 Odpojení bytového domu Kazašská č.p. 1425, 1426, 1427, 1428 od soustavy CZT a vybudování plynové kotelny  Vršovice plynová kotelna o celkovém příkonu 297 kW stanovisko
2.1.2020 Rekonstrukce a nástavba bytového domu Ve Stínu 887/11 Strašnice 5 plynových kotlů s nepřímo vytápěným zásobníkem TUV v provedení turbo, každý o výkonu do 14 kW stanovisko
12.2.2020 Bytový dům ul. Práčská Záběhlice 2 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW stanovisko
24.1.2020 Odpojení bytového domu Na Vrších 2348 - 2352 od soustavy CZT a umístění plynové kotelny Strašnice plynová kotelna o celkovém příkonu cca 258 kW stanovisko
6.2.2020 Umístění odvětrávací šachty a dieselagregátu v BD Černokostelecká 2111/131 Strašnice dieselagregát o příkonu 139 kW stanovisko
22.1.2020 Umístění diselagregátu do objektu kioskové trafostanice 1762 Strašnice dieselagregát o příkonu v palivu cca 220 kW stanovisko
 

Rok 2019

     
4.11.2019 Novostavba rodinného domu při ul. Prusická Strašnice krbová kamna o výkonu do 7 kW stanovisko
30.10.2019 Změna zdroje vytápění administrativní budovy v Úvalské ulici Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu do 30 kW stanovisko
7.10.2019 Stavební úpravy bytu v 1. NP a přístavba domu Hradešínská 1956/30 Vinohrady plynový kondenzační kotel s nepřímotopným zásobníkem o výkonu do 24 kW stanovisko
2.10.2019 Stavební úpravy 3. NP a dostavba balkonů na dvorní fasádě Charkovská 393/10 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
23.9.2019 Úprava areálu pro motoristy - čerpací stanice  na pozemku č. parc. 2581/10, 11, 15, 16; 2584/6; 5856/1 Záběhlice čerpací stanice pohonných hmot stanovisko
16.9.2019 Půdní vestavba v bytovém domě Prusická 1579/14 Strašnice plynový kondenzační kotel v provedení turbo s nepřímotopným zásobníkem TUV o výkonu do 14 KW stanovisko
6.9.2019 Stavební úpravy domu spojené s přístavbou a úpravou přístavku - Za Strašnickou vozovnou 10 Strašnice prašnost stanovisko
6.9.2019 Ateliéry Štěchovická - novostavba administrativního objektu Strašnice prašnost stanovisko
8.8.2019 Osazení VZT jednotky a tepeleného čerpadla na pozemku při ul. Dykova 2514/3 Vinohrady prašnost stanovisko
7.8.2019 Stavební úpravy administrativní budovy Narex Vršovice, Moskevská 1523/63 Vršovice 2 plynové kotle, každý o výkonu 45 kW stanovisko
1.8.2019 Přístavba a zateplení rodinného domu Hlohová 1993/22 Záběhlice prašnost stanovisko
31.7.2019 Přístavba a nástavba zdravotnického zařízení Počernická 1427/16 Strašnice 2 plynové kotle, každý o výkonu 26 kW stanovisko
29.7.2019           Stavební úpravy bytového domu včetně vyhloubení sklepa a umístění terasy v ul. Dvouletky 2662/87 Strašnice krbová kamna stanovisko
24.7.2019 Stavební úpravy rodinného domu Vilová 84/7 Strašnice krb stanovisko
24.7.2019 Novostavba rodinného domu při ul. Prusická Strašnice krbová kamna na pelety stanovisko
22.7.2019 Novostavba rodinného dvojdomu v ul. U Trati Strašnice 2 plynové kotle s nepřímo vyhřívaným zásobníkem, každý o výkonu do 14 kW + krby stanovisko
20.7.2019 Půdní vestavba dvou bytových jednotek a stavební úpravy bytového domu Minská 546/15 Vršovice 2 plynové kotle, o výkonu do 14,9 kW a 24 kW stanovisko
18.7.2019 Rekonstrukce rodinného domu Janderova 286/20 Malešice plynový kondenzační kombinovaný kotel o výkonu do 24,1 kW stanovisko
17.7.2019 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Fialková 1268/20 Záběhlice prašnost stanovisko
17.7.2019 Půdní vestavba dvou bytových jednotek Sevastopolská 48/17 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu do 25,5 kW stanovisko
1.7.2019 Půdní vestavba a nástavba bytového domu Kodaňská Vršovice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 14,9 kW stanovisko
21.8.2019 Rekonstrukce rodinného domu Mrštíkova 187/15 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu 25 kW stanovisko
10.7.2019 Rekonstrukce objektu Černomořská 384/9 Vršovice prašnost stanovisko
5.8.2019 Novostavba rodinného domu Konvalinková Záběhlice krbová vložka jako sekundární zdroj stanovisko
13.8.2019 Novostavba rodinného domu Káranská č. ev. 7 Malešice prašnost stanovisko
2.7.2019 Přístavba k rodinnému domu Královická 1646/81 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
12.7.2019 Obytný soubor Praga - komunikace a vodohospodářské objekty Záběhlice prašnost stanovisko
7.6.2019 Rekonstrukce vily Karla Čapka, Bratří Čapků 1853/28 Vinohrady plynový kondenzační kotel o výkonu 30 kW stanovisko
27.6.2019 Přístavba vstupní haly a zateplení pavilonů C a D v areálu Jasmínová 2800/44 Záběhlice prašnost stanovisko
12.6.2019 Novostavba bytového domu Na Lávce Záběhlice centrální plynová kotelna osazena 2 plynovými kotli o celkovém výkonu do 50 kW stanovisko
5.6.2019 Nástavba a stavební úpravy bytového domu Nad Primaskou 1020/36 Strašnice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 49,9 kW stanovisko
8.7.2019 Přístavba terasy a stavební úpravy řadového rodinného domu Dětská 1326/152 Strašnice prašnost stanovisko
31.8.2019 Novostavba rodinného domu Běžná a Středová Strašnice prašnost stanovisko
28.6.2019 Rekonstrukce a přístavba RRD Průhonická 11 Záběhlice krb s krbovou vložkou stanovisko
27.3.2019 Rekonstrukce a přístavba vily Šrobárova 1838/36 Vinohrady prašnost stanovisko
2.5.2019 Instalace tepelných čerpadel a odpojení od CZT pro bytový dům Nosická 1884, 1885 Strašnice prašnost stanovisko
22.5.2019 Stavební úpravy vily Běchovická 2280/18 Strašnice plynový kotel o výkonu 36,5 kW stanovisko
4.4.2019 Ubytovací objekt pro sport a tělovýchovu Hagibor Strašnice plynová kotelna osazena 2 plynovými kotli, každý o výkonu 20-80 kW stanovisko
10.5.2019 Stavební úpravy objektu v areálu nádraží Praha - Vršovice Vršovice plynový kondenzační kotel o výkonu 31 kW stanovisko
4.4.2019 Novostavba rodinného domu Kounická 780/12 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu 23,7 kW stanovisko
24.4.2019 Modernizace a stavební úpravy dvorního objektu Černomořská 371/6 Vršovice plynový kondenzační kotel o výkonu 24 kW stanovisko
26.4.2019 Stavební úpravy řadového rodinného domu Dětská 2571/178 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu 17,6 kW stanovisko
15.4.2019 Dostavba proluky V Korytech 3331/9 Záběhlice prašnost stanovisko
24.4.2019 Vestavba podkrovního bytu v rodinném domě Na Výsluní 596/5 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu do 14,6 kW stanovisko
27.3.2019 Přestavba, nadstavba a přístavba k rodinnému domu Káranská 53/143 Malešice plynový kondenzační kotel o výkonu do 14,6 kW stanovisko
14.12.2018 Renovace bytového domu Černomořská 384/9 Vršovice prašnost stanovisko
21.3.2019 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Dobročovická 1679/18 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu do 24 kW stanovisko
17.4.2019 Novostavba garáže u rodinného domu Kounická 21 Strašnice prašnost stanovisko
18.4.2019 Zateplení bytového domu Na Louži 815/16 Vršovice prašnost stanovisko
10.4.2019 Novostavba rodinného domu Dolní Chaloupky 74/51 Záběhlice prašnost stanovisko
3.4.2019 Stavební úpravy a přístavba rodinného domu Macešková 1943/21 Záběhlice stávající plynový kondenzační kotel, krb stanovisko
15.4.2019 Zahradní přístřešek pro gril n a pozemku Kounická 583/13 Strašnice gril na dřevěné uhlí stanovisko
3.4.2019 Stavební úpravy oftalmologického centra ve 4. NP pavilonu P Šrobárova 1150/50 Vinohrady stávající plynová kotelna stanovisko
8.4.2019 Vrt pro tepelné čerpadlo Šafránová 2212/13 Záběhlice          prašnost stanovisko
14.5.2019 12 řadových rodiných domů při ul. U Trati Strašnice 12 plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 17 kW stanovisko
22.3.2019 Rekonstrukce objektu ZŠ  V Olšinách 200/69 Strašnice prašnost stanovisko
6.2.2019 Rozdělení bytů 19 a 22 v bytovém domě Slovinská 597/10 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
27.2.2019 Stavební úpravy nebytového prostoru v 1. PP a 1. NP bytového domu Krymská 10 Vršovice plynový kondenzační kotel o výkonu do 25,5 kW stanovisko

28.3.2019

Stavební úpravy a přístavba rodinného domu V Rybníčkách  430 Strašnice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 14 kW stanovisko
5.4.2019 Umístění kotlů do technické místnosti ve sklepě 2. PP bytového domu Přípotoční 835/31 Vršovice plynová kotelna sestávající ze dvou plynových kondenzačních kotlů, každý o výkonu 92,9 kW stanovisko
         
13.3.2019 Demolice rodinného domu Dolní  Chaloupky 74/51 Záběhlice prašnost stanovisko
4.3.2019 Olejové hospodářství a sklad centrálního svozu elektroodpadu a starých pneumatik Práčská 1885 Záběhlice prašnost stanovisko
15.2.2019 Kryté kontejnerové stanoviště pro bytový dům Želivecká 2796 a 2797 Vršovice prašnost          stanovisko
11.3.2019 Dodatečné povolení rodinného domu K Háječku č. ev. 55 Strašnice lokální kamna na pevná paliva          stanovisko
6.3.2019 Stavební úpravy 4. NP a podkroví bytového domu Rybalkova 59  Vršovice plynový kondenzační kotel o výkonu do 24 kW stanovisko
13.2.2019 Stavební úpravy tanečního studia Madridská 9 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 50 kW stanovisko
9.1.2019 Úpravy objektu Na Palouku 639/4 Strašnice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 17,3 kW stanovisko
28.2.2019 Rekonstrukce penzionu Košická 20 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 50kW stanovisko
19.2.2019 Stavební úpravy hospodářského objektu na parcele č. 1/11 Záběhlice plynový kondenzační kotel o výkonu 33,7 kW stanovisko
27.2.2019 Stavební úpravy rodinného domu spojené se změnou užívání na bytový dům V Olšinách 932/47 Strašnice 3 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
6.2.2019 Přístavba a rekonstrukce rodinného domu Pod Sychrovem I 33 Michle 3 plynové kondenzační kotle, každý o výkonu 24 kW stanovisko
8.7.2019 Odpojení od CZT a umístění nové plyn.kotelny pro bytové domy Vladivostocká 1294/17 a 1293/19 Vršovice kotelna osazena 2 plyn.konden.kotli, každý o výkon do 102 kW stanovisko
14.6.2019 Stavební úpravy bytové jednotky v bytovém domě Dětská 2615/270 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu do 17,4 kW stanovisko
6.6.2019 Rekonstrukce činžovního domu v ul. 28. pluku 506/17 Vršovice centrální kotelna osazena 2 plyn.kotli, každý o výkonu do 49,5 kW stanovisko
5.6.2019 Přístavba rodinného domu U Tvrze 43/16, parc. č. 50/1 Malešice elektrokotel+kotel na tuhá paliva (peletky) stanovisko
29.5.2019 Sportovní hala TJ Lokomotiva Vršovice v ulici Sportovní 1380 Vršovice 2 plynové dvoustupňové infrazářiče o výkonu 20kW stanovisko
28.5.2019 Stavební úpravy bytové jednotky v ulici Dětská 2498/26, parc. č. 2796/368 Strašnice tepelné čerpadlo vzduch-voda stanovisko
10.5.2019 Novostavba polyfunkčního domu vč. přípojek a zpevněných ploch na parc. č. 79 při ul. U Tvrze Malešice 2 plynové kotle viz stanovisko stanovisko
9.5.2019 Stavební úpravy RD v ulici V Rybníčkách 513/70, parc. č. 2924 a 2925 Strašnice plynový kotel viz stanovisko stanovisko
9.5.2019 Rekonstrukce 2.- 5. NP bytového domu, v ulici Finská 576/7 - změna stavby před dokončením Vršovice centrální kotelna, osázená dvěma plynovými kotli viz stanovisko stanovisko
6.5.2019 Novostavba rodinného domu na parc. č. 4271 a 4272 při ul. K Háječku Strašnice podmínky umístění a provedení novostavby viz stanovisko stanovisko
30.4.2019 Hotel Villa - přístavba na pozemcích parc. č. 1349/1, 1349/2 a 1395 v ul. Okrajní 981/1 Strašnice centrální kotelna, osázená dvěma plynovými kotli viz stanovisko stanovisko
17.4.2019 Odpojení BD Kubánské nám. 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274 od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen Vršovice 2 plynové kotelny viz stanovisko stanovisko
1.4.2019 Novostavba RD na parc. č. 2078/402 při ul. Konvalinková Záběhlice umístění a provedení krbu jako stacionárního zdroje znečišťování ovzduší viz stanovisko stanovisko
26.3.2019 Stavební úpravy a opravy bytové jednotky Dvouletky 2691/147 Strašnice ochrana ovzduší v rámci uvedené stavby viz stanovisko stanovisko
13.3.2019 Carnea Projekt, polyfunkční objekt, dostavba pozemků mezi ul. Krymská a Francouzská včetně souvisejících přeložek elektro VN a NN a veřejného osvětlení Vršovice  plynová kotelna a 3 plynové kotle viz stanovisko stanovisko
4.3.2019 Půdní nástavba a přístavba výtahu Hradešínská 2161/45 Vršovice 2 plynové kotle viz stanovisko stanovisko
31.1.2019 Stavební úpravy a přístavba výtahu v objektu BD, v ulici Moskevská 374/27 Praha 10 2 plynové kondenzačné kotle viz stanovisko stanovisko
30.1.2019 Novostavba BD - Vila Sakura, ul. Za Strašnickou vozovnou, par. č. 1280/1, 1280/3 Strašnice 9 plynových kotlů o výkonu do 24 kW - Kotle musí splňovat 5. emisní třídu NOx stanovisko
30.1.2019

Výměna topného zdroje objektu vila Říčanská 1, ul. Říčanská 1752/1, na pozemku č. parc. 3268 a 3269

Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle viz stanovisko stanovisko
30.1.2019 Stavební úpravy rodinného domu Bylanská 313/29 a novostavba garáže Strašnice plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
21.1.2019 Polyfunkční dům včetně přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch, parc. č. 79 k.ú. Malešice, Praha 10 Malešice pro vytápění a ohřev TUV 2 plynové kondenzační kotle každý o výkonu do 24 kW stanovisko
16.1.2019 Stavební úpravy nebytového prostoru domu spojené se změnou užívání na byt, v ulici Kruhová 534/14, parc. č. 351 Strašnice plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
7.1.2019 Novostavba rodinného domu na parc. č. 4244, při ul. Středová Strašnice podmnínky instalace elektrického kotle viz stanovisko stanovisko
  Rok 2018      
27.12.2018 Stavební úpravy podkroví rodinného domu, v ulici Zálužanského 238/5 Praha 10 1 plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
14.12.2018 Novostavba garáže na parc. č. 85 při objektu Vydrova 12 Malešice podmnínky provedení stavební činnosti viz stanovisko stanovisko
14.12.2018 Dodatečné povolení staveb - zahradní domek, garáž, kůlna, oplocení, žumpa a akumulační nádrže na vodu na parc. 1548, 1549 a 1550 při ul. Za Stadionem Strašnice podmínky umístění a provedení stavby viz stanovisko stanovisko
26.11.2018 Stavební úpravy a přístavba RD, ul. Úvalská 756, parc. č. 2864 a 2865 Strašnice tepelné čerpadlo vzduch - voda stanovisko
19.11.2018 RRD Hradešínská, rekonstrukce a přístavba domu Šrobárova 1991/2 Vinohrady plynový kondenzační kotel viz stanovisko stanovisko
14.11.2018 Stavební úpravy domu a garáží Charkovská 393/10 Vršovice 9 plynových kondenzačních kotlů viz stanovisko stanovisko
13.11.2018 Novostavba RD na parc. č. 4244, ul. Středová Strašnice krbová vložka s výměníkem Jotul o P < 9 kW, el. kotel, krb stanovisko
8.11.2018 Nástavba 2. NP na objektu, ul. Mukařovská 24 Strašnice 2 stávající plynové kondenzační kotle, každý o P < 26,5 kW stanovisko
5.11.2018 Předváděcí a skladové prostory v areálu  STAZAP a.s., ul. Tiskařská 599/12 Malešice tepelná čerpadla vzduch-vzduch stanovisko
18.10.2018 Rekonstrukce RD, ul. Uhříněveská 67 Strašnice prašnost stanovisko
17.10.2018 SÚ a změna tvaru střešní roviny RD, ul. Přespolní 147/6 Záběhlice 2 plynové kondenzační závěsné kotle, každý o P < 20 kW stanovisko
9.10.2018 Rozšíření nástavby v RD v ul. Na Výhledech 2323/5 Strašnice nevznikne nový zdroj znečiťování ovzduší stanovisko
26.9.2018 Rekonstrukce BD, ul. Kodaňská 35 Vršovice 2 plynové závěsné kotle v provedení turbo, každý o výkonu 49 kW stanovisko
24.9.2018 BD Záběhlická, parc. č. 33, 34/2, 34/3, 5756/2 a 5756/26 Záběhlice dvoumodulový kotel o výkonu 19,1 - 191,4 kW stanovisko
24.9.2018 Fotbalový stadion Slávie - stavební úpravy související s redukcí sedaček pro hlavní funkční využití - fotbal, ul. U Slávie 1540/2a Vršovice prašnost stanovisko
10.9.2018 Stavební úpravy BD - přístavba výtahu a úprava dvora, ul. Orelská 82/13 Vršovice 2 plynové kondenzační závěsné kotle, každý o P < 48,7 kW stanovisko
10.9.2018 Novostavba RD na parc. č. 583, 584/1, 585, 586, 5772/2, 5772/3 mezi ul. Záběhlická a U Splavu - změna stanoviska Záběhlice elektrické přímotopy, krb o P = 5 kW stanovisko
10.9.2018 Stavební úpravy ateliéru v RD, ul. Na Zájezdu 1945/16, parc. č. 3326, 3325/1 Vinohrady nevznikne nový zdroj vytápění stanovisko
7.9.2018 Přístavba garáže, rozšíření 1.PP a obnova RD po požáru, ul. Benešovská 25 Vinohrady tepelné čerpadlo země - voda, krb stanovisko
7.9.2018 Stavební úpravy nebytové jednotky č. 1159/30 v 1. PP BD na parc. č. 1415/1 v ul. Jerevanská - změna užívání na ateliér Vršovice nevznikne nový zdroj vytápění stanovisko
6.9.2018 Změna stavby - nástavba a přístavba, ul. Nedvězská 4a, školicí středisko a ubytovna Strašnice nevznikne změna zdrojů vytápění stanovisko
4.9.2018 Půdní vestavba bytů, ul. Sevastopolská 348/10, parc. č. 209 Vršovice 3 plynové kondenzační nástěnné kotle  stanovisko
4.9.2018 Přístavba výtahu, nástavba BD a s ní související stavební úpravy, ul. Ruská 452/12 - změna stavby před dokončením Vršovice nevznikne změna vytápění 4 BJ stanovisko
3.9.2018 Půdní vestavba a rekonstrukce fasády BD UVN 242/14, ul. U Vršovického nádraží Vršovice 2 plynové kondenzační kotle o P < 26 kW stanovisko
31.8.2018  Stavební úpravy tanečního studia ul. Madridská 9 Vršovice 2 plynové ohřívače vody o výkonu 31,3 a 23,8 kW a stávající plynový kotel o výkonu 45 kW stanovisko
31.8.2018 Novostavba MŠ ul. Bajkalská 19 Vršovice CZT, výměníková stanice o výkonu 210 kW stanovisko
29.8.2018 Zařízení nového angiografického pracoviště FNKV pavilon S1, ul. Šrobárova 50 Vinohrady nevznikne nový zdroj znečišťování ovzduší stanovisko
24.8.2018 Zahradní domek na pozemku č. parc. 4417 a 4419 Strašnice kamna na tuhá paliva stanovisko
22.8.2018 Stavební úpravy - rekonstrukce 1.PP, ul. Na Šafránce 1811/40 Vinohrady el. přímotopy a el. podlahové vytápění stanovisko
17.8.2018 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu Na Hroudě 194/31 Strašnice 2 plynové kotle o výkonu P<14,2 kW stanovisko
17.8.2018 Odpojení od CZT a celková rekonstrukce zdroje tepla pro Dům dětí a mládeže Praha 10 - dům UM - Pracoviště Zahradní město, Jahodová 2800/44 Záběhlice 3 tepelná čerpadla vzduch - voda, každé o P<11,42 kW, bivalentní zdroj elektrický kotel o P<45 kW a elektrické těleso o P<6 kW stanovisko
17.8.2018 Rekonstrukce BD včetně zpevněných ploch a oplocení na parc. č. 1261, Krátká 419/39  Strašnice 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<48 kW stanovisko
15.8.2018 Rekonstrukce RD Čestlická 693/4 Strašnice plynový kondenzační kotel o výkonu P<23,9 kW stanovisko
15.8.2018 Stavební úpravy BD Řipská 1432/2 Vinohrady kotelna osazená 2 plynovými kondenzačními kotli, každý o výkonu P<95 kW stanovisko
13.8.2018 Revitalizace bytového domu SVJ Eden ul. Vladivostocká 807/4, Kišiněvská 806/4, 801/6, 754/8, a Vršovická 753/76 Vršovice prašnost stanovisko
10.8.2018 Odpojení BD Kubáňské nám. 1271, 1272 a Litevská 1273, 1274 od soustavy CZT a vybudování 2 plynových kotelen Vršovice 2 plynové kotelny o celkovém výkonu P<196 kW, každá kotelna osazena jedním plynovým kondenzačním kotlem (oba kotle jsou totožné) stanovisko
9.8.2018 Novostavba RD včetně přípojky splaškové kanalizace, domovních vedení inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení, parc. č. 583, 584/1, 585, 586, 5772/2, 5772/3, 5756/4, 584/2, ul. Záběhlická  a ul. U Splavu Záběhlice krb o výkonu P<5 kW nebude sloužit jako hlavní zdroj tepla, ale pouze k občasnému zvýšení pohody bydlení, elektrické přímotopy stanovisko
8.8.2018 Odstranění stávající stavby prodejny DORA v ul. Pod Soutratím 207/4 Vršovice prašnost stanovisko
26.7.2018 Nástavba a změna užívání objektu Nad Kapličkou 3378/17 Strašnice elektrické přímotopy o výkonu do 2 kW - dočasný zdroj stanovisko
26.7.2018 Rezidence Bohdalecká - změna stavby před dokončením, parc. č. 2532, 2533, 2534 - změna stanoviska Michle plynová kotelna o celkovém výkonu 196 kW, 2 plynové kondenzační kotle, každý o P < 98 kW stanovisko
23.7.2018 Bytové domy Malešický háj při ul. Univerzitní včetně retenčních nádrží Malešice vytápění centrální - Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
9.7.2018 Odstranění hospodářských staveb Malešice, na pozemcích č. parc. 216, 217 a 218/1 Malešice prašnost stanovisko
29.6.2018 Obytný soubor Počernická etapa sever, mezi ul. Počernická, Na Palouku a Nad Vodovodem Strašnice káskáda 2 plynových kondenzačních kotlů, každý o P<50 kW stanovisko
29.6.2018 Obytný soubor Počernická etapa jih, mezi ul. Počernická, Na Palouku a Nad Vodovodem Strašnice vytápení centrální - Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
29.6.2018 Nástavba 2 pater BD, ul.Donská 320/4 a přístavba výtahu Vršovice kotelna - 2 plynové kotle, každý o P<90 kW stanovisko
26.6.2018 Bytový dům Alfa a Beta, ul. Počernická Strašnice vytápění centrální - Pražská teplárenská, a.s.  stanovisko
18.6.2018 Polyfunkční dům Na Groši II. etapa Záběhlice, Hostivař vytápění centrální-Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
14.6.2018 Novostavba rodinného domu, ul. Mistrovská 7 Malešice 2 plynové kotle, každý o P<48 kW stanovisko
29.5.2018 Novostavba multifunkčního objektu v areálu Chemoprojektu, parc. č. 2715/2, 2715/4, 2716/6 a 2716/8, ul. Novostrašnická a Třebohostická Strašnice vytápění centrální-Pražská teplárenská, a.s. stanovisko
28.5.2018 Střešní vestavba BD, ul. Pod Altánem 90/95 Strašnice 1 plynový kotel v provedení turbo o P<24 kW stanovisko
24.5.2018 Dvorní přístavba objektu, ul. Na Kovárně 942/6, parc. č. 942, 938/1 Vršovice 1 plynový kondenzační kotel o P<23,6 kW stanovisko
23.5.2018 Střední škola elektrotechniky a strojírenství - stavební úpravy a projekt energetické úspory objektu, ul. Dubečská 1542/34 Strašnice 2 kaskády plynových tepelných čerpadel, 1. kaskáda o P<114,9 kW, 2. kaskáda o P<229,8 kW stanovisko
18.5.2018 Odpojení od CZT a rekonstrukce plynové kotelny pro bytové domy, ul. Přesličková 2676 - 2679 Záběhlice 3 plynové kondenzační kotle, každý o P<80 kW, celkem kotelna P<240 kW stanovisko
17.5.2018 Nástavba 5. a 6. NP bytového domu, ul. Rybalkova 259/9 Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<24 kW stanovisko
16.5.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro bytové domy, ul. Karpatská 1163 - 1167 Vršovice kotelna - 4 plynové kondenzační kotle, každý o P<60 kW, Celkem výkon kotelny P<240 kW stanovisko
14.5.2018 Nástavba bytového domu a novostavba dvougaráže, ul. Ve Stínu 887/11 Strašnice 5 nových plynových kotlů, každý o P< 24,7 kW stanovisko
10.5.2018 Novostavba polyfunkčního objektu Magnolia Projekt, parc. č. od 362 - do 373 Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<95 kW, celkový výkon kotelny 190 kW stanovisko
4.5.2018 Stavební úpravy nebytového prostoru č.742/502 v BD Žitomírská 742/22 Vršovice 2 plynová topidla WAW stanovisko
3.5.2018 Náhrada lokálních topidel vytápěním centrálního typu v BD, Voroněžská 470/11 Vinohrady plynový kondenzační kotel, P<34,3 kW stanovisko
2.5.2018 Rekonstrukce a přístavba RD, Smolenská 10 Vršovice plynový kondenzační kotel, P<16,9 kW stanovisko
25.4.2018 Umístění a realizace plynové kotelny v BD Žitomírská 594/33  Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<49 kW stanovisko
25.4.2018 Bytový dům u Vršovického nádraží, parc. č. 109 Vršovice kotelna - 2 plynové kondenzační kotle, každý o P<30kW stanovisko
25.4.2018 Půdní vestavba a stavební úpravy bytového domu Krymská 297/13 Vršovice plynový kotel, P<12kW stanovisko
23.4.2018 Rekonstrukce a přístavba RD, v Olšinách 836/81 Strašnice plynový kondenzační kotel, P<23,8 kW, krb stanovisko
19.4.2018 Projekt tří vrtů pro tepelné čerpadlo na parc. č. 3414, u RD Benešovská 1859/31 Vinohrady dočasný zdroj znečištění, v průběhu stavby 3 vrtů pro tepelné čerpadlo  stanovisko
11.4.2018 Novostavba garáže na pozemcích parc.č. 94, 95, ul. Strnadova Malešice prašnost stanovisko
11.4.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny v bytovém domě Gutova 1870/40 Strašnice kotelna - 3 plynové kondenzační kotle, každý o P<28 kW, celkový výkon kotelny 84 kW stanovisko
11.4.2018 Osazení nové nadzemní nádrže AdBlue v ČSPH Shell Praha - Jižní Spojka, č. parc. 2581/4, 2580/14 Záběhlice nová nadzemní nádrž AdBlue o objemu 4 m3 stanovisko
4.4.2018 Vestavba do podkroví RD, Chládkova 91/1, parc. č. 170 Malešice elektrokotel s kombinovaným ohřívačem TUV, P<16 kW stanovisko
3.4.2018 Stavební úpravy objektů C2 a C3 a přístavba nároží na části pozemku parc. č. 992/6, změna užívání hotelu na bytový dům  Vršovice dvě kotelny (dvě dvojice plynových kondenzačních kotlů - každý o P < 47,7 kW) stanovisko
28.3.2018 Novostavba bytového domu, ul. Záběhlická, parc. č. 466 Záběhlice plynový kondenzační kotel, P < 45 kW stanovisko
22.3.2018 Stavební úpravy prodejny Billa, č.810/104, parc. č. 3093/1  Vinohrady vytápění nezměneno stanovisko
20.3.2018 Novostavba RD, ul. Průhonická, parc. č. 2404 Záběhlice plynový kondenzační kotel, krb stanovisko
16.3.2018 Stavební úpravy před prostoru RD,              Za Stadionem 2411/5 Strašnice prašnost stanovisko
15.3.2018 Stavební úpravy BJ v BD, Oblouková 683/15 Vršovice plynový kondenzační kotel stanovisko
13.3.2018 Stavební úpravy + vytápění ŘRD, ul. Dvouletky 2660/83 Strašnice vytápění tepelným čerpadlem vzduch voda stanovisko
13.3.2018 Zateplení, stavební úpravy + výměna zdroje tepla v BD Strančická 1334/33 - budova A  Strašnice nově 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
12.3.2018 OAC Vinice, Vinohradská 167 Strašnice vytápění zůstává stávající  ze soustavy CZT stanovisko
9.3.2018 PRAHA - budova AHNM Sobotecká 2327/9, opatření ke snížení energetické náročnosti Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle  stanovisko
8.3.2018 Rekonstrukce a dostavba dvou domů, V Rybníčkách 2125/13 Strašnice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
1.3.2018 Stavební úpravy a přístavba RD, Hradešínská 12 Vinohrady 2 plynové kondenzační kotle, plynový krb stanovisko
8.2.2018 Přestavba stávajícího RD a přístavba altánu, č. parc. 771, 772, 777/1, 777/2 a 778 Záběhlice plynový kondenzační kotel,  P < 24 kW stanovisko
5.2.2018 Umístění výtahu a nástavba 2 pater v objektu Donská 320/4 Vršovice nová plynová kotelna - 2 kotle o výkonu do 90 kW stanovisko
5.2.2018 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro BD, Kubáňské náměstí 1327, Na Stezce 1328,1329, 1330 Vršovice odpojení domů od CZT a nová plynová kotelna stanovisko
31.1.2018 Stavební úpravy ŘRD Dvouletky 1110/101 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
16.1.2018 Stavební úpravy BD Omská 1022/49 Vršovice vytápění není součástí změny stavu před dokončením stanovisko
16.1.2018 Novostavba RD - typový dům č. 50, ul. Bolinská  Strašnice elektrokotel stanovisko
4.1.2018 Novostavba RD Černohausů, Na Křivce 1093/8 Vršovice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
27.12.2017 Rekonstrukce BJ, Dvouletky 2806/305 Strašnice plynový kondenzační kotel stanovisko
22.12.2017 Stavební úpravy + změna užívání RD, Na Třebešíně 1251/43 Strašnice stávající plynový kotel stanovisko
21.12.2017 Odpojení od CZT a umístění nové plynové kotelny pro BD, Nad Kapličkou 2416/8 Strašnice nově 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
20.12.2017 Jižní roh stadionu Eden Vršovice vytápění není předmětem PD stanovisko
11.12.2017 Doplňkový objekt k bytovému domu, Květnická 674/2 Strašnice plynový kotel stanovisko
30.11.2017 Objekt samoobslužného mytí Průběžná, ul. Průběžná a ul. V Korytech  Strašnice plynová kotelna s plynovým agregátem, elektrický přímotop stanovisko
29.11.2017 BD - zástavba včetně přípojek IS, U Vršovického nádraží  Vršovice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
22.11.2017 Změna užívání prostor v objektu - pražírna kávy, Turnovského 263/4 Strašnice zařízení - filtr stanovisko
7.11.2017 Novostavba autocentra, ul.    U Vozovny Malešice 2 plynové kondenzační kotle stanovisko
6.11.2017 Vestavba do podkroví RD Chládkova 91/1 Malešice nově kotel na dřevo + stávající elektrokotel stanovisko
18.10.2017 Nový koncept prodejny Lidl ul.      V Korytech Strašnice 2 tepelná čerpadla,           1 elektrokotel stanovisko