E-Úřad - E-learningový vzdělávací program pro další vzdělávání pracovníků ve veřejné správě

Logo operačního programu

Číslo projektu:

CZ.04.3.07/3.2.01.2/ 2083

Termín realizace projektu:

1. 1. 2006 – 31. 3. 2008

Poskytovatel dotace:

MHMP, program JPD3 

Částka dotace pro Prahu 10:

5 538 840,- Kč

Partneři projektu:

S-COMP Centre CZ, s.r.o., Cross Czech, a.s., Vysoká škola finanční a správní

 

Městská část Praha 10 získala finanční příspěvek na projekt na základě ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE č. JPD 3/152 ze státního rozpočtu ČR v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR, rozpočtu hlavního města Prahy a Evropského sociálního fondu vydané na základě § 14 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Popis projektu:

Projekt byl zaměřen na otázku dalšího vzdělávání zaměstnanců Městské části Praha 10 zařazených do Úřadu m. č. Praha 10. Výsledkem projektu je komplexní třístupňový e-learningový program dalšího vzdělávání úředníků a zaměstnanců ve veřejné správě, založený na systému MS Class Server, a zavedení e-learningu jako efektivní metody dalšího vzdělávání. Tento vzdělávací program je strukturován podle vzdělávacích a kariérních plánů úředníků a zaměstnanců a sestává ze samostatných, nově vyvinutých, výukových modulů zaměřených na obecné i úzce specifické vzdělávání. V rámci projektu byla rozšiřována možnost profesního vzdělávání úředníků. Program byl strukturován podle vzdělávacích a kariérních plánů zaměstnanců, skládal se ze samostatných výukových modulů na obecné i úzce odborné specifické úrovni.

Výstupy projektu:

Pro používání elearningových modulů jsme zaškolili 10 lektorů. V rámci projektu jsme proškolili 100 zaměstnanců MČ Praha 10. Bylo vytvořeno 20 elearningových modulů.