Komise informační a Smart Cities

PŘEDSEDA Bc. Lukáš Tyl (odborník z řad občanů)
TAJEMNÍK Ing. Markéta Kotková, 267 093 606, marketa.kotkova@praha10.cz
PŮSOBNOST
 1. projednává a doporučuje Radě stanoviska k informační strategii MČ Praha 10 a k dokumentům zpracovaným MHMP pro oblast IS/IT celopražského významu, k budování a rozvoji informačního systému a SW, které MČ používá, k jejich zabezpečení a integračním vazbám, k elektronickým informačním službám pro veřejnost, včetně komunikace občana s úřadem a k dalším podstatným záležitostem týkajících se IS/IT;
 2. projednává a doporučuje Radě opatření pro digitalizaci úřadu i ve vztahu ke komunikaci občanů s MČ s využitím prostředků IS/IT;
 3. vyjadřuje se k části rozpočtu MČ Praha 10, která se týká působnosti komise;
 4. projednává aktuální témata z oblasti IT, která vedou ke zvýšení bezpečnosti a k optimalizaci procesů;
 5. je poradním orgánem Rady v oblasti IT a smart cities.
TERMÍNY JEDNÁNÍ

28.02.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 450 kB)
28.03.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 450 kB)
25.04.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 440 kB)
30.05.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 440 kB)
27.06.2023
28.11.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 440 kB)
05.03.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
26.03.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
28.05.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 19.01.2023 (PDF, 430 kB)
Zápis z jednání dne 28.02.2023 (PDF, 1 MB)
Zápis z jednání dne 25.04.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis z jednání dne 30.05.2023 (PDF, 350 kB)
Zápis z jednání dne 26.09.2023 (PDF, 520 kB)
Zápis z jednání dne 28.11.2023 (PDF, 1,1 MB)
Zápis z jednání dne 05.03.2024 (PDF, 693 kB)
Zápis z jednání dne 26.03.2024 (PDF, 640 kB)

ČLENOVÉ KOMISE - Z ŘAD VEŘEJNOSTI

 • Bc. Lukáš Tyl, lukas.tyl@praha10.cz
 • Ing. Marek Reimer, marek.reimer@praha10.cz

 

 

Členové komise

Ing. Petr Beneš

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: petr.benes@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise územního rozvoje
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise informační a Smart Cities

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise územního rozvoje
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise pro dopravu
 • Komise památková
 • Redakční rada

Ing. et Ing. Vladimír Novák

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: vladimir.novak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise informační a Smart Cities
 • Redakční rada

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně finančního výboru
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: lucie.sedmihradska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Finanční výbor
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise informační a Smart Cities

Adam Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky a předseda návrhového výboru
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: adam.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise grantová
 • Redakční rada

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat