Dotační řízení 2022

Plakát - seminář dotacePro rok 2022 podpořila Praha 10 projekty v Dotačních programech MČ Praha 10 v oblastech
podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Celkově Praha 10 přidělila 26 813 000,- Kč

Kultura 
Podáno 81 žádostí, hodnoceno 69 žádostí, podpořeno 50 žádostí s celkovou částkou 5 965 000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 490 kB)


Sport, mládež a volný čas 
Podáno 152 žádostí, hodnoceno 139 žádostí, podpořeno 87 nových žádostí s celkovou částkou
9 985 000,- Kč
Přehled projetků (PDF, 750 kB)


Sociální a zdravotní oblast

Pokračující víceleté dotace z let 2020-2021 celkem 11 projektů Pracovní skupinou hodnotitelů ponecháno pro rok 2022 ve stejné výši.

Víceleté žádosti: podáno 6 žádostí, z toho 5 hodnoceno, 3 žádosti podpořeny a 2 přeřazeny a následně projednávány v rámci jednoletých dotací.

Jednoleté žádosti: Podáno 106 žádostí, podpořeno 98 nových žádostí a 2 žádosti přeřazené z víceletých projektů.

Celková částka podpory jednoletých, víceletých i pokračujících dotací činí 9 984 000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 720 kB)


Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Podáno 20 žádostí, podpořeno 19 nových žádostí s celkovou částkou 879.000,- Kč
Přehled projetků (PDF, 490 kB)

 

Kontakty:
Email: dotace@praha10.cz

Kultura: 267 093 491
Sport, mládež a volný čas: 267 093 432
Sociální + zdravotní oblast: 267 093 380
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: 267 093 491
Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS: T: +420 515 903 115, E: grantys@nap.cz

Vstup do formuláře Grantys (www.praha10.grantys.cz)
 

Dokumenty ke stažení:

Návod k vyplnění žádosti