Komplexní snížení energetické náročnosti vybraných MŠ Praha 10

Logo operačního programu

 

Číslo projektu:

CZ.2.16/2.2.00/ 22232

Termín realizace projektu:

1. 12. 2009 – 30. 4. 2011

Poskytovatel dotace:

MHMP, OPPK

Částka dotace pro Prahu 10:

31 351 999,13 Kč

 

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. „PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“

Popis projektu:

V rámci projektu byly navrženy kompletní rekonstrukce vnějšího obalu objektů tří vybraných MŠ na Praze 10 (MŠ Hřibská, MŠ Útulná, MŠ Ve Stínu).

Projekt „Komplexní snížení energetické náročnosti vybraných mateřských škol Praha 10“ se zaměřil především na energetické úspory (a s tím spojené finanční úspory z provozu) v jednotlivých mateřských školách. Jako první byly na základě energetických auditů vybrány mateřské školy Hřibská, Útulná a Ve Stínu, které obdržely dotaci pro rok 2010. Pro dosažení maximálních energetických úspor byly zvoleny dvě cesty. První cesta vede přes kompletní zateplení obvodových stěn objektu včetně výměny původního obvodového pláště z dnes již nevyhovujících boletických panelů, výměny oken a rekonstrukce střechy vč. zateplení. Druhá cesta obsahuje doplnění zdroje tepla pro ohřev teplé vody. Stávající napojení na centrální zásobování teplem (popřípadě elektrické bojlery či plynové karmy) je doplněno tepelným čerpadlem, tedy obnovitelným zdrojem energie.

Tepelné čerpadlo získává teplo ze vzduchu a přečerpává ho na vyšší energetickou hladinu. Fakticky funguje podobně jako lednička, jen místo výroby chladu pro potraviny a odpařování tepla na zadním roštu vyrábí tepelné čerpadlo teplo pro ohřev teplé vody v objektu a chladnější vzduch odchází ven mimo objekt přes venkovní výparník. Tento venkovní výparník je vybaven ultratichými ventilátory, takže je zajištěno minimální zvýšení hlučnosti provozu školky v okolí objektu.

Výše uvedené stavební práce na jednotlivých objektech vybraných MŠ byly v rámci dotačního projektu rozděleny do několika etap. MŠ Hřibská prošla rekonstrukcí obvodového a střešního pláště, včetně výměny oken v předprázdninovém období 2010, tedy za částečného provozu MŠ. Ostatní objekty MŠ Útulná a Ve Stínu, jsou realizovány v období prázdninovém. Současně budou po skončení stavebních úprav v těchto objektech instalována tepelná čerpadla vzduch/voda pro ohřev teplé vody.

mš - inzerát

 

mš - leták