Práce a rodina - jde to!

Číslo výzvy OPPA: 5

Prioritní osa: 2 Podpora vstupu na trh práce

Zaměření: Podpora souladu pracovního a soukromého života

Projekt: CZ.2.17/2.1.00/3510/35110
Název: „Práce a rodina – jde to!“
Období realizace: 1. 3. 2013 – 31. 8. 2014
Částka dotace: 4 629 100,- Kč

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha - Adaptabilita, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem. PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Projekt byl zaměřen na podporu rodičů na mateřské/ rodičovské dovolené a těch, kteří byli krátce po jejím ukončení registrováni na ÚP, při jejich návratu do zaměstnání. Podmínkou zapojení do projektu bylo trvalé bydliště na Praze 10. Projekt volně navazoval na předchozí projekt s názvem „Do práce s Desítkou“.

Náplní projektu, který trval 18 měsíců, byly poradenské a vzdělávací aktivity podpořené doprovodnou službou hlídání dětí. Konkrétně bylo realizováno celkem 32 tréninků Kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života, 6 kurzů anglického jazyka v úrovních mírně a středně pokročilí, 7 počítačových kurzů zaměřených na MS Excel, MS Word a MS PowerPoint + internet a 11 odlišně zaměřených rekvalifikačních kurzů. Dále probíhaly individuální konzultace v oblasti pracovně-právní a sociálně-psychologické. V rámci projektu byly hlídány děti ve věku 1,5 až 4 roky.

Výstupy projektu:

Počet úspěšně podpořených osob v projektu: 127
Počet úspěšných absolventů rekvalifikačních kurzů: 28
Počet úspěšných absolventů IT kurzů: 62
Počet úspěšných absolventů Anglického jazyka: 69
Počet úspěšných absolventů tréninků Kompetencí pro podporu souladu rodinného a pracovního života (sociální dovednosti): 77
Počet vydaných informačních brožur: 2
Služba hlídání dětí byla využita: 1638krát
Počet sociálně – psychologických seminářů: 7
Počet pracovně – právních seminářů: 11