Dotační řízení 2019

Praha 10 rozdělí v roce 2019 dotace ve výši téměř 32 milionů korun

Městská část Praha 10 podporuje subjekty působící v oblasti kultury; sportu, mládeže a volného času; sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb; školství; ochrany životního prostředí a environmentální výchovy. Na jejich činnost jim v letošním roce přispěje částkou 31 132 200 Kč. Rozhodla o tom Rada městské části Praha 10 a Zastupitelstvo městské části Praha 10 na svém zasedání dne 25. března 2019.

I v letošním roce poputují finanční prostředky na nové projekty, a to částku 27 593 000 Kč, ale i na závazky plynoucí z pokračujících dvou a víceletých projektů z roku 2017 a 2018. Tam se jedná o částku 3 538 200 Kč.

Úřad městské části obdržel celkem 442 žádostí, ale dle kritérií pro zařazení žádostí do hodnotícího řízení splnilo všechny náležitosti celkem 427 žádostí.

Celkové shrnutí podpořených projektů:

Oblast kultury

Podáno 52 žádostí

Hodnoceno 51 žádostí s celkovou požadovanou částkou 15.985.671,- Kč

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 43 žádostí s celkovou navrženou částkou 3.586.000,- Kč

 

Oblast sportu, mládeže a volného času

Podáno 222 žádostí

Hodnoceno 214 žádostí s celkovou požadovanou částkou 54.731.465,- Kč

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 164 žádostí s celkovou navrženou částkou 13.071.000,- Kč

 

Oblast sociálních a návazných, zdravotních a adiktologických služeb

Podáno 120 žádostí

Hodnoceno 114 žádostí s celkovou požadovanou částkou 16.739.217,- Kč

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 111 žádostí s celkovou navrženou částkou 9.098.000,- Kč

 

Oblast školství

Podáno 39 žádostí

Hodnoceno 39 žádostí s celkovou požadovanou částkou 3.053.709,- Kč

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 32 žádostí s celkovou navrženou částkou 1.438.000,- Kč

 

Oblast ochrany životního prostředí a environmentální výchovy

Podáno 9 žádostí

Hodnoceno 9 žádostí s celkovou požadovanou částkou 496.260,- Kč

Poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu MČ Praha 10 u 7 žádostí s celkovou navrženou částkou 400.000,- Kč 

 

Celkový přehled poskytnutých dotací (Excel, 60kB)

Vzorová smlouva na jednoletý projekt do 50 000 Kč (Word, 60kB)

Vzorová smlouva na jednoletý projekt nad 50 000 Kč (Word, 60kB)

Vzorová smlouva na dvouletý projekt nad 50 000 Kč (Word, 60kB)

Vzorový dodatek pokračující čtyřleté dotace (Word, 60kB)


Uzavírání smluv s příjemci dotací proběhne v průběhu května. Příjemci dotací budou emailem informování s podrobnějšími informacemi.  

Vyúčtování  
Závazný termín odevzdání vyúčtování je u celoročních projektů 15.1.2020. U jednorázových projektů realizovaných v průběhu roku 2019 do 30 kalendářních dnů po skončení projektu, nejpozději však do 15.1.2020 (v případě projektů konaných od 16.12.2019 do 31.12.2019).
Vyúčtování dotace (Excel, 25kB)

Kam se můžete obracet?  

Odbor kultury a projektů, ÚMČ Praha 10. Informace k vyhlášenému řízení a konzultace poskytne Bc. Kristýna Svobodová, tel.: 267 093 432, e-mail: kristyna.svobodova@praha10.cz.

Metodika (PDF, 780kB)