Služby a projekty v sociální a zdravotnické oblasti

Sociální a zdravotní portál MČ Praha 10

Socialniportal.praha10.cz
Souhrnné informace ze sociální a zdravotní oblasti MČ Praha 10, interaktivní katalog poskytovatelů sociálních a zdravotnických služeb, informace o komunitním plánování a projektech a informace, poradenství a přehled služeb pro:

 

 

Titulní strana katalogu poskytovatelů sociálních a návazných služeb, odkaz otevře PDF, 11 MB v novém okně (v nové záložce)

Další služby a projekty

Senioři a zdravotně znevýhodnění občané

Poradenství

Přehled zařízení a poskytovatelů služeb

 

Komunitní plánování

Komunitní plánování je založeno na spolupráci občanů, poskytovatelů služeb a zadavatele, tj. zastupitelů a úředníků naší městské části. V rámci procesu plánování sociálních a návazných služeb společně stanovujeme, co by mělo být v rámci sociálních služeb na Praze 10 zlepšeno, na které oblasti sociálních či návazných služeb je vhodné se aktuálně zaměřit. 
Více informací ke komunitnímu plánování naleznete na socialniportal.praha10.cz.