Úřední deska

Elektronická úřední deska
Elektronická úřední deska je dostupná na odkazu https://edeska.praha10.cz/.
Obsah úřední desky můžete odebírat také jako kanál RSS.

 

Interaktivní úřední deska

Interaktivní úřední deska je veřejně přístupná ze dvou terminálů umístěných na budově sídla městské části Praha 10 na adrese Vinohradská 3218/169, Praha 10, napravo od vchodu pro veřejnost.