Informace o doručování písemností

Informace o doručování písemností osobám s trvalým pobytem na adrese ohlašovny Vršovická 1429/68, Praha 10 – Vršovice, 101 00.

Úřad městské části Praha 10 upozorňuje, že od 1. 1. 2016 platí povinnost ohlašoven, v jejichž sídle má fyzická osoba trvalý pobyt, zajistit vhodné místo, kde bude možné uložit oznámení o uložení zásilky a výzvu s poučením (§ 10c zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, v platném znění).

Oznámení o uložení  zásilky  a  výzvy s poučením pro občany, kteří mají adresu trvalého pobytu Vršovická 1429/68, Praha10, se ukládají na podatelně Úřadu městské části Praha 10.

V této souvislosti upozorňujeme, že Úřad městské části Praha 10 umožňuje v souladu s výše uvedenou právní úpravou pouze uložení oznámení o uložení zásilky a výzvy s poučením, nikoli již zásilky samotné. Úřad městské části Praha 10 není ze zákona oprávněn přebírat soukromou korespondenci fyzických osob. Vlastní zásilky zasílané osobám s adresou trvalého pobytu Vršovická 1429/68, Praha 10, jsou ukládány u pobočky České pošty 101 v Praze 10, Sportovní 22.

Dále upozorňujeme, že z výše uvedené povinnosti ohlašoven nevyplývá povinnost ohlašoven aktivně informovat občany s trvalým pobytem na adrese ohlašovny o tom, zda ohlašovna obdržela oznámení o uložení zásilky či výzvy s poučením.

V zájmu každého občana by mělo být učinění takových opatření, aby mu mohly být písemnosti doručovány tam, kde se fakticky zdržuje, případně využití všech možností vyplývajících z platné legislativy (např. zajištění ,,odnosu“ nebo ,,dosílky“ na poště, zřízení P.O.BOXU na poště, zřízení datové schránky, nahlášení doručovací adresy na ohlašovně).

Informační leták MV ČR - Máte evidovánu adresu trvalého pobytu na adrese sídla ohlašovny?​ (PDF, 256 kB)