Komplexní snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Nedvězská

Logo operačního programu

Číslo projektu

CZ.2.16/2.2.00/ 22219

Termín realizace projektu

1. 12. 2009 – 30. 4. 2011

Poskytovatel dotace

MHMP, OPPK 

Částka dotace pro Prahu 10

16 156 140,71 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt byl podpořen v rámci Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost, EVROPSKÉHO FONDU PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ. „PRAHA & EU – INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI“

MČ Praha 10 v rámci správy svěřeného majetku dlouhodobě pracuje na zlepšování stavebně technického stavu objektů mateřských škol a to prostřednictvím výdajů v rámci plánu oprav jednotlivých objektů. Při této snaze jsou využívány možnosti získávání dotací, ve kterých je MČ Praha 10 obecně úspěšná. V této souvislosti se podařilo v roce 2009 získat v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost (OPPK) a Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) dotace na komplexní snížení energetické náročnosti budovy mateřské školy Nedvězská, Praha 10.

 Projekt „Komplexní snížení energetické náročnosti mateřské školy Nedvězská Praha 10“ se zaměřuje především na energetické úspory (a s tím spojené finanční úspory z provozu) v mateřské škole. Pro dosažení maximálních energetických úspor byly zvoleny dvě cesty. První cesta vede přes kompletní zateplení obvodových stěn objektu, výměny oken a rekonstrukce střechy vč. zateplení. Druhá cesta obsahuje instalaci fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie na střechu objektu. Toto zařízení zajistí dodávku elektrické energie pro potřeby školky popřípadě do elektrické sítě.

 Fotovoltaická zařízení představují jednoduchý a elegantní způsob, jak sluneční paprsky přeměnit na elektřinu. Pracují na principu fotoelektrického jevu: částice světla - fotony - dopadají na článek a svou energií z něho "vyráží" elektrony. Polovodičová struktura článku pak uspořádává pohyb elektronů na využitelný stejnosměrný elektrický proud. Se stejnými základními stavebními prvky - solárními články - je možné realizovat aplikace s nepatrným výkonem (napájení kalkulačky) až po elektrárny s výkony v MW.

Stavební práce na objektu mateřské školy byly v rámci dotačního projektu rozděleny do 2 etap. nejdříve mateřská škola prošla rekonstrukcí obvodového a střešního pláště, včetně výměny oken v předprázdninovém období 2010, tedy za částečného provozu mateřské školy (1.etapa). Realizace fotovoltaické elektrárny byla provedena v období prázdninovém (2.etapa).

Nedvězská - inzerát

 

Nedvězská - leták