Výbor pro energetický management

 

PŘEDSEDA Renata Chmelová (VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL)
TAJEMNÍK

Ing. Jitka Pawingerová, tel. 267 093 555, e-mail jitka.pawingerova@praha10.cz

PŮSOBNOST

A) obecná část

 1. Výbor bude poskytovat stanoviska k materiálům v oblasti energetického managementu předkládaným na jednání ZMČ.
 2. Na vyžádání RMČ bude Výbor poskytovat stanoviska k materiálům projednávaných RMČ z oblasti energetického managementu.
 3. Výbor předkládá vlastní návrhy a doporučení k aktivitám v oblasti energetického managementu Radě městské části a Zastupitelstvu městské části.
 4. Výbor se zabývá, vyhodnocuje a zpracovává podněty a informace v oblasti energetického managementu, včetně podnětů veřejnosti. 
 5. Výbor zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Výboru.

B) okruh témat

Výbor se zabývá tématy, které souvisí s oblastí zavádění procesů energetického managementu a cirkulární ekonomiky.

C) průběžná činnost

K naplnění témat budou probíhat pravidelné schůzky s energetickým manažerem ÚMČ Praha 10. Výbor se bude zabývat tématy a vyžadovat podklady k jakékoliv činnosti v oblasti energetického managementu, která spadá do kompetence MČ Praha 10. 

Výbor bude spolupracovat s MHMP a dalšími organizacemi v oblasti energetického managementu.

TERMÍNY JEDNÁNÍ

02.12.2022 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
23.01.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
06.03.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
24.04.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
11.05.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB), Plakát - komunitní energetika v bytových domech (PDF, 6 MB)
16.06.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
21.08.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
27.11.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
26.02.2024 od 17:00 - Termín zrušen
18.03.2024 od 18:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
15.04. 2024 od 17:00 - Termín zrušen
10.06.2024 od 17:00
30.09.2024 od 17:00
11.11.2024 od 17:00

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis ze dne 12.12.2022 (PDF, 4 MB)
Zápis ze dne 23.01.2023 (PDF, 670 kB)
Zápis ze dne 06.03.2023 (PDF, 2 MB)
Zápis ze dne 01.04.2023 (PDF, 780 kB)
Zápis ze dne 11.05.2023 (PDF, 800 kB)
Zápis ze dne 19.06.2023 (PDF, 780 kB)
Zápis ze dne 21.08.2023 (PDF, 800 kB)
Zápis ze dne 27.11.2023 (PDF, 94 kB)
Zápis ze dne 18.03.2024 (PDF, 25 kB)

 

 

Členové výboru:

Rostislav Marvan (jako zástupce občanů)

Renata Chmelová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru pro energetický management
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: renata.chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 022 964
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Ivan Mikoláš

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: ivan.mikolas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise pro podporu podnikání

Ing. Romana Šímová, LL.M., MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: romana.simova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise památková
 • Komise grantová

JUDr. Pavel Šutka

Funkce: místostarosta, předseda komise územního rozvoje
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: pavel.sutka@praha10.cz
Kontaktní telefon: 775 577 188
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro energetický management
 • Komise územního rozvoje
 • Redakční rada

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 831 116
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky
 • Redakční rada

David Krůta

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise výchovně vzdělávací
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: david.kruta@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise grantová
 • Komise protidrogová
 • Redakční rada

 

Mohlo by vás také zajímat