Výbor pro energetický management.

 

PŘEDSEDA Renata Chmelová (VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL)
TAJEMNÍK

Bc. Karolina Götzová, telefon 267093404, email karolina.gotzova@praha10.cz

PŮSOBNOST

A) obecná část

 1. Výbor bude poskytovat stanoviska k materiálům v oblasti energetického managementu předkládaným na jednání ZMČ.
 2. Na vyžádání RMČ bude Výbor poskytovat stanoviska k materiálům projednávaných RMČ z oblasti energetického managementu.
 3. Výbor předkládá vlastní návrhy a doporučení k aktivitám v oblasti energetického managementu Radě městské části a Zastupitelstvu městské části.
 4. Výbor se zabývá, vyhodnocuje a zpracovává podněty a informace v oblasti energetického managementu, včetně podnětů veřejnosti. 
 5. Výbor zpracovává a vyhodnocuje návrhy členů Výboru.

 

B) okruh témat

Výbor se zabývá tématy, které souvisí s oblastí zavádění procesů energetického managementu a cirkulární ekonomiky.

 

C) průběžná činnost

K naplnění témat budou probíhat pravidelné schůzky s energetickým manažerem ÚMČ Praha 10. Výbor se bude zabývat tématy a vyžadovat podklady k jakékoliv činnosti v oblasti energetického managementu, která spadá do kompetence MČ Praha 10. 

Výbor bude spolupracovat s MHMP a dalšími organizacemi v oblasti energetického managementu.

TERMÍNY JEDNÁNÍ

02.12.2022 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
23.01.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)
06.03.2023 od 17:00 - Pozvánka na jednání (DOCX, 20 kB)

ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis ze dne 12.12.2022 (PDF, 4 MB)
Zápis ze dne 23.01.2023 (PDF, 670 kB)
Zápis ze dne 06.03.2023 (PDF, 2 MB)

 

 

Členové výboru

Renata Chmelová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru pro energetický management
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: renata.chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 724 022 964
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Ivan Mikoláš

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivan.mikolas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor pro energetický management
 • Komise pro podporu podnikání

Olga Koumarová

Funkce: místostarostka
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 703 866 786
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 831 116
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise bytové politiky a komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Finanční výbor
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky
 • Komise majetková a nebytových prostor

JUDr. Pavel Šutka

Funkce: místostarosta, předseda komise územního rozvoje
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pavel.sutka@praha10.cz
Kontaktní telefon: 775 577 188
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro energetický management
 • Komise územního rozvoje
 • Redakční rada

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Výbor pro energetický management
 • Komise územního rozvoje

 

Mohlo by vás také zajímat