Podkladové materiály 7. ZMČ ze dne 27. 5. 2019

Číslo materiálu Název
1 Prezentace městských akciových společností - Informace o činnosti společnosti PRAHA 10 – Majetková, a. s., vč. dceřiných společností
2 Návrh na schválení „Zásad pro poskytování bezplatného ubytování studentům z městské části Praha 10, zařazeným do programu podpory studia“
3 Návrh na využití předkupního práva k budově bez č. p./č. e., garáže, stojící na pozemku parc. č. 2239/36, k. ú. Vršovice, který je ve správě městské části Praha 10
4 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/4, parc. č. 3289/5, parc. č. 3289/6 a části pozemku parc. č. 3289/7 dle GP č. 4357-160/2018, vymezených v celku č. 223 v k. ú. Strašnice, Bytovému družstvu Tehovská 1 a 3, IČO 257 22 107
5 Návrh na prodej pozemků parc. č. 3289/12, parc. č. 3289/13, parc. č. 3289/14 v k. ú. Strašnice, dle vymezeného celku č. 224 v k. ú. Strašnice vlastníkům jednotek, zapsaným na LV č. 9825 v k. ú. Strašnice (Společenství vlastníků pro dům č. p. 778 a 789 Strašnice, IČO 247 57 411)
6 Návrh na úpravu plánu zdaňované činnosti v odvětví 6100 – Odbor kultury a projektů – na rok 2019
7 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10
7 Návrh na schválení změn Jednacího řádu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 10 a změn Jednacího řádu výborů Zastupitelstva městské části Praha 10