Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10

Zásobník projektů 2024

Pro tento rok bylo vyčleněno 1 000 000,- Kč.
Maximální výše dotace do 50 000,- Kč.

Pro rok 2024 podpořila Praha 10 projekty v soutěži „Zásobník projektů – partnerství pro Prahu 10“ pro rok 2024 v celkové výši 805 000,- Kč.
Podáno 32 žádostí, 22 žádostí hodnoceno, 20 projektů podpořeno.
Podpořené projekty

 

Příjem přihlášek: od 2. dubna 2024, 00:01 hod 

Prostřednictvím elektronické aplikace GRANTYS https://www.praha10.grantys.cz/login a zároveň buď datovou schránkou, osobním předáním na podatelnu nebo poštovní službou.

Uzávěrka přihlášek: 16. dubna 2024, 23:59 hod 

Vyhlášení výsledků: do 31. května.2024

Konání akcí a vyúčtování: od 1. dubna.2024 do 15. listopadu 2024

Kontaktní mail oddělení veřejné podpory: dotace@praha10.cz

 

Dotazy zodpoví:

Ing. Lenka Strachotová, koordinátorka, metodička
tel: +420 267 093 380, e-mail: lenka.strachotova@praha10.cz

Markéta Felberová, koordinátorka, metodička
tel: +420 267 093 485, e-mail: marketa.felberova@praha10.cz

Kateřina Hořejší, vedoucí oddělení veřejné podpory
tel: +420 267 093 432, e-mail: katerina.horejsi@praha10.cz

 

Dokumenty ke stažení:
Pravidla soutěže (PDF, 230 kB)

Formulář žádosti (PDF, 110 kB) – VZOR (ke stažení na: https://www.praha10.grantys.cz/login)

Manuál pro žadatele – Grantys (PDF, 1,3 MB)

VZOR Veřejnoprávní smlouva Zásobník projektů 2024 (PDF, 210 kB)