Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Výsledek obrázku pro místní agenda 21 logo

Městská část Praha 10 se i pro volební období 2018 - 2022 zavázala plnit oficiální Kritéria MA21 stanovená Pracovní skupinou pro místní Agendu 21 při Radě vlády pro udržitelný rozvoj. A to i přesto, že v posledním roce volebního období minulého (2014-2018) došlo v rámci pětistupňové škály hodnocení dle platné Metodiky hodnocení udržitelných měst k propadu MČ Praha 10 z kategorie C – Stabilizace na nejnižší možný stupeň hodnocení – do kategorie „Zájemci“.

Současná Rada MČ Praha 10 v koaličním složení VLASTA, Piráti a ODS si však vytyčila za cíl tuto nastalou situaci napravit a během roku 2019 dovést Prahu 10 minimálně do kategorie D –Start, eventuálně C – Stabilizace. V delším časovém horizontu svého funkční období pak i usilovat o dosažení kategorie B – Systém řízení, a to ideálně již v roce 2021.

MČ Praha 10 se již za rok 2019 podařilo dosáhnout opět umístění v kategorii C, kterou obhájila i rok následující - 2020, a to včetně naplnění všech 10 audotů udržitelného rozvoje pro kategorii C. V roce 2021 by MČ Praha 10 ráda obhájila své audity i ve vyšší kategorii - B.

 

Aktuální složení komise

 

Složení KSZM-MA21 ve volebním období 2018 - 2022

Jméno Funkce Příslušnost
MgA. Olga Škochová Bláhová předsedkyně, členka - zastupitelka VLASTA
Ing. Milan Maršálek člen - zastupitel VLASTA
Mikuláš Pobuda člen - zastupitel ODS
Mgr. Tereza Hauffenová, MBA členka - zastupitelka ANO 2011
Ing. Viktor Lojík člen - zastupitel TOP 09
Mgr. Ivana Cabrnochová členka - zastupitelka SPP-ZP10
Mgr. Laura Pavlíková členka - odbornice z řad občanů nom. VLASTA
Ondřej Letocha člen - odborník z řad občanů nom. Piráti
Ing. Petr Hůlka člen - odborník z řad občanů nom. ODS
Michal Vaňáček člen - zástupce za komerční sektor (manažer firemních vztahů a sociální odpovědnosti společnosti Tesco Stores ČR) Tesco Stores ČR
Mgr. Regína Dlouhá členka - zástupkyně za neziskový sektor (ředitelka Klubu K2) Klub K2, o.p.s.
Bc. Kateřina Vávrová, DiS. členka - zástupkyně za veřejnou správu (koordinátorka projektu Moje stopa - participativního rozpočtu MČ Praha 10) ÚMČ Praha 10
Mgr. Martin Bahenský tajemník KSZM-MA21, koordinátor MA21 ÚMČ Praha 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pozn. č. 1: Rada MČ Praha 10 se ve volebním období 2018-2022 rozhodla do Komisí RMČ jakožto svých poradních a iniciačních orgánů namísto politických nominací zvolit nominace odborné, tedy mj. i do KSZM-MA21 delegovat odborníky na příslušnou problematiku. Těmto fyzickým osobám, které nejsou členy Zastupitelstva MČ Praha 10, je za výkon funkce členů komisí Rady MČ Praha 10 (účast na jednání, příprava a expertní analýza) poskytováno peněžité plnění ve výši 1.800,- Kč za jedno zasedání, jehož se zúčastní.

pozn. č. 2: Tajemník není členem komise. (viz § 4 odst. 2 jednacího řádu)

 

Vymezení působnosti KSZM-MA21
schválené usnesením Rady MČ Praha 10 č. 182 ze dne 12. 3. 2019
§ 3 Základního jednacího řádu komise Rady městské části Praha 10

Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21:

  1. je poradním orgánem Rady MČ Praha 10 ve věcech strategického plánování a implementace místní Agendy 21;
  2. dbá na kvalitu strategického plánování a řízení;
  3. usiluje o naplňování místní Agendy 21 dle oficiální sady Kritérií MA21s cílem dosáhnout v roce 2021 kategorie B;
  4. je seznamována a vyjadřuje se k přípravě, realizaci a vyhodnocování plnění všech komplexních koncepčních dokumentů v rámci Úřadu MČ Praha 10;
  5. je seznamována s přípravou, realizací a výsledky komplexních analytických materiálů, zpracovávanými nebo zadávanými Úřadem MČ Praha 10;
  6. v rámci strategického plánování a řízení spolupracuje s ostatními komisemi Rady MČ Praha 10;
  7. sleduje a vyjadřuje se k procesům zapojování veřejnosti do rozhodování a dbá na jejich kvalitu;
  8. navrhuje témata pro osvětu a participaci veřejnosti v návaznosti na potřeby obyvatel, navrhuje způsob zapojení různých cílových skupin do procesu místní Agenda 21;
  9. je partnerem pro politika a koordinátora programu "Praha 10 - Zdravá městská část a místní Agenda 21";
  10. členy Komise jsou politici, odborníci, zástupci veřejného, soukromého a neziskového sektoru, příp. další.

 

Termíny jednání KSZM-MA21 ve volebním období 2018-2022

Pořadí Termín Místo Zápisy z jednání
1. 31. 1. 2019 17:30 Středisko územního rozvoje,
přízemí budovy B, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
zápis z 1. jednání
2. 5. 3. 2019 17:30 Malá zasedací místnost 411a,
4. patro budovy A, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
zápis z 2. jednání
3. 3. 4. 2019 17:30 Malá zasedací místnost 411a,
4. patro budovy A, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
zápis z 3. jednání
4. 20. 6. 2019 17:30 Malá zasedací místnost 411a,
4. patro budovy A, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
zápis ze 4. jednání
5.

26. 9. 2019 17:30

ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
4. patro budovy A, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68

zápis z 5. jednání
6. 13. 11. 2019 17:30 ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
Radniční salonek, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68
zápis z 6. jednání
7.

12. 2. 2020 17:30

Radniční salonek, ÚMČ Praha 10, Vršovická 1429/68 zápis ze 7. jednání
8. 24. 6. 2020 17:30

Klub K2, o.p.s. - zahrada Školky K2

Olešská 18/2222, Praha 10-Strašnice

zápis z 8. jednání
9. 8. 12. 2020 17:30 online zápis z 9. jednání
10. 20. 5. 2021 18:00 online zápis z 10. jednání
11. 30. 11. 2021 17:30 online

zápis z 11. jednání

12. 23. 2. 2022 17:30 online zápis z 12. jednání