Zelená úsporám – Bělocerkevská 3,5,7,9

Programové období

2007 - 2013

Číslo projektu

10659407

Termín realizace projektu

26. 10. 2011 – 24. 5. 2012

Částka dotace pro Prahu 10

4 434 000 Kč

Poskytovatel dotace

SFŽP, program OPŽP

 

Popis projektu:

Jedná se o jeden blok objektu se čtyřmi samostatnými vchody se samostatnými popisnými čísly. Celkem obsahuje 40 bytových jednotek.

Realizace projektu úspor energie objektu byla členěna na tři etapy. V rámci první etapy byla provedena výměna oken, ve druhé etapě zateplení fasády včetně výměny vstupních dveří a ve třetí etapě byla zateplena podlaha půdy. V roce 2013 bylo uspořeno proti průměrné spotřebě předchozích let 367 GJ, tj. 221.594 Kč.

Výstupy projektu:

  • Výměna oken bytového domu.
  • Provedení tepelné izolace fasády a výměna vstupních dveří.
  • Zateplení podlahy půdního prostoru.