Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích veřejných zakázek a výběrových řízení

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 236

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

zařazení osob, které uspěly ve výběrovém řízení na doplnění Registru zástupců občanů v hodnotících komisích, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu, do Registru zástupců občanů v hodnotících komisích s účinností od 1. 4. 2022 v souladu se směrnicí QMS 74-01 Zadávání veřejných zakázek

 

II.   ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

1.1.    informovat nově vybrané zástupce občanů o jejich zařazení do Registru zástupců občanů v hodnotících komisích

 

Termín: 11. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  pí Koumarová, uvolněná členka RMČ

Anotace:         veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-124810/2022

 

Zpět na začátek usnesení