Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu organizační struktury Odboru ekonomického (OEK) ÚMČ Praha 10

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 282

Materiály k usnesení

Neveřejný materiál podle §8, bodu 9. Jednacího řádu RMČ.

Obsah usnesení:

V tiskové podobě.

Zpět na začátek usnesení