Kancelář starosty

Kancelář starosty zabezpečuje výkon funkce starosty MČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dále plní úkoly související s činností Rady MČ Praha 10 a Zastupitelstva MČ Praha 10.

 


 

Ilustrační ikona

Adresa: ÚMČ Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
Telefon: +420 267 093 333

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bílá Kamila A/405 267 093 327267 093 327 vedoucí Odboru Kanceláře starosty
Borský Daniel A/403 267 093 447267 093 447 asistent/ka členů RMČ
Bosáková Sandra A/401 267 093 231267 093 231 asistent/ka členů RMČ
Čepová Eliška C/315 Referent - dohoda
Čiháková Simona A/115 267 093 574267 093 574 asistent/ka členů RMČ
Fajstaver Aleš C/316 referent/ka - dohoda
Fišerová Kristýna A/413 267 093 324267 093 324 asistent/ka členů RMČ
Hejtmánková Miloslava A/408B 267 093 462267 093 462 referent
Hunanyan Monika A/403 267 093 579267 093 579 asistent/ka členů RMČ
Hynšt Miroslav B/436 267 093 601267 093 601 koordinátor/ka webu a komunikace
Jánová Drahoslava A/418 267 093 128267 093 128 asistent/ka členů RMČ
Kašpar David A/414 267 093 132267 093 132 místostarosta
Kleslová Radmila / předseda výboru kontrolního
Kociánová Petra A/408B 267 093 455267 093 455 referent
Koumarová Olga A/402 267 093 243267 093 243 místostarostka
Kubištová Lada A/408A 267 093 568267 093 568 vedoucí oddělení R a Z
Kulhavá Šárka A/413 267 093 244267 093 244 asistent/ka členů RMČ
Lojda Radek A/416 místostarosta
Lojík Viktor / 267 093 457267 093 457 předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Maršálek Milan A/412 267 093 228267 093 228 uvolněný člen RMČ
Martinová Tereza B/454 267 093 212267 093 212 referent/ka ceremonie, partnerská města a protokol
Ničová Tereza C/316 267 093 448267 093 448 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Parbusová Jitka B/440 267 093 497267 093 497 referent/ka oddělení tiskového
Paterová Ivana C/308 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu
Pek Tomáš A/403B 267 093 131267 093 131 1. místostarosta
Pobuda Mikuláš A/417 uvolněný člen RMČ
Počarovský Ondřej A/403A 267 093 442267 093 442 uvolněný člen RMČ
Pohanková Soňa C/316 267 093 246267 093 246 referent/ka - dohoda
Smetanová Ivana C/303 267 093 121267 093 121 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Šilar Adam C/317 267 093 448267 093 448 uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ P1
Štěpánek Adam C/304 267 093 658267 093 658 předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
Štěpánek Jaroslav C/302 267 093 569267 093 569 předseda výboru pro životní prostředí
Šutka Pavel A/400 267 093 446267 093 446 místostarosta
Tropp Ján B/440 267 093 333267 093 333 vedoucí oddělení tiskového
Týcová Ivana C/309 267 093 240267 093 240 metodik/čka
Vaculová Lenka B/440 referent/ka oddělení tiskového
Valovič Martin A/407 267 093 647267 093 647 starosta
Vávrová Kateřina A/408 267 093 639267 093 639 referent
Vltavská Jana A/406 267 093 647267 093 647 vedoucí oddělení sekretariátu starosty
Žolčáková Veronika C/315 267 093 448267 093 448 předsedkyně výboru sociálního a zdravotního

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Kancelář starostky při své činnosti řídí (vždy v platném znění):

 1. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 2. Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 3. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 4. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 6. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 7. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 9. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 10. Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
 11. Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Dotazy a připomínky občanů adresované kanceláři starostky jsou řešeny jednotlivě ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně jako stížnost ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace.