Kancelář starosty

Kancelář starosty zabezpečuje výkon funkce starosty MČ Praha 10 ve smyslu zákona č. 131/2000 Sb., o hl. m. Praze, ve znění pozdějších předpisů. Dále plní úkoly související s činností Rady MČ Praha 10 a Zastupitelstva MČ Praha 10.

 

Jméno a příjmení:Kamila Bílá

Funkce:vedoucí Odboru Kanceláře starosty

Telefon:267 093 327

E-mail:kamila.bila@praha10.cz

Budova, kancelář:K/827


Adresa odboru:
Vinohradská 3218/169, 100 00 Praha 10
(mapa | 3D prohlídka radnice)
Telefon: +420 267 093 333

Úřední hodiny

Příjmení a jméno Kancelář Telefon E-mail Funkce
Bílá Kamila K/827 267 093 327267 093 327 vedoucí Odboru Kanceláře starosty
Borský Daniel K/803 267 093 447267 093 447 asistent/ka členů RMČ
Bosáková Sandra K/816 267 093 231267 093 231 asistent/ka členů RMČ
Čásenský Martin K/813 místostarosta
Čepová Eliška C/315 Referent - dohoda
Čiháková Simona K/829 267 093 574267 093 574 asistent/ka členů RMČ
Ezechel Michal K/708 267 093 726267 093 726 referent oddělení tiskového a kronikář
Fajstaver Aleš C/316 referent/ka - dohoda
Fišerová Kristýna K/810 267 093 324267 093 324 asistent/ka členů RMČ
Hejtmánková Miloslava K/723 267 093 462267 093 462 referent
Hunanyan Monika K/803 267 093 579267 093 579 asistent/ka členů RMČ
Jánová Drahoslava K/814 267 093 128267 093 128 asistent/ka členů RMČ
Kašpar David K/807 267 093 132267 093 132 místostarosta
Kleslová Radmila K/715 předseda výboru kontrolního
Kociánová Petra K/723 267 093 455267 093 455 referent
Kubištová Lada K/722 267 093 568267 093 568 vedoucí oddělení R a Z
Kulhavá Šárka K/810 267 093 244267 093 244 asistent/ka členů RMČ
Lojda Radek K/828 místostarosta
Lojík Viktor K/721 267 093 457267 093 457 předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Maršálek Milan K/812 267 093 228267 093 228 uvolněný člen RMČ
Martinová Tereza K/624 267 093 212267 093 212 referent/ka ceremonie, partnerská města a protokol
Ničová Tereza K/719 267 093 448267 093 448 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Parbusová Jitka K/707 267 093 497267 093 497 referent/ka oddělení tiskového
Paterová Ivana V/701 267 093 420267 093 420 vedoucí interního auditu
Pek Tomáš K/805 267 093 131267 093 131 1. místostarosta
Pobuda Mikuláš K/815 267 093 473267 093 473 uvolněný člen RMČ
Počarovský Ondřej K/802 267 093 442267 093 442 uvolněný člen RMČ
Pohanková Soňa C/316 267 093 246267 093 246 referent/ka - dohoda
Šilar Adam K/720 267 093 448267 093 448 uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů MČ P1
Štěpánek Jaroslav K/703 267 093 569267 093 569 předseda výboru pro životní prostředí
Štěpánek Adam K/705 267 093 658267 093 658 předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky
Šutka Pavel K/818 267 093 446267 093 446 místostarosta
Tropp Ján K/706 267 093 333267 093 333 vedoucí oddělení tiskového
Týcová Ivana V/702 267 093 240267 093 240 metodik/čka
Vaculová Lenka K/707 referent/ka oddělení tiskového
Valovič Martin K/820 267 093 647267 093 647 starosta
Vávrová Kateřina K/722 267 093 639267 093 639 referent
Vltavská Jana K/825 267 093 647267 093 647 vedoucí oddělení sekretariátu starosty
Zdvořáková Júlia K/825 267 093 282267 093 282 asistent/ka starosty
Zítková Jana K/716 267 093 245267 093 245 asistent/ka předsedů výborů ZMČ
Žolčáková Veronika K/718 267 093 448267 093 448 předsedkyně výboru sociálního a zdravotního

Seznam nejdůležitějších právních předpisů, kterými se Kancelář starostky při své činnosti řídí (vždy v platném znění):

 1. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze
 2. Vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl. m. Prahy
 3. Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů
 4. Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů České republiky a o změně některých zákonů
 5. Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
 6. Zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon)
 7. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole)
 8. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
 9. Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
 10. Nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění nařízení vlády č. 202/2018 Sb.
 11. Nařízení vlády č. 300/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Dotazy a připomínky občanů adresované kanceláři starostky jsou řešeny jednotlivě ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, případně jako stížnost ve spolupráci s odborem kontroly a komunikace.