Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada
  Druh usnesení: Rada
Řadit dle:

Usnesení volených orgánů MČ

Počet nalezených usnesení: 7837      nové hledání >>>
Strana 2 z 157První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Datum jednání Číslo materiálu Číslo usnesení Číslo jednání Název Stav Orgán
7.6.2022 432 12 k návrhu na zrušení věcného břemene - užívání krytu CO v domě č. p. 1858 v ulici Štěchovická, Praha 10 - Strašnice Rada
7.6.2022 431 12 k návrhu na snížení nájemného ve výši 50 % po dobu jednoho roku za užívání nebytového prostoru Rada
7.6.2022 430 12 k návrhu na podání žalob a podepsání plných mocí k zastupování MČ Praha 10 v soudních sporech proti dlužníkům Rada
7.6.2022 429 12 k návrhům na zahájení exekučních řízení Rada
7.6.2022 428 12 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
7.6.2022 427 12 k návrhu na uzavření smluv dostupného a sociálního bydlení Rada
7.6.2022 426 12 k návrhu na uzavření smluv o nájmu bytů Rada
7.6.2022 425 12 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu služebního bytu na dobu určitou Rada
7.6.2022 424 12 k návrhu na poskytnutí náhradního obecního bytu výměnou za stávající obecní byt Rada
7.6.2022 423 12 k hodnotící zprávě za rok 2021 o plnění „Strategického plánu udržitelného rozvoje MČ Praha 10 pro období 2020–2030“ Rada
7.6.2022 422 12 k návrhu změny rozpočtu MČ Praha 10 na rok 2022 (č. 1/2022) Rada
7.6.2022 1fAUFb2bdzAOQsC7jc3V 421 12 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0092 - Náhradní objekt pro ÚMČ Rada
7.6.2022 420 12 k návrhu na rozdělení účelového neinvestičního transferu ze SR z Ministerstva práce a sociálních věcí v odvětví 0091 - Vnitřní správa (RO 2034) určené na financování výkonu přenesené působnosti v oblasti sociálně-právní ochrany dětí pro rok 2022 Rada
7.6.2022 419 12 k návrhu na schválení postupu realizace 2. ročníku projektu participativního rozpočtu „Moje stopa ve škole“ pro základní školy zřizované MČ Praha 10 s vyhodnocením 1. ročníku Rada
7.6.2022 418 12 k návrhu na schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o kontokorentním úvěru č. 156/21/LCD ze dne 7. 12. 2021 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s. Rada
7.6.2022 417 12 k informaci o využití příjmů z daně z nemovitých věcí na realizaci plánu obnovy materiálně technické základny MŠ a ZŠ na Praze 10 v roce 2021 Rada
7.6.2022 416 12 k návrhu na schválení zahájení otevřeného zadávacího řízení v nadlimitním režimu pro zadání veřejné zakázky na služby s názvem „Zabezpečení ostrahy v objektech CSOP“ na dobu neurčitou Rada
7.6.2022 415 12 k návrhu na souhlas s uzavřením Podnájemní smlouvy mezi základní školou a společností CETIN, a. s. Rada
7.6.2022 414 12 k návrhu na souhlas s Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Rada
7.6.2022 413 12 k závěrečnému účtu MČ Praha 10 za rok 2021, včetně informace o rozpočtových úpravách schválených Radou MČ Praha 10 v rámci zmocnění Rada
30.5.2022 412 6 k návrhu na koupi pozemku parc. č. 2848/1 v k. ú. Záběhlice, obec Praha Rada
30.5.2022 411 6 k návrhu na souhlas s podáním žádosti o grant hl. m. Prahy na projekt Trenéři do škol Rada
30.5.2022 410 6 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OMP/1351 na akci „Snížení energetické náročnosti ZŠ Olešská“, Olešská 2222/18, Praha 10 - Strašnice Rada
30.5.2022 409 6 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0062 - Sport Rada
30.5.2022 408 6 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Revitalizace parku Na Solidaritě - severní část“ Rada
30.5.2022 407 6 k návrhu na změnu rozpočtu - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0083 - Správa majetku pro rok 2022 Rada
24.5.2022 406 11 k návrhu na personální změny v Redakční radě měsíčníku Praha 10 Rada
24.5.2022 405 11 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 8015) Rada
24.5.2022 403 11 k návrhu na změnu rozpočtu 2022 - přesun finančních prostředků z odvětví 0010 - Pokladní správa do odvětví 0091 - Vnitřní správa Rada
24.5.2022 404 11 k návrhu dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2020/OHS/0026 se společností PRAHA 10 - Majetková, a. s. Rada
24.5.2022 402 11 k návrhu postupu realizace projektu „Elektronický oběh účetních dokladů“ v prostředí ÚMČ Praha 10 Rada
24.5.2022 401 11 k návrhu na uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o organizačním zajištění a pořádání farmářských trhů č. 2019/OŽD/0237 Rada
24.5.2022 400 11 k návrhu na uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2019/OMP/1254 na akci „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ Rada
22.5.2022 399 11 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8018) Rada
24.5.2022 398 11 k návrhu na schválení záměru na prodej pozemku parc. č. 3392/6 v k. ú. Michle, Praha 10 Rada
24.5.2022 397 11 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střešního pláště na objektu ZŠ U Roháčových kasáren 19/1381, Praha 10 Vršovice“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
24.5.2022 396 11 k návrhu na zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku „ZŠ Švehlova, Švehlova 2900/12, Praha 10 - oprava elektroinstalace - vnitřní rozvody NN v pavilonech C a D“ ve zjednodušeném podlimitním řízení Rada
24.5.2022 394 11 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ HLAVNÍ BUDOVY ZŠ Solidarita, ul. Brigádníků č. p. 510/14, Praha 10 - Strašnice“ Rada
24.5.2022 395 11 k návrhu na výběr ekonomicky nejvýhodnější nabídky a uzavření smlouvy na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce VZT (včetně chlazení) kuchyně v MŠ Ve Stínu, Ve Stínu 10/2103, 110 00, Praha 10 - Strašnice“ Rada
24.5.2022 393 11 k návrhu na čerpání fondu investic u organizace Mateřská škola, Praha 10, Chmelová 2921/8, příspěvková organizace Rada
24.5.2022 392 11 k návrhu na změnu rozpočtu v odvětví 0041 - Školství (RO 3025) Rada
24.5.2022 391 11 k návrhu na rozdělení účelových neinvestičních prostředků ze státního rozpočtu z Ministerstva pro místní rozvoj ČR v odvětví 0051 - Sociální věci (RO 8016) Rada
24.5.2022 390 11 k návrhu na schválení záměru vyhlášení výběrového řízení na výběr náhradního objektu pro dočasné sídlo ÚMČ Praha 10 s možností přestěhování v souladu s platným harmonogramem přípravy rekonstrukce radnice Rada
24.5.2022 389 11 k návrhu na prodej pozemku parc. č. 2631/6 a části pozemku parc. č. 2631/5 v k. ú. Strašnice, Praha 10 Rada
24.5.2022 388 11 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka - Společenství vlastníků Vršovická a Minská 776, Praha 10 Rada
24.5.2022 387 11 k návrhu na uzavření Dohody o změně prohlášení vlastníka Společenství vlastníků Francouzská 465/64, Praha 10 - Vinohrady Rada
24.5.2022 386 11 k návrhu na schválení stavebních úprav a uzavření smlouvy o provedení stavebních úprav v bytě č. **, v bytovém domě č. p. 999, ulice Starostrašnická č. o. 37 Praha 10, kat. území Strašnice Rada
24.5.2022 385 11 k návrhu na schválení smlouvy o podnájmu nebytových prostor Rada
24.5.2022 384 11 k návrhu na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor na dobu určitou Rada
24.5.2022 383 11 k návrhu na převod finančních prostředků z rezervního fondu do fondu investic a na čerpání fondu investic u organizace, Mateřská škola, Praha 10, Tuchorazská 472/2a, příspěvková organizace Rada
Strana 2 z 157První   Předchozí   1  [2]  3  4  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   

Vytisknout seznam

 
MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 10
Vinohradská 3218/169
100 00 Praha 10
Informační kancelář: 267 093 111
E-podatelna: posta@praha10.cz
Fax (Podatelna): 272 739 587
Datová schránka: irnb7wg
IČ: 00063941
Hodiny pro veřejnost
Po: 08.00–12.00 a 13.00–17.30
St: 08.00–12.00 a 13.00–17.30