Komise protidrogová

 

Předseda Mgr. Matěj Štěpánek (VLASTA, STAN a KDU-ČSL)
Tajemník Bc. Pavel Petřík, telefon 267 093 229, email pavel.petrik@praha10.cz
Působnost
 1. řeší agendu spadající do oblasti protidrogové politiky a slouží v dané agendě jako poradní a iniciační orgán Rady;
 2. projednává a schvaluje koncepci protidrogové politiky MČ Praha 10 a při tvorbě koncepce stanovuje priority MČ Praha 10. Na svých pravidelných zasedáních pro jednává příslušnou problematiku a může Radě předkládat iniciativní návrhy a doporučení v oblasti protidrogové politiky. Při tvorbě koncepce a stanovování priorit komise vychází ze strategických, koncepčních a informačních dokumentů, jakými jsou například „Národní strategie prevence a snižování škod spojených se závislostním chováním 2019–2027“, „Strategie hlavního města Prahy pro oblast závislostního chování na období 2022–2027“, „Koncepce primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na území hl. města Prahy na období 2022-2027“, „Čtvrtletní zprávy o činnosti terénního programu pro uživatele nelegálních návykových látek na území MČ Praha 10“, či „Závěrečné zprávy o realizaci protidrogové politiky na MČ Praha 10“. Mezi primární cíle pro tvorbu koncepce a stanovování priorit komise patří zejména primární prevence se zaměřením na děti předškolního a školního věku, sekundární a terciární prevence (včetně Harm Reduction), a to včetně zaměření se i na nelátkové závislosti;
 3. projednává podněty od občanů a navrhuje jejich řešení;
 4. spolupracuje s relevantními partnery, kteří na území MČ Praha 10 poskytují služby spojené s posilováním prevence, poskytováním adiktologických služeb, minimalizací rizik a škod, či léčbou a sociálním začleňováním;
 5. spolupracuje s obdobnými poradními orgány hl. m. Prahy a ostatních městských částí za účelem výměny informací o činnosti těchto orgánů na území Prahy;
 6. spolupracuje v případě potřeby s odbornými komisemi rady a výbory zastupitelstva MČ Praha 10.
Termíny jednání

1.3.2023 od 14:30 hod. 

15.3.2023 od 16:00 hod. 

29.5.2023 od 16:00 hod. (odkaz obsahuje návrh programu) 

27.11.2023 od 18:00 hod. (odkaz obsahuje návrh programu) 

26.2.2024 od 16:00 hod. (odkaz obsahuje návrh programu) 

Zápisy z jednání

1.3.2023

15.3.2023

29.5.2023

27.11.2023 

 

​Členové komise - odborníci řad veřejnosti

mjr. JUDr. Jaromír Badin, jaromir.badin@praha10.cz

PaedDr. Martina Richterová Těmínová, martina.teminova@praha10.cz

Mgr. Jan Žufníček, jan.zufnicek@praha10.cz

 

 

Členové komise

Mgr. Michal Kočí

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: michal.koci@praha10.cz
Kontaktní telefon: 735 045 046
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise protidrogová

David Krůta

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise výchovně vzdělávací
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: david.kruta@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise grantová
 • Komise protidrogová
 • Redakční rada

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise místopisné a pro udělování čestného občanství
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství
 • Komise protidrogová

Mikuláš Pobuda

Funkce: uvolněný člen rady
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Kontrolní výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise protidrogová

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: uvolněný člen rady, předseda komise grantové
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Komise grantová
 • Komise protidrogová

Mgr. Stanislav Šimek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: stanislav.simek@praha10.cz
Kontaktní telefon: 606 020 745
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Kontrolní výbor
 • Komise bezpečnostní
 • Komise protidrogová

Mgr. Matěj Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise protidrogové
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: matej.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Komise bezpečnostní
 • Komise protidrogová

Mgr. Josef Zběhlík,DiS.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: josef.zbehlik@praha10.cz
Kontaktní telefon: 725 896 883
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise protidrogová

 

Mohlo by vás také zajímat