Realizace úspor energie MŠ Chmelová

Logo operačního programu

Číslo projektu

CZ.1.02/3.2.00/12.13742

Termín realizace projektu:

1. 7. 2014 – 31. 8. 2014

Poskytovatel dotace:

SFŽP, program OPŽP

Částka dotace pro Prahu 10:

4 661 115,- Kč

 

Projekt je financován z Operačního programu Životní prostředí, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Popis projektu:

Bylo provedeno zateplení ploché střechy pavilonů, výměna výplní otvorů v obvodových stěnách pavilonu, zateplení obvodových stěn pavilonů apod.

Výstupy projektu:

Došlo ke snížení provozních nákladů na budově školky, tzn. snížení finanční náročnosti provozu budovy a ke snížení celkové energetické spotřeby budovy. Navržená opatření výrazně přispěla ke zlepšení parametrů sledovaných v souvislosti s ochranou životního prostředí.