Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na přijetí ponechané účelové neinvestiční dotace HMP (Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP) v odvětví 0081 - Obecní majetek (RO 3015)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 264

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. souhlasí

s přijetím ponechané účelové neinvestiční dotace HMP - „Fond rozvoje dostupného bydlení na území HMP“ na rok 2022:

 

  1. snížení položky Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 118 - Oprava volných bytů

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000118

 

-13 548,6

 

  1. zvýšení paragrafu Bytové hospodářství a položky Opravy a udržování, ÚZ 118

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0181

3612

5171

000000118

 

+13 548,6

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

- 2 -

 

 

2. Ing. Březinovi, vedoucímu OBN

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         byty; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Ing. Březina, ved. OBN

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Březina, ved. OBN

Číslo tisku:      P10-139609/2022

 

Zpět na začátek usnesení