Návrh programu

Návrh programu jednání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení rada městské části.

Návrh programu jednání zastupitelstva se podle zákona zveřejňuje nejpozději 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva na úřední desce i elektronické úřední desce úřadu.
Konečný program jednání schvaluje zastupitelstvo hlasováním v den jednání. Zastupitelstvem schválený program naleznete následně v zápisech z jednání zastupitelstva.

 

Bližší informace Vám podá oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10