Program jednání zastupitelstva

Návrh programu jednání zastupitelstva stanoví a předkládá zastupitelstvu ke schválení Rada městské části.
Návrh programu jednání zastupitelstva se podle zákona zveřejňuje nejpozději 7 dní před konáním zasedání zastupitelstva na úřední desce úřadu.
Konečný program jednání schvaluje zastupitelstvo hlasováním v den jednání. Zastupitelstvem schválený program naleznete následně v zápisech z jednání zastupitelstva.
 

Volební období 2022–2026

 

Bližší informace vám podá oddělení rady a zastupitelstva úřadu.

 

 

 

 

 

 

Mohlo by vás také zajímat