Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na úpravu rozpočtu 2022 v odvětví 0031 - Doprava (RO 3015)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 261

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

úpravu rozpočtu v odvětví 0031 - Doprava pro rok 2022 dle následující tabulky:

 

  1. snížení finančních prostředků v položce Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech, ÚZ 90, ORG 0081198000000 - Zpracování PD železniční zastávka Praha - Depo Hostivař

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

1010

 

8115

000000090

0081198000000

-5 919,2

 

  1. zvýšení finančních prostředků na paragrafu Železniční dráhy a položky Budovy, haly a stavby, ÚZ 90, ORG 0081198219024 - Zpracování PD železniční zastávka Praha - Depo Hostivař

 

ORJ

Paragraf

Položka

ÚZ

ORG

Tis. Kč

0331

2241

6121

000000090

0081198219024

+5 919,2

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

- 2 -

 

 

2. Ing. Daníčkovi, vedoucímu ODO

2.1.    zabezpečit realizaci čerpání výdajů v roce 2022 dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 31. 12. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         doprava a inženýrské sítě; rozpočet

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK; Ing. Daníček, ved. ODO

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Daníček, ved. ODO

Číslo tisku:      P10-145564/2022

 

Zpět na začátek usnesení