Redakční rada

 

Předseda Mgr. Adam Šilar (VLASTA, STAN a KDU-ČSL)
Tajemník Ján Tropp, DiS., telefon 267 093 333, email jan.tropp@praha10.cz
Působnost

Předmětem činnosti komise je spolupráce na vydávání radničního měsíčníku Praha 10. Redakční rada ve vztahu k tomuto periodiku zejména:

 1. dbá na zákonnost a korektnost obsahu měsíčníku;
 2. určuje termíny uzávěrek a vydávání měsíčníku;
 3. schvaluje dlouhodobý tematický plán měsíčníku;
 4. schvaluje finální podobu čísel měsíčníku;
 5. pravidelně po vydání každého čísla provádí následnou kontrolu plnění pravidel pro tvorbu obsahu a podává redakci zpětnou vazbu;
 6. projednává stížnosti, podněty a návrhy čtenářů ve věci obsahu a grafické podoby a schvaluje příslušná opatření;
 7. doporučuje redaktorovi realizaci konkrétních opatření ke zvýšení kvality měsíčníku;
 8. sleduje a vyhodnocuje hospodaření s finančními prostředky určenými na vydávání měsíčníku, včetně příjmů z inzerce;
 9. v případech sporu mezi členy zastupitelstva a redakcí rozhoduje prostřednictvím svého předsedy o definitivní úpravě či zařazení určitých článků, a to na žádost redakce, člena Rady nebo člena zastupitelstva;
 10. řeší případné stížnosti od občanů nebo zastupitelů na práci redakce;
 11. navrhuje a předkládá Radě ke schválení náklad, počet stran, formát a technickou specifikaci měsíčníku, ceník inzerce, etický kodex a pravidla uveřejňování inzerce a sazebník odměn externích spolupracovníků měsíčníku.
Termíny jednání

21.12.2022 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
17.01.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
14.02.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 310 kB)
14.03.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 310 kB)
18.04.2023 - Pozvánka na jednání (PDF, 310 kB)
16.05.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
13.06.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
18.07.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
12.09.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
17.10.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
14.11.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 19 kB)
12.12.2023 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
16.01.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
20.02.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
12.03.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
16.04.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
15.05.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)
18.06.2024 - Pozvánka na jednání (DOCX, 22 kB)

Zápisy z jednání

Zápis z jednání dne 21.12.2022 (PDF, 670 kB)
Zápis z jednání dne 17.01.2023 (PDF, 800 kB)
Zápis z jednání dne 14.02.2023 (PDF, 460 kB)
Zápis z jednání dne 14.03.2023 (PDF, 820 kB)
Zápis z jednání dne 18.04.2023 (PDF, 450 kB)
Zápis z jednání dne 16.05.2023 (PDF, 450 kB)
Zápis z jednání dne 13.06.2023 (PDF, 450 kB)
Zápis z jednání dne 18.07.2023 (PDF, 460 kB)
Zápis z jednání dne 12.09.2023 (PDF, 500 kB)
Zápis z jednání dne 17.10.2023 (PDF, 1,3 MB)
Zápis z jednání dne 17.11.2023 (PDF, 900 kB)
Zápis z jednání dne 16.01.2024 (PDF, 950 kB)
Zápis z jednání dne 20.02.2024 (PDF, 1,5 MB)
Zápis z jednání dne 12.03.2024 (PDF, 580 MB)
Zápis z jednání dne 16.04.2024 (PDF, 330 MB)
Zápis z jednání dne 15.05.2024 (PDF, 360 MB)

​Členové komise - odborníci řad veřejnosti

-

 

 

Členové komise

Jiří Komrska

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: jiri.komrska@praha10.cz
Kontaktní telefon: 606 660 377
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise místopisná a pro udělování čestného občanství
 • Redakční rada

Petr Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: https://petr-kopecky.cz/
Kontaktní email: petr.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: SPD, Trikolora a NK
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Redakční rada

David Krůta

Funkce: člen zastupitelstva, předseda komise výchovně vzdělávací
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: david.kruta@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Finanční výbor
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro podporu podnikání
 • Komise grantová
 • Komise protidrogová
 • Redakční rada

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro sport a volnočasové aktivity
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Výbor pro životní prostředí
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise územního rozvoje
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise pro dopravu
 • Komise památková
 • Redakční rada

Ing. et Ing. Vladimír Novák

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: vladimir.novak@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Výbor pro sport a volnočasové aktivity
 • Komise informační a Smart Cities
 • Redakční rada

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva, uvolněný zastupitel pro digitalizaci a využívání komunikačních nástrojů, předseda Redakční rady
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky
 • Komise památková
 • Redakční rada

Adam Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda výboru pro strategické investice a veřejné zakázky a předseda návrhového výboru
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: adam.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro strategické investice a veřejné zakázky
 • Komise informační a Smart Cities
 • Komise grantová
 • Redakční rada

JUDr. Pavel Šutka

Funkce: místostarosta, předseda komise územního rozvoje
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: pavel.sutka@praha10.cz
Kontaktní telefon: 775 577 188
Zastupitelský klub: Společně pro Prahu 10 - ODS a TOP 09
Členství:
 • Rada MČ
 • Výbor pro energetický management
 • Komise územního rozvoje
 • Redakční rada

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně výboru sociálního a zdravotního
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Vinohradská 3218/169, Praha 10, 100 00
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 831 116
Zastupitelský klub: VLASTA, STAN a KDU-ČSL
Členství:
 • Výbor sociální a zdravotní
 • Výbor pro energetický management
 • Komise bytové politiky
 • Redakční rada

 

Mohlo by vás také zajímat