Praha 10 bez graffiti

Dotační projekt Praha 10 bez graffiti II je určený k odstraňování nelegálních graffiti z fasád soukromých domů, které nejsou ve vlastnictví městské části Prahy 10. Cílem tohoto projektu je potlačení, prevence a náprava vandalismu a společné přispění ke vzhledu městské části.

Kdo může využít, jak postupovat

  • Do projektu Praha 10 bez graffiti II se mají možno hlásit majitelé domů.
  • Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu.
  • Vzhledem k tomu, že nemovitosti na území Prahy 10 mohou být v městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu památkové zóny, musí majitelé těchto nemovitostí žádat o rozhodnutí odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu). Závazná stanoviska památkářů jsou průběžně zasílána majitelům domů. Toto závazné stanovisko bude vydáno na dobu neurčitou a jeho vydání může odboru památkové péče magistrátu trvat až tři měsíce. Čištění domů lze z tohoto důvodu objednat až po vydání platného rozhodnutí.

Jak je zajišťováno

  • Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).
  • Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. 
  • Antigraffiti projekt městské části v tuto chvíli zahrnuje i aplikaci antigraffiti nátěrů. V praxi to znamená, že pokud dojde k opětovnému znečištění, je odstranění graffiti mnohem jednodušší.

Kontakty

Dokumenty ke stažení

 

Před odstraněním

 Dům poničený graffiti

Po odstranění graffiti

Dům po odstranění graffiti

 

Související články

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10