Praha 10 bez graffiti

Praha 10 od září 2020 obnovila projekt Praha 10 bez graffiti II

Od září letošního roku Praha 10 spustila dotační projekt Praha 10 bez graffiti II určený k odstraňování nelegálních graffiti z fasád soukromých domů, které nejsou ve vlastnictví městské části Prahy 10. Cílem tohoto projektu je potlačení, prevence a náprava vandalismu a společné přispění ke vzhledu městské části.

Majitelé domů mají možnost hlásit se do projektu Praha 10 bez graffiti II. Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu. Vzhledem k tomu, že nemovitosti na území Prahy 10 mohou být v městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu památkové zóny, musí majitelé těchto nemovitostí žádat o rozhodnutí odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy. Závazná stanoviska památkářů jsou průběžně zasílána majitelům domů. Toto závazné stanovisko bude vydáno na dobu neurčitou a jeho vydání může odboru památkové péče magistrátu trvat až tři měsíce. Čištění domů lze z tohoto důvodu objednat až po vydání platného rozhodnutí.

Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).

Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. Samotné nahlášení nových graffiti je možné prostřednictvím zřízeného dispečinku, který prověří, zda se poškození nachází na budově zapojené do programu a po konzultaci s majitelem zajistí odstranění.

Antigraffiti projekt městské části v tuto chvíli zahrnuje i aplikaci antigraffiti nátěrů. V praxi to znamná, že pokud dojde k opětovnému znečištění, je odstranění graffiti mnohem jednodušší.

Kontaktní e-mailová adresa :  bezgraffiti@praha10.cz

Dokumenty ke stažení:
Přihláška - antigraffiti II (DOCX, 25 kB)
Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (DOCX, 20 kB)
Pravidla antigraffiti programu (PDF, 30 kB)
Žádost o vydání závazného stanoviska památkářů pro objekty (DOCX, 45 kB)

Před odstraněním: 

Dům poničený graffiti

Po odstranění graffiti:

Dům po odstranění graffiti

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10