Praha 10 bez graffiti

Dotační projekt Praha 10 bez graffiti II je určený k odstraňování nelegálních graffiti z fasád soukromých domů, které nejsou ve vlastnictví městské části Prahy 10. Cílem tohoto projektu je potlačení, prevence a náprava vandalismu a společné přispění ke vzhledu městské části.

Kdo může využít, jak postupovat

  • Do projektu Praha 10 bez graffiti II se mají možno hlásit majitelé domů.
  • Na základě přihlášky bude připravena smlouva, která bude účastníkovi zaslána k podpisu.
  • Vzhledem k tomu, že nemovitosti na území Prahy 10 mohou být v městské památkové zóně nebo v ochranném pásmu památkové zóny, musí majitelé těchto nemovitostí žádat o rozhodnutí odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy (www.praha.eu). Závazná stanoviska památkářů jsou průběžně zasílána majitelům domů. Toto závazné stanovisko bude vydáno na dobu neurčitou a jeho vydání může odboru památkové péče magistrátu trvat až tři měsíce. Čištění domů lze z tohoto důvodu objednat až po vydání platného rozhodnutí.

Jak je zajišťováno

  • Městská část zajišťuje na své náklady odstraňování graffiti z nemovitostí na celém svém území (po podepsání smlouvy s vlastníkem nemovitosti).
  • Čištění nebo přemalování zasažené části fasády vykonává odborná firma. 
  • Antigraffiti projekt městské části v tuto chvíli zahrnuje i aplikaci antigraffiti nátěrů. V praxi to znamená, že pokud dojde k opětovnému znečištění, je odstranění graffiti mnohem jednodušší.

Kontakty

Dokumenty ke stažení

 

Před odstraněním

 Dům poničený graffiti

Po odstranění graffiti

Dům po odstranění graffiti

 

Související články