Návrhový výbor

 

PŘEDSEDA Mgr. David Satke (Česká pirátská strana)
TAJEMNÍK

Mgr. Tomáš Staněk,

Telefon: 267 093 679, e-mail: tomas.stanek@praha10.cz

PŮSOBNOST

Návrhový výbor je zvolen na celé volební období. Návrhový výbor registruje protinávrhy, pozměňovací či doplňující návrhy a návrhy usnesení (dále jen návrhy). Po uzavření rozpravy předkládá předseda nebo jím pověřený člen Návrhového výboru k hlasování jednotlivé návrhy. Návrhy nebo jejich části shodné s předloženým písemným zněním materiálu může Návrhový výbor předkládat s odkazem na toto písemné znění. Návrhový výbor plní funkce volebního výboru v souladu s jednacím řádem zastupitelstva.

Dále je návrhový výbor pověřen navrhováním kandidátů na přísedící Obvodního soudu pro Prahu 10 podle § 64 odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, v platném znění.

TERMÍNY JEDNÁNÍ

25. 4. 2022 v 8:30 hodin v místnosti 411b, 4. patro, budova A, ÚMČ Praha 10
Navrhovaný program: 

 • 1) Úvod, prezence, projednání programu
  2) Projednání návrhu na znovuzvolení přísedících Obvodního soudu pro Prahu 10 
  3) Různé a závěr.
ZÁPISY Z JEDNÁNÍ

Zápis z jednání dne 25. 4. 2022 (PDF, 1,8 MB)
Zápis z jednání 25. 10. 2021 (PDF, 1,7 MB)
Zápis z jednání dne 14.09.2020 (PDF, 1,4 MB)
Zápis z jednání dne 15.06.2020 (PDF, 1,7 MB)
Zápis z jednání dne 12.05.2020 (PDF, 2,0 MB)
Zápis z jednání dne 13.11.2019 (PDF, 1,2 MB)
Zápis z jednání dne 21.05.2019 (PDF, 5,7 MB)
Zápis z jednání dne 25.03.2019 (PDF, 220 kB)
Zápis z jednání dne 12.03.2019 (PDF, 260 kB)
Zápis z jednání dne 05.03.2019 (PDF, 260 kB)

 

 

Členové výboru

Ing. Jarmila Bendová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: jarmila.bendova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ANO 2011
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise památková

Mgr. David Satke

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Návrhového výboru, předseda Komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.satke@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Piráti Praha 10
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise majetková a nebytových prostor

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise bytové politiky

Ing. Jan Šnajdr

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Spojené síly pro Prahu 10-TOP 09 a nezávislí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jan.snajdr@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: TOP09
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Finanční výbor
 • Komise pro podporu podnikání

Mgr. Matěj Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a Desítky pro domácí
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: matej.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: Koalice VLASTA
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu
 • Komise bezpečnostní

Bc. Lukáš Tyl

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ODS
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: lukas.tyl@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: ODS
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Kontrolní výbor
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Starostové pro Prahu-Zelená pro 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: zdenek.vavra@praha10.cz
Kontaktní telefon: 774 252 957
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Návrhový výbor
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

 

Mohlo by vás také zajímat