Úpravy pro osoby se zrakovým hendikepem

Radnice ÚMČ Praha 10, Vinohradská 3218/169

 

Obsah

Cesta tam

                Stručný popis cesty tam (tramvaj zastávka Vinice)

                Podrobný popis cesty tam (tramvaj zastávka Vinice)

                Stručný popis cesty tam (metro Strašnická)

                Podrobný popis cesty tam (metro Strašnická)

Cesta zpět

                Stručný popis cesty zpět (zastávka Vinice)

                Podrobný popis cesty zpět (zastávka Vinice)

                Stručný popis cesty zpět (metro Strašnická)

                Podrobný popis cesty zpět (metro Strašnická)

Kontakt

 

Cesta tam


Stručný popis cesty tam (tramvaj zastávka Vinice)

Přijedete-li ve směru Želivského, po výstupu na ostrůvek se dáte vpravo. Jakmile ostrůvek skončí, můžete přejít doleva přes vozovku, ale není zde přechod.

Proto raději, pro využití přechodu, pokračujte rovně ke křižovatce po provizorním ostrůvku asi 30 metrů, kde poté přejdete doleva ozvučený přechod.

Na chodníku se dáte doleva a budete se tak vracet asi 30 metrů. Po 30 metrech zatočíte doprava a půjdete cca také 30 metrů k budově před Vámi. Zde je vchod do ÚMČ Praha 10.

Pokud přijedete z opačného směru, po výstupu se dáte doprava a půjdete na konec ostrůvku, kde přejdete doprava přes ozvučený přechod. Na chodníku se dáte doleva ulicí Černokostelecká. Asi po 20 metrech bude po pravé ruce ulice Na Palouku a před Vámi přechod, přes který přejdete. Pokračujte rovně asi 30 metrů. Po 30 metrech se dáte doprava a půjdete cca také 30 metrů k budově před Vámi. Kde je vchod do ÚMČ Praha 10.

Projdete prosklenými dveřmi a dáte se mírně doprava k recepci.

 

 

Podrobný popis cesty tam (tramvaj zastávka Vinice)

Přijedete-li ve směru Želivského, po výstupu na ostrůvek se dejte vpravo. Jděte po levé straně ostrůvku. Jakmile ostrůvek skončí, pokračujte rovně po vozovce s nízkou zídkou z barier po levici. Po pravici podél kolejí pokračuje ostrůvek, který je ale velmi úzký. Až bariéra po levé ruce skončí, otočte se doleva a před Vámi tak bude ozvučený přechod přes jeden pruh vozovky. Od přechodu pokračujte rovně po pruhu z reliéfní dlažby asi 10 metrů. Dojdete k nízkému schodu, kde zatočte doleva a jděte podél něj. Cestou minete po pravé ruce pět kovových sloupků asi metr vysokých. Za pátým sloupkem zatočíte doprava a půjdete asi 30 metrů k budově před Vámi. Zde je vchod do ÚMČ Praha 10.

Pokud přijedete z opačného směru, tedy od Želivského, po výstupu se dáte doprava a půjdete po ostrůvku se zábradlím po levé ruce. Jakmile zábradlí skončí, otočíte se vpravo a bude tak před Vámi ozvučený přechod přes koleje a dva pruhy vozovky. Přejdete přes přechod a na chodníku se dáte doleva. Jdete ulicí Černokostelecká. Brzy začne po levici zábradlí, podél kterého budete pokračovat. Až zábradlí skončí, chodník se začne točit doprava do ulice Na Palouku. Na zemi bude reliéfní dlažba s puntíky, kde se otočíte doleva. Před Vámi bude ozvučený přechod přes ulici Na Palouku. Přecházíte pruh vozovky, ostrůvek bezpečí a další dva pruhy vozovky. Od přechodu pokračujte rovně asi 10 metrů po pruhu z reliéfní dlažby. Jakmile puntíkatá dlažba skončí, posuňte se asi 3 metry doprava k nízkému schůdku. Budete pokračovat rovně se schůdkem po pravé ruce. Cestou minete pět kovových sloupků asi metr vysokých. Za pátým sloupkem zatočíte doprava a půjdete cca 30 metrů k budově před Vámi. Zde je vchod do ÚMČ Praha 10.

Projdete prosklenými dveřmi a dáte se mírně doprava k recepci.   

 

 

Stručný popis cesty tam (metro Strašnická)

Pozor!!! Tato trasa se liší od trasy podrobného popisu, a hlavně tento stručný popis cesty není vhodný pro nevidomého bez průvodce. Je zde nebezpečí, trasa vede totiž přes točnu tramvají. Je nutné si tedy dávat pozor na soupravy, které z točny vyjíždějí. Často nejsou ani slyšet. Pro samostatného nevidomého bez průvodce je vhodnější buď jet odtud stanici tramvají nebo užít popis podrobný který vede jinudy, po druhé pravé straně a točně se tak vyhne.

 

Stručný popis vhodný pro slabozrakého či pokud jdete s průvodcem

Pokud přijedete ve směru Depo Hostivař, po výstupu se dáte doprava a na konci nástupiště vyjdete pevné schody nahoru. Až to půjde, zatočíte doleva. Budete pokračovat rovně a v přímém směru vyjdete asi dva schody nahoru. Tím se dostanete ven z vestibulu.

Venku půjdete doleva a po pár metrech vyjdete další pevné schody opět nahoru. Od schodů pokračujete rovně až k vozovce ulice Starostrašnická. Po levé ruce máte kovový označník zastávky, odkud můžete jet tramvají do zastávky Vinice.

Pokud budete chtít jít pěšky, následuje popis této cesty.

Ulici Starostrašnická v přímém směru přejděte a dejte se mírně doprava po reliéfní dlažbě s puntíky. Po pár metrech bude před Vámi neozvučený přechod přes ulici Mrštíkova. Přejdete přes přechod a budete pokračovat rovně ulicí Starostrašnická. Cestou minete po levé ruce ulice Vilová, Nad Primaskou, Krátká (v tomto úseku přecházíte výjezdy tramvají od točny). Dojdete k ulici Vinohradská, kterou přejdete a pak do ni zahnete doleva.

Půjdete asi 30 metrů a pak opět 30 metrů vpravo k budově, která bude tak před Vámi. Zde je vchod do ÚMČ Praha 10.

Projdete prosklenými dveřmi a dáte se mírně doprava k recepci.

       

 

Podrobný popis cesty tam (metro Strašnická)

Pokud přijedete ve směru Depo Hostivař, po výstupu se dáte doprava po nástupišti bez sloupů. Na konci nástupiště budou před Vámi pevné schody nahoru. Schody vyjdete a budete pokračovat rovně okolo stanoviště dozorčího stanice po levé ruce. Až to půjde, zatočíte doleva a budete pokračovat se zdí po levé ruce. Pak minete po levé ruce pevné schody dolů k toaletám a v přímém směru vyjdete asi dva schody nahoru. Tím se dostanete ven z vestibulu.

Venku zatočíte doleva a po pár metrech budou před Vámi pevné schody nahoru, které vyjdete. Od schodů pokračujte rovně až k vozovce ulice Starostrašnická, po které jezdí jen tramvaje. Po levé ruce máte kovový označník zastávky, odkud můžete k úřadu Prahy 10 jet tramvají do zastávky Vinice.

Pokud zvolíte pěší cestu, u vozovky se otočíte doprava a půjdete s vozovkou po levé ruce ulicí Starostrašnická. Asi po 20 metrech bude po pravé ruce ulice Mrštíkova a před Vámi neozvučený přechod přes ni. Přejdete přes přechod a budete pokračovat rovně ulicí Starostrašnická s budovou po pravé ruce. Pokaždé když budova skončí, po pravé ruce bude odbočka a před Vámi přechod přes ni. Přejdete takto ulice Věšínova (pozor na druhé straně za přechodem se na reliéfním pásu držte spíše pravé strany, vlevo je nevydlážděné místo okolo stromu.

Dále přecházíte ulice Nad Primaskou a ulici Kralická. Pokračujete rovně až k ulici Černokostelecká, kde zatočíte doprava a půjdete s budovou po pravé ruce. Asi po 10 metrech minete dva vchody a na zemi bude pruh reliéfní dlažby s puntíky. Tady se otočíte doleva a bude před Vámi ozvučený přechod přes ulici Černokostelecká. Budete přecházet vozovku, koleje a dva pruhy vozovky. Přejdete přes přechod a na chodníku se dáte doleva. Jdete ulicí Černokostelecká. Brzy začne po levici zábradlí, podél kterého budete pokračovat. Až zábradlí skončí, chodník se začne točit doprava do ulice Na Palouku. Na zemi bude reliéfní dlažba s puntíky, kde se otočíte doleva. Před Vámi bude ozvučený přechod přes ulici Na Palouku. Přecházíte pruh vozovky, ostrůvek bezpečí a další dva pruhy vozovky. Od přechodu pokračujte rovně asi 10 metrů po pruhu z reliéfní dlažby. Jakmile puntíkatá dlažba skončí, posuňte se asi 3 metry doprava k nízkému schůdku. Budete pokračovat rovně se schůdkem po pravé ruce. Cestou minete pět kovových sloupků asi metr vysokých. Za pátým sloupkem zatočíte doprava a půjdete cca 30 metrů k budově před Vámi. Zde je vchod do ÚMČ Praha 10.

Projdete prosklenými dveřmi a dáte se mírně doprava k recepci.     

   

 

Cesta zpět

 

Stručný popis cesty zpět (zastávka Vinice)

Dojdete k vozovce před vámi a dáte se doleva ke křižovatce.

Chcete-li jet tramvají směr Želivského, na křižovatce se otočíte doprava. Přejdete jeden pruh vozovky a na ostrůvku bezpečí zatočíte doprava. Asi po 50 metrech dojdete ke kovovému označníku zastávky.

Pokud chcete jet tramvají v opačném směru, na křižovatce nejdřív přejdete v přímém směru přechod přes ulici Na Palouku. Následně se dáte přes přechod doprava na tramvajový ostrůvek. Na ostrůvku doleva ke kovovému označníku zastávky.

 

 

Podrobný popis cesty zpět (zastávka Vinice)

Od vchodu dojdete v přímém směru až k vozovce před vámi, kde zatočíte doleva a dojdete ke křižovatce.

Chcete-li jet tramvají směr Želivského, na křižovatce se otočíte doprava. Přejdete ozvučený přechod přes jeden pruh vozovky na ostrůvek bezpečí. Na ostrůvku bezpečí zatočíte doprava a půjdete po vozovce, kde po levé ruce máte něco jako velmi úzký tramvajový ostrůvek a po pravici bariéru z nízkých betonových dílů. Podél betonových dílů půjdete asi 20 metrů, a jakmile nízká zídka po pravici skončí, posunete se doleva, kde už je plnohodnotný tramvajový ostrůvek. Asi po 30 metrech dojdete ke kovovému označníku zastávky.

Pokud chcete jet tramvají v opačném směru, na křižovatce nejdřív přejdete v přímém směru přechod přes ulici Na Palouku. Přechod je ozvučený a v polovině přerušený ostrůvkem bezpečí. Od přechodu pokračujte rovně ulicí Vinohradská se zábradlím po pravé ruce. Jakmile zábradlí skončí, otočíte se doprava a bude před Vámi ozvučený přechod přes ulici Černokostelecká. Přecházíte dva pruhy vozovky a koleje. Na tramvajovém ostrůvku zatočíte doleva a půjdete asi 30 metrů ke kovovému označníku zastávky.

 

 

Stručný popis cesty zpět (metro Strašnická)

Dojdete k vozovce před vámi a dáte se doleva ke křižovatce. Od křižovatky se dáte doprava přes přechod. Přecházíte ozvučený přechod přes ulici Vinohradská, který je dvakrát přerušený ostrůvkem bezpečí. Na protějším chodníku zatočíte doleva a po pár metrech se dáte doprava ulicí Starostrašnická. Půjdete rovně asi 400 metrů a cestou minete po pravici čtyři odbočky. Nakonec bude před Vámi vstup do metra.

 

 

Podrobný popis cesty zpět (metro Strašnická)

Od vchodu dojdete v přímém směru až k vozovce před vámi, kde zatočíte doleva a dojdete ke křižovatce. Na křižovatce nejdřív přejdete v přímém směru přechod přes ulici Na Palouku. Přechod je ozvučený a v polovině přerušený ostrůvkem bezpečí. Od přechodu pokračujte rovně ulicí Černokostelecká se zábradlím po pravé ruce. Jakmile zábradlí skončí, otočíte se doprava a bude před Vámi ozvučený přechod přes ulici Černokostelecká. Přecházíte dva pruhy vozovky, koleje, tramvajový ostrůvek a vozovku. Na protějším chodníku zatočíte doprava a po pár metrech se dáte doleva ulicí Starostrašnická. Ulicí Starostrašnická půjdete asi 400 metrů.

Celou dobu půjdete ulicí Starostrašnická a budovou po levé ruce. Cestou budete muset přejít v přímém směru přes čtyři neozvučené přechody. Budete přecházet ulice Kralická, Nad Primaskou, Věšínova a ulici Mrštíkova.

Jakmile přejdete ulici Mrštíkova, přesuňte se na pravou stranu chodníku a jděte cca 20 metrů. Brzy bude na zemi pás reliéfní dlažby s puntíky. Zde zatočíte mírně doleva a půjdete k pevným schodům vedoucím dolů. Schody sejdete a až to půjde, zatočte doprava. Vejdete do vestibulu po dvou schodech dolů. Od schodů pokračujte rovně, po pravici minete pevné schody dolů k toaletám, automaty na jízdenky a pak se dáte doprava na schody vedoucí dolů na nástupiště. Pod schody máte po pravé ruce metro směr Nemocnice Motol  A nalevo směr Depo Hostivař.

 

 

 

Kontakt

Popis trasy vytvořilo

Navigační centrum SONS ČR

 

Pro další případné upřesnění trasy se s námi neváhejte spojit:

Tel: 221 462 412

Email: navigace@sons.cz

Šťastnou cestu!