Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na udělení titulu Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 275

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

informaci o projednání návrhu na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam Výborem pro kulturu, sport a volnočasové aktivity

 

II.   souhlasí

s návrhem na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam dle důvodové zprávy předloženého materiálu

 

III. doporučuje

Zastupitelstvu městské části Praha 10 udělit Čestné občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam

 

IV.  pověřuje

MgA. Davida Kašpara, místostarostu městské části Praha 10, předložit Zastupitelstvu městské části Praha 10 návrh na udělení Čestného občanství městské části Praha 10 Emilu Kolbenovi in memoriam

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         občanské aktivity, kultura, sport

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Procházka, ved. OKP

Číslo tisku:      P10-148266/2022; P10-154544/2022

 

Zpět na začátek usnesení