Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 243

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

 

Rada městské části Praha 10

 

I.    bere na vědomí

  informaci o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 za 1. čtvrtletí roku 2022, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   souhlasí

s návrhem usnesení ZMČ Praha 10 dle části IV. předloženého materiálu

 

III. pověřuje

PaedDr. Martina Sekala, místostarostu, k  předložení informace o řešených havarijních stavech v budově ÚMČ Praha 10 Zastupitelstvu MČ Praha 10 na jeho nejbližším zasedání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  PaedDr. Sekal, místostarosta

Anotace:         rekonstrukce ÚMČ

Provede:         -

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-115933/2022

Zpět na začátek usnesení