Zastupitelstvo městské části Praha 10

Správa městské části v době mezi konáním voleb a zvolením nových orgánů městské části

Dnem voleb (uplynutím prvního dne, ve kterém se volby konaly), tedy dnem 23. září 2022 zaniká mandát všem stávajícím členům zastupitelstva, takže tímto okamžikem dochází i k zániku dosavadního zastupitelstva.

V období ode dne konání voleb do zvolení nového starosty, případně místostarostů a nové rady zajišťují správu dosavadní starosta a místostarostové a dosavadní rada městské části.

Spolu se zánikem zastupitelstva dochází i k zániku všech výborů zastupitelstva městské části. Komise rady pokračují v plnění svých úkolů, a to až do zvolení nové rady městské části.

 

Zastupitelstvo MČ je voleným orgánem vykonávajícím správu městské části Praha 10 dle zákona 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a dle Statutu hlavního města Prahy (vyhláška hl. m. Prahy č. 55/2000 Sb.). Pro volební období 2022–2026 je zvoleno 45členné zastupitelstvo. Více základních informací.
 

 

Seznam členů zastupitelstva

Řadit dle:

Ing. Jarmila Bendová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: jarmila.bendova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise památková

Ing. Petr Beneš

Funkce: místostarosta
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: petr.benes@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 447
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Martin Čásenský

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Marek Dvořák, BBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Mgr. Zuzana Freitas Lopesová

Funkce: členka zastupitelstva, předsedkyně KBP
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: zuzana.freitas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky

Ing. Pavel Hájek

Funkce: člen zastupitelstva, předseda KVV
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: pavel.hajek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise územního rozvoje
 • Komise majetková a nebytových prostor

Mgr. Tereza Hauffenová, MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tereza.hauffenova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Renata Chmelová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: renata.chmelova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Mgr. Tomáš Ján, MBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Mgr. et Mgr. Tomáš Janík

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

MgA. David Kašpar

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.kaspar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

JUDr. Radmila Kleslová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: radmila.kleslova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Michal Kočí

Funkce: člen rady MČ
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.koci@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 574
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise památková

Ing. Gabriela Kolářová

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Jiří Komrska

Funkce: člen zastupitelstva předseda Komise bezpečnostní
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jiri.komrska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise památková

Ing. Jana Komrsková

Funkce: 1. místostarostka
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jana.komrskova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 579
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Ing. Martin Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kopecky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Petr Kopecký

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Martin Kostka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: martin.kostka@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities

Olga Koumarová

Funkce: členka rady MČ
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: olga.koumarova@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 128
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise památková

David Krůta

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Bc. Radek Lojda

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: radek.lojda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky
 • Komise bezpečnostní

Ing. Viktor Lojík

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: viktor.lojik@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Mgr. Pavel Mareš

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: pavel.mares@praha10.cz
Kontaktní telefon: 721 285 237
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise výchovně vzdělávací
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Ing. Milan Maršálek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: milan.marsalek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise pro dopravu a parkování
 • Komise územního rozvoje
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21

Ing. Ivan Mikoláš

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ivan.mikolas@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities
 • Komise pro podporu podnikání

Ing. Michal Narovec

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: michal.narovec@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise majetková a nebytových prostor
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Josef Nerušil

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Ing. et Ing. Vladimír Novák

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Ing. Tomáš Pek, S.E.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: tomas.pek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise územního rozvoje
 • Komise památková

Mikuláš Pobuda

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise pro humanitární pomoc Ukrajině
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: mikulas.pobuda@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise pro strategii Zdravého města a místní Agendu 21
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Ondřej Počarovský

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: ondrej.pocarovsky@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise výchovně vzdělávací

Mgr. David Satke

Funkce: člen zastupitelstva, předseda Komise majetkové a nebytových prostor
Volební strana: Česká pirátská strana
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: david.satke@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise majetková a nebytových prostor

doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D.

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: lucie.sedmihradska@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise majetková a nebytových prostor

PaedDr. Martin Sekal

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.sekal@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 325
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise bytové politiky

Mgr. Adam Šilar

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: adam.silar@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky

Mgr. Stanislav Šimek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: SPD, Trikolora a NK pro P10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Ing. Romana Šímová, LL.M., MBA

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: romana.simova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise majetková a nebytových prostor

Adam Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Mgr. Matěj Štěpánek

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: matej.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bezpečnostní

Jaroslav Štěpánek, MBA

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: jaroslav.stepanek@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bezpečnostní
 • Komise pro podporu podnikání

JUDr. Pavel Šutka

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Ing. arch. Martin Valovič

Funkce: místostarosta
Volební strana: Společně pro Prahu 10
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email: martin.valovic@praha10.cz
Kontaktní telefon: 267 093 647
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Rada MČ
 • Komise pro humanitární pomoc Ukrajině

Mgr. Josef Zběhlík,DiS.

Funkce: člen zastupitelstva
Volební strana: ANO 2011
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 68, Praha 10, 101 38
Kontaktní email:
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:

Mgr. Veronika Žolčáková

Funkce: členka zastupitelstva
Volební strana: VLASTA a STAN s podp. KDU-ČSL
Kontaktní adresa: Praha 10, Vršovická 1429/68, 101 38
Kontaktní email: veronika.zolcakova@praha10.cz
Kontaktní telefon:
Zastupitelský klub: nezařazený / nezařazená
Členství:
 • Komise bytové politiky
 • Komise informační; otevřená radnice; IT a Smart Cities