Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na uzavření smlouvy „Prováděcí smlouva č. 2022 - 014 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft“

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 245

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I.    schvaluje

uzavření smlouvy „Prováděcí smlouva č. 2022 - 014 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft“ s firmou exe, a. s., odštěpný závod, Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 050 99 994, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

 

II.   pověřuje

Ing. Hladkého, vedoucího OHS, k uzavření smlouvy „Prováděcí smlouva č. 2022 - 014 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft“ s firmou exe, a. s., odštěpný závod, Budějovická 778/3a, 140 00 Praha 4 - Michle, IČO 050 99 994

 

III. ukládá

1. Ing. Hladkému, vedoucímu OHS

1.1.    uzavřít smlouvu „Prováděcí smlouva č. 2022 - 014 k Rámcové dohodě na pořizování produktů Microsoft“ s firmou exe, a. s., odštěpný závod, schválenou v bodě I. tohoto usnesení

 

Termín: 5. 4. 2022

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Ing. Beneš, místostarosta

Anotace:         informatika

Provede:         Ing. Hladký, ved. OHS

Na vědomí:     -

Garant:            Ing. Hladký, ved. OHS

Číslo tisku:      P10-113850/2022; P10-134892/2022

 

Zpět na začátek usnesení