Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7002)

Datum přijetí: 12.4.2022
Číslo jednání: 8
Číslo usnesení: 257

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

I. schvaluje

návrh na rozdělení dotace HMP v odvětví 0041 - Školství (RO 7002):

 

a)zvýšení

aa)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31 - „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000017050

2732155000000

259,50

1041

6330

4137

000000104

2732155000000

207,60

 

ab)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 - „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000017050

2732187000000

82,00

1041

6330

4137

000000104

2732187000000

65,60

 

 

- 2 -

 

 

ac)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, Hostýnská 2100/2 - „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000017050

2732226000000

273,40

1041

6330

4137

000000104

2732226000000

218,70

 

ad)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Neinvestiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren - „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4137

000017050

2732228000000

204,50

1041

6330

4137

000000104

2732228000000

163,60

 

ae)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31 - „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4251

000017985

2732155000000

78,70

1041

6330

4251

000000105

2732155000000

62,90

 

af)   zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 - „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4251

000017985

2732187000000

558,70

1041

6330

4251

000000105

2732187000000

446,90

 

 

 

- 3 -

 

 

ag)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, Hostýnská 2100/2 - „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4251

000017985

2732226000000

476,30

1041

6330

4251

000000105

2732226000000

381,00

 

ah)  zvýšení příjmové části paragrafu Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně a položky Investiční převody mezi statutárními městy (hl. m. Prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren - „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

1041

6330

4251

000017985

2732228000000

545,00

1041

6330

4251

000000105

2732228000000

436,00

 

b)zvýšení

ba)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31 - „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

108517050

2732155000000

259,50

0441

3113

5336

108100104

2732155000000

207,60

 

bb)  zvýšení výdajové části paragrafu Mateřské školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 - „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

5336

108517050

2732187000000

82,00

0441

3111

5336

108100104

2732187000000

65,60

 

 

 

- 4 -

 

 

bc)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, Hostýnská 2100/2 - „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

108517050

2732226000000

273,40

0441

3113

5336

108100104

2732226000000

218,70

 

bd)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren - „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

5336

108517050

2732228000000

204,50

0441

3113

5336

108100104

2732228000000

163,60

 

be)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, V Rybníčkách 1980/31 - „Modernizace odborné učebny pro čtenářskou gramotnost“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

6356

108517985

2732155 NOVÝ

78,70

0441

3113

6356

108100105

2732155 NOVÝ

62,90

 

bf)  zvýšení výdajové části paragrafu Mateřské školy a položky Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - MŠ, Praha 10, Troilova 474/17 - „Podpora environmentálního a polytechnického vzdělávání v MŠ Troilova“

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3111

6356

108517985

2732187 NOVÝ

558,70

0441

3111

6356

108100105

2732187 NOVÝ

446,90

 

bg)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, Hostýnská 2100/2 - „Odborná učebna přírodních věd na ZŠ Hostýnská“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

6356

108517985

2732226 NOVÝ

476,30

0441

3113

6356

108100105

2732226 NOVÝ

381,00

 

 

 

- 5 -

 

 

bh)  zvýšení výdajové části paragrafu Základní školy a položky Jiné investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím z Operačního programu Praha - pól růstu ČR - ZŠ, Praha 10, U Roháčových kasáren - „Modernizace výuky přírodních věd na Roháčovkách“ - Výzva č. 48

 

ORJ

Paragraf

Položka

UZ

ORG

Tis. Kč

0441

3113

6356

108517985

2732228 NOVÝ

545,00

0441

3113

6356

108100105

2732228 NOVÝ

436,00

 

II.   ukládá

1. Ing. Smělé, vedoucí OEK

1.1.    provést příslušná rozpočtová opatření dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 30. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  MgA. Kašpar, místostarosta

Anotace:         rozpočet; školství

Provede:         Ing. Smělá, ved. OEK

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Bc. Vinterová, ved. OŠK

Číslo tisku:      P10-139332/2022

Zpět na začátek usnesení