Veřejné zakázky 2011

Veřejné zakázky 2011

V roce 2011 m.č. Praha 10 zadala celkem 12 veřejných zakázek nikoliv malého rozsahu. 

Základní informace o veřejných zakázkách 2011:

Způsob

zadání

Název VZ

Vítězný uchazeč

Nabídková cena bez DPH

Konečná cena bez DPH

Zjednodušené podlimitní řízení

Zateplení objektu CSOP Sámova 3,5,7, Praha 10

KONTREX building management s.r.o.

17 022 469,89 Kč

v realizaci

Zjednodušené podlimitní řízení

Realizace úspor energie Bělocerkevská 3,5,7,9, Praha 10

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

7 343 797

6 859 639,55 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení

Realizace úspor energie Novorossijská 2,4,6,8, Praha 10

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

7 458 423

6 987 535,55 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení

Realizace úspor energie Jakutská 15,17,19,21, Praha 10

VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.

10 746 970

10 880 273,32 Kč

Otevřené řízení

Rozšíření MŠ Magnitogorská

PROMINECON GROUP, a.s.

22 575 646 Kč

23 503 754 Kč

Zjednodušené podlimitní řízení

Vybavení jednacího sálu ZMČ Praha 10 konferenční a AV technikou

GiTy, a.s.

4 050 000 Kč

4 050 000 Kč

Jednací řízení bez uveřejnění

Zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a navazující inženýrské činnosti v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku“

Masák & partner, s.r.o.

3 800 000 Kč

3 800 000 Kč

Jednací řízení bez uveřejnění

Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku

Sdružení „Vršovický zámeček“

- 2 545 311 Kč

-

Jednací řízení bez uveřejnění

Dodatečné stavební práce při výstavbě DSS Sámova

SYNER, s.r.o.

+ 3 340 321,87 Kč

-

Jednací řízení bez uveřejnění

Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku"

Masák & partner, s.r.o.

6 200 000 Kč

6 200 000 Kč

Jednací řízení bez uveřejnění

Zajištění a podpora procesů komunikace s občanem Prahy 10 prostřednictvím SMS zpráv

Telefonica O2 Czech Republic, a.s.

2 376 207 Kč

v realizaci

Jednací řízení bez uveřejnění

Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace zadání stavby dodavateli v rámci veřejné zakázky Revitalizace Malešického parku

Architektonická kancelář IAV, Ing. arch. Mikoláš Vavřín

2 500 000 Kč

2 500 000 Kč

 

Podrobné informace o veřejných zakázkách 2011

 

Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie Bělocerkevská 3,5,7,9, Praha 10
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 5.8.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 2
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 933 ze dne 5.10.2011
Vítězný uchazeč VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Nabídková cena bez DPH 7 343 797 Kč
Smlouva

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 31.10.2011

Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 9.1.2012
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 22.2.2012
  Dodatek č. 3 (pdf) ze dne 28.3.2012
Konečná cena bez DPH 6 859 639,55 Kč

 

 

Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie Novorossijská 2,4,6,8, Praha 10
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 5.8.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 3
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 935 ze dne 5.10.2011
Vítězný uchazeč VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Nabídková cena bez DPH
 
7 458 423 Kč
Smlouva

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 24.10.2011

Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 9.1.2012
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 22.2.2011
  Dodatek č. 3 (pdf) ze dne 28.3.2012
Konečná cena bez DPH 6 987 535,55 Kč

 

 

Název veřejné zakázky: Realizace úspor energie Jakutská 15,17,19,21, Praha 10
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 5.8.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 3
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 934 ze dne 5.10.2011
Vítězný uchazeč VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.
Nabídková cena bez DPH
 
10 746 970 Kč
Smlouva

Smlouva o dílo (pdf) ze dne 24.10.2011

 

 

 

 

 


Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 9.1.2012
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 22.2.2011
  Dodatek č. 3 (pdf) ze dne 28.3.2012
Konečná cena bez DPH 10 880 273,32 Kč

 

    

 

 

Název veřejné zakázky: Rozšíření MŠ Magnitogorská
Typ zadávacího řízení: Otevřené řízení
Datum vyhlášení 9.9.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Oznámení v Informačním systému veřejných zakázek
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet žádostí o ZD 9
Počet přijatých nabídek 9
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 1080 ze dne 2.11.2011
Vítězný uchazeč PROMINECON GROUP, a. s.
Nabídková cena bez DPH 22 575 646 Kč
Smlouva Smlouva o dílo (pdf) ze dne 19.12.2011
Dodatky ke smlouvě Dodatek č. 1 (pdf) ze dne 24.4.2012
  Dodatek č. 2 (pdf) ze dne 16.5.2012
Konečná cena bez DPH 23 503 754 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

Název veřejné zakázky: Vybavení jednacího sálu ZMČ Praha 10 konferenční a AV technikou
Typ zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
Datum vyhlášení 27.9.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Zveřejnění na Úřední desce ÚMČ Praha 10
  Text výzvy k podání nabídky (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
  Kvalifikační dokumentace ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 0
Počet přijatých nabídek 4
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 1138 ze dne 16.11.2011
Vítězný uchazeč GiTy, a.s.
Nabídková cena bez DPH
 
4 050 000 Kč
Smlouva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva o dílo

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 

Dodatky ke smlouvě nejsou
Konečná cena bez DPH 4 050 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

Název veřejné zakázky: Zhotovení projektové dokumentace pro změnu stavby před dokončením a navazující inženýrské činnosti v rámci stavby „Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku“
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 24.3.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Výzva k jednání (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 431 ze dne 22.4.2011
Vítězný uchazeč Masák & partner, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH
 
3 800 000 Kč
Smlouva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smlouva o dílo 

 

 

 

 

 

 

 

(pdf)

 

 

 

 

Konečná cena bez DPH 3 800 000 Kč

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: Dodatečné stavební práce - Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 28.7.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Výzva k podání nabídky (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení ZMČ Praha 10 č. 4/8/2011 ze dne 2. 5. 2011
Vítězný uchazeč Sdružení „Vršovický zámeček“
Nabídková cena bez DPH
 
 
 
 
- 2 545 311 Kč (změna ceny díla po uzavření dodatku)
Smlouva

 

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo (pdf)

 

Konečná cena bez DPH -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Název veřejné zakázky: Dodatečné stavební práce při výstavbě DSS Sámova
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení
Zadávací dokumentace (ZD) Text výzvy k jednání
  Základní údaje ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 1230 ze dne 30.11.2011
Vítězný uchazeč SYNER, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH
 
 
 
 
+ 3 340 321,87 Kč (změna ceny díla po uzavření dodatku)
Smlouva

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo (pdf) - Informace o původní zakázce

Konečná cena bez DPH -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Název veřejné zakázky: Zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku"
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 20.6.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Výzva k jednání (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 739 ze dne 27.7.2011
Vítězný uchazeč Masák & partner, s.r.o.
Nabídková cena bez DPH
 
6 200 000 Kč
Smlouva

 

Smlouva o dílo (pdf)

 

Konečná cena bez DPH 6 200 000 Kč

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Název veřejné zakázky: Zajištění a podpora procesů komunikace s občanem Prahy 10 prostřednictvím SMS zpráv
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 11.5.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Text výzvy k jednání (pdf)
  Základní údaje ZD (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 517 ze dne 1.6.2011
Vítězný uchazeč Telefonica O2 Czech Republic, a.s.
Nabídková cena bez DPH
 
2 376 207 Kč (cena za 4 roky vč. 1,6 mil. předpokládaných SMS zpráv)
Smlouva

Dodatek č. 2 k Rámcové smlouvě (pdf) ze dne 3.8.2010 - Informace o původní zakázce

Konečná cena bez DPH v realizaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Název veřejné zakázky: Zhotovení projektové dokumentace pro provedení stavby a dokumentace zadání stavby dodavateli v rámci veřejné zakázky Revitalizace Malešického parku
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 1.8.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Výzva k jednání (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 851 ze dne 30.8.2011
Vítězný uchazeč Architektonická kancelář IAV, Ing. arch. Mikoláš Vavřín
Nabídková cena bez DPH
 
2 500 000 Kč
Smlouva

 

 

S

 

 

 

 

 

mlouva o dílo 

(pdf)

 

Konečná cena bez DPH 2 500 000 Kč

 

 

 

 

Název veřejné zakázky: Dodatečné stavební práce 2 - Rekonstrukce a dostavba areálu Vršovického zámečku
Typ zadávacího řízení: Jednací řízení bez uveřejnění
Datum vyhlášení 28.7.2011
Zadávací dokumentace (ZD) Výzva k podání nabídky (pdf)
Počet vydaných ZD 1
Počet přijatých nabídek 1
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky Usnesení RMČ Praha 10 č. 7/7/2011 ze dne 21. 10. 2011
Vítězný uchazeč Sdružení „Vršovický zámeček“
Nabídková cena bez DPH
 
 
 
 
 
 
 
 
- 31 659 493 Kč bez DPH (změna ceny díla po uzavření dodatku)
Smlouva

 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo (pdf)

 

Konečná cena bez DPH -