Adoptuj strom

O čem je adopce? Neznamená to, že „adoptivní rodič“ převezme veškerou odpovědnost za stav a údržbu dřeviny. Ta stále zůstává na vlastníkovi dřeviny – pozemku, kde roste. Celá myšlenka je založena na dobrovolnosti, chuti přispět k ochraně stromů v okolí svého bydliště a zlepšení životních podmínek.

Jak na to?

Najděte si „svůj“ strom na Desítce. Může jít o mladou výsadbu, ale i vzrostlou dřevinu. Adopce není podmíněna žádným finančním příspěvkem, ale dobrovolným závazkem se o strom postarat např. doplněním zálivky v době dlouhodobého sucha, úpravou či úklidem kolem stromu nebo „jen“ zvýšenou pozorností o strom. Pokud se rozhodnete některý strom na Desítce „adoptovat“, dejte nám o tom vědět na email  stromy@praha10.cz . Zájemce zahrneme do evidence adoptovaných stromů a každému pošleme základní pokyny a informace k možnostem ochrany konkrétní dřeviny.

Činnosti, které lze v rámci adopce vykonávat:

  • Zalévat jednorázově ve větším množství v závislosti na klimatických podmínkách a dle konzultace s garantem projektu. Zálivka větším objemem vody v méně častých intervalech je vhodnější  než zálivka malých objemů v krátkých intervalech. Je důležité, aby se voda dostala skrze zemní bal a ne pouze na jeho povrch. Nechte půdu částečně vyschnout, než aplikujete další dávku vody. Tímto jsou kořeny nuceny hledat vodu a jsou stimulovány k růstu mimo zemní bal. Pokud bude stanoviště souvisle zamokřené, dojde ke hnilobě a to může způsobit odumírání stromu. Zalévejte stromy  v závislosti na počasí (např. v parném létě 1x za deset dnů množství 50-80litrů jednorázově.
  • Odplevelit dle potřeby a výskytu nežádoucích rostlin v okolí.
  • Odstraňovat nepořádek, odpad a nedopalky z okolí stromu.
  • Monitorovat strom a v případě špatného prospívání, poškození či napadení škůdci toto ohlásit garantovi adopce stromů.

V rámci adopce nelze:

  • Provádět na dřevině jakýkoliv řez větví či kmenu.
  • Přisypávat zeminu ke kořenovému krčku dřeviny.
  • Kopat v oblasti kořenového systému dřeviny.
  • Umisťovat na strom jakékoliv tabulky, drátky či provázky.
  • Bez souhlasu dřevinu jakkoliv přihnojovat a osazovat její okolí rostlinami.