Usnesení a materiály rady a zastupitelstva

Plné znění usnesení je k nahlédnutí občanům Prahy 10 starším 18 let osobně na oddělení rady a zastupitelstva.
Zveřejněna jsou usnesení od listopadu 2014 a novější. 
Archiv usnesení (říjen 2014 a starší) momentálně není dostupný. 
 

Usnesení Rady městské části Praha 10 od 21. června 2022 (usneseni.praha10.cz)

Úvodní stránka usnesení » Rada » Detaily Usnesení
  

k návrhu na zrušení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ v otevřeném řízení

Datum přijetí: 29.3.2022
Číslo jednání: 7
Číslo usnesení: 234

Materiály k usnesení

Obsah usnesení:

Rada městské části Praha 10

 

  1. schvaluje

zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ dle § 127 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

 

  1. ukládá

1. Mgr. Urbánkovi, vedoucímu OMP

  1. podepsat Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“ dle bodu I. tohoto usnesení

 

Termín: 8. 4. 2022

 

  1. zajistit uveřejnění Oznámení o zrušení zadávacího řízení s názvem „Zajištění rozvozu stravy pro CSOP“

 

Termín: 28. 4. 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2 -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renata  C h m e l o v á

starostka

 

 

 

 

 

Ing. Jana  K o m r s k o v á

1. místostarostka

 

 

 

 

 

Předkladatel:  Mgr. Kočí, uvolněný člen RMČ

Anotace:         sociální oblast; veřejné zakázky - soutěže a smlouvy o dílo

Provede:         Mgr. Urbánek, ved. OMP

Na vědomí:     -

Garant:            Mgr. Urbánek, ved. OMP

Číslo tisku:      P10-122744/2022; P10-132307/2022

 

Zpět na začátek usnesení