Dotační řízení 2021

Usnesením Rady městské části Praha 10 číslo 769 ze dne 22. 9. 2019 bylo schváleno vyhlášení dotačních programů pro rok 2021 k poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu. 

Praha 10 přidělí finanční prostředky v dotačních programech pro rok 2021 na projekty v oblastech podpory:

  • Kultura
  • Sport, mládež a volný čas
  • Sociální a zdravotní oblast
  • Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Žádost bude možné podat od 26. října do 9. listopadu do 12:00.

Kontakty:
Email: dotace@praha10.cz

Kultura: 267 093 491
Sport, mládež a volný čas: 267 093 432
Sociální + zdravotní oblast: 267 093 380
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: 267 093 380

Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS: T: +420 515 903 115, E: grantys@nap.cz

Vstup do formuláře Grantys:
www.praha10.grantys.cz

Dokumenty ke stažení:
Nejčastější otázky dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2021 (PDF, 1,3 MB)
Metodika pro žadatele o dotace v roce 2021 (PDF, 1 MB)
Vzor žádosti (PDF, 1 MB)
Podklady k semináři (PDF, 1,1 MB)
Čestné prohlášení - sport (Word, 150 kB)
Plná moc - vzor (Word, 20 kB)
Plná moc - vzor (PDF, 250 kB)
Přehled tradičních sportovně-společenských akcí pořádaných MČ Praha 10 (PDF, 500 kB)
Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotací (PDF, 1,4 MB)
Užitečné kontakty (PDF, 700 kB)
Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 700 kB)

Návod k vyplnění žádosti

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10