Dotační řízení 2021

Pro rok 2021 podpořila Praha 10 projekty v Dotačních programech MČ Praha 10 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Celkově Praha 10 přidělila 27.062.000,- Kč, pro rok 2021 bylo podáno celkem 416 žádostí a bylo schváleno k podpoře 262 žádostí.

Kultura 

Podáno 106 žádostí, hodnoceno 93 žádostí, podpořeno 61 nových žádostí s celkovou částkou 6.400.000 Kč
Přehled projektů (PDF, 650 kB)

Sport, mládež a volný čas 

Podáno 156 žádostí, hodnoceno 130 žádostí, podpořeno 81 nových žádostí s celkovou částkou 10.120.000 Kč
Přehled projetků (PDF, 570 kB)

Sociální a zdravotní oblast

Jednoleté žádosti: Podáno 110 žádostí, hodnoceno 93 žádostí, podpořeno 90 nových žádostí + 2 nové žádost přeřazené z víceletých projektů.Víceleté žádosti: Podáno 11 žádostí, hodnoceno 10 žádostí, podpořeno 8 nových žádostí, 2 nové žádostí byly přeřazeny do jednoletých projektů
Pokračující víceleté dotace: celkem 5 projektů ponecháno ve stejné výši poskytnuté částky.
Celková částka podpory jednoletých, víceletých i pokračujících dotací činí 9 692 000 Kč
Přehled projektů (PDF, 550 kB)

Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj

Podáno 28 žádostí, hodnoceno 23 žádostí, podpořeno 15 nových žádostí s celkovou částkou 850.000 Kč
Přehled projetků (PDF, 470 kB)


Kontakty:

E-mail: dotace@praha10.cz

Kultura: 267 093 491
Sport, mládež a volný čas: 267 093 432
Sociální + zdravotní oblast: 267 093 380
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: 267 093 491

Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS: T: +420 515 903 115, E: grantys@nap.cz

Vstup do formuláře Grantys (www.praha10.grantys.cz)

 

Dokumenty ke stažení:

 

Návod k vyplnění žádosti