Dotační řízení 2021

UPOZORNĚNÍ:

VE DNECH: 6.1. , 10.1. 11.1. A 13.1.2022 PROBÍHAJÍ JEDNÁNÍ HODNOTÍCÍCH SKUPIN V RÁMCI DOTAČNÍHO ŘÍZENÍ 2022.

OMLOUVÁME SE, PO TUTO DOBU NEBUDOU ZAMĚSTNANCI ODD. VEŘEJNÉ PODPORY PŘÍSTUPNÍ NA TELEFONECH.

V RÁMCI DOTAZŮ NÁS V TYTO DNY KONTAKTUJTE POUZE NA E-MAIL dotace@praha10.cz.

Pro rok 2021 podpořila Praha 10 projekty v Dotačních programech MČ Praha 10 v oblastech podpory: Kultura; Sport, mládež a volný čas; Sociální a zdravotní; Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj. Celkově Praha 10 přidělila 27.062.000,- Kč, pro rok 2021 bylo podáno celkem 416 žádostí a bylo schváleno k podpoře 262 žádostí.

Kultura 
Podáno 106 žádostí, hodnoceno 93 žádostí, podpořeno 61 nových žádostí s celkovou částkou 6.400.000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 650 kB)


Sport, mládež a volný čas 
Podáno 156 žádostí, hodnoceno 130 žádostí, podpořeno 81 nových žádostí s celkovou částkou 10.120.000,- Kč
Přehled projetků (PDF, 570 kB)


Sociální a zdravotní oblast
Jednoleté žádosti: Podáno 110 žádostí, hodnoceno 93 žádostí, podpořeno 90 nových žádostí + 2 nové žádost přeřazené z víceletých projektů.Víceleté žádosti: Podáno 11 žádostí, hodnoceno 10 žádostí, podpořeno 8 nových žádostí, 2 nové žádostí byly přeřazeny do jednoletých projektů
Pokračující víceleté dotace: celkem 5 projektů ponecháno ve stejné výši poskytnuté částky.
Celková částka podpory jednoletých, víceletých i pokračujících dotací činí 9 692 000,- Kč
Přehled projektů (PDF, 550 kB)


Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj
Podáno 28 žádostí, hodnoceno 23 žádostí, podpořeno 15 nových žádostí s celkovou částkou 850.000,- Kč
Přehled projetků (PDF, 470 kB)


Kontakty:
Email: dotace@praha10.cz

Kultura: 267 093 491
Sport, mládež a volný čas: 267 093 432
Sociální + zdravotní oblast: 267 093 380
Ochrana životního prostředí a udržitelný rozvoj: 267 093 380

Pro řešení technických problémů v aplikaci GRANTYs – prosím kontaktujte Helpdesk GRANTYS: T: +420 515 903 115, E: grantys@nap.cz

Vstup do formuláře Grantys (www.praha10.grantys.cz)

Dokumenty ke stažení:

Formulář č. 1 - Vyúčtování poskytnuté dotace - soupis výdajů (XLSX, 25 kB)
Formulář č. 2 - Vyúčtování poskytnuté dotace - mzdové náklady (XLSX, 20 kB)
VZOR - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na jednoletý projekt (PDF, 850 kB)
VZOR - Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na víceletý projekt (PDF, 1,1 MB)
VZOR - Dodatek k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace na víceletý projekt (PDF, 850 kB)
Nejčastější otázky dotačního řízení MČ Praha 10 pro rok 2021 (PDF, 1,3 MB)
Metodika pro žadatele o dotace v roce 2021 (PDF, 1 MB)
Vzor žádosti (PDF, 1 MB)
Podklady k semináři (PDF, 1,1 MB)
Čestné prohlášení - sport (DOC, 150 kB)
Plná moc - fyzická osoba podnikající - vzor (DOCX, 22 kB)
Plná moc - fyzická osoba nepodnikající - vzor (DOCX, 22 kB)
Plná moc - právnická osoba - vzor (DOCX, 22 kB)
Přehled tradičních sportovně-společenských akcí pořádaných MČ Praha 10 (PDF, 500 kB)
Manuál systému Grantys pro žadatele a příjemce dotací (PDF, 1,4 MB)
Užitečné kontakty (PDF, 700 kB)
Informace pro subjekt údajů o zpracování jeho osobních údajů (PDF, 700 kB)

Návod k vyplnění žádosti

 

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Dětský koutek je do odvolání uzavřen.
Děkujeme za pochopení!

Licence Creative Commons © 2013–2021 MČ Praha 10