Informace o základních školách MČ Praha 10

Oznamujeme, že v případě nařízené karantény jednotlivých osob, tříd nebo školy spolupracuje škola s Hygienickou stanicí hlavního města Prahy a lékaři. Respektujte prosím všechny pokyny, které škola zveřejní, a to s ohledem na zdraví Vaše, Vašeho dítěte i ostatních osob ve škole. MČ situaci sleduje. Děkujeme.

Informace MŠMT ze dne 17. 8. 2020  - provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 https://www.msmt.cz/file/53580/

Nařízení Hygienické stanice havního města Prahy ze dne 4. 9. 2020 http://www.hygpraha.cz/dokumenty/narizeni-hygienicke-stanice-hlavniho-mesta-prahy-c--8-2020-5178_5178_161_1.html


Upozornění pro rodiče budoucích prvňáčků - změna Obecně závazné vyhlášky o školských obvodech základních škol

V případě, bydlí-li dítě v ulici, která leží na hranici více městských částí (např. ul. Vinohradská = MČ Praha 3 a MČ Praha 10, ul. Francouzská = MČ Praha 2 a MČ Praha 10, ul. Korunní = MČ Praha 2, MČ Praha 3 a MČ Praha 10, aj.), řídí se spádovost dle městské části, kam je dítě hlášeno k trvalému pobytu.

Každá základní škola má na základě Obecně závazné vyhlášky svůj spádový obvod. Spádová škola má povinnost přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu. Zákonný zástupce žáka může zvolit jinou základní školu než školu spádovou, ovšem bez garance přijetí.

Vzdělávání dětí v jiné škole než spádové

Informace dle § 36 školské zákona o docházce do jiné základní školy než spádové směřují nespádové školy přímo řediteli spádové školy, nikoli odboru školství městské části: „Pokud je dítě přijato na jinou než spádovou školu, oznámí ředitel této školy tuto skutečnost řediteli školy spádové, a to nejpozději do konce května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.


MÁŠ UMĚLECKÉ STŘEVO? PRAHA DESET: NESEĎ! Jaké město by chtěly mít děti?

Jedná se o zapojení základních škol Prahy 10 do výtvarného projektu zaměřeného na rozvíjení kreativity a aktivního občanství dětí základních škol v rámci uvažování o městě, ve kterém žijí ... více v článku a na odkazu https://umeleckestrevo.cz/zs-praha-10-nesed/


Otevírací doba školních hřišť pro veřejnost

V některých základních školách zřízených městskou částí Praha 10 jsou pro veřejnost otevřena a zpřístupněna školní hřiště. Po ukončení výuky žáků školy nebo aktivity žáků školní družiny na školních hřištích mohou být tato hřiště využívána veřejností. Bližší přehled otevírací doby najdete v tomto dokumentu


Dotace 2018  - mateřské a základní školy

Dotace 2018 - mateřské a základní školy - naleznete v tomto dokumentu


Školní stravování

Provoz školních jídelen na území MČ Praha 10 zajišťuje Školní jídelna, Praha 10, příspěvková organizaceV cílech organizace je v každém případě plnit kvalitu a veškeré normy a nařízení  Evropského parlamentu, znění školského zákona 561/2004 a vyhlášky 107/2005 o školním stravování, norem zdravé výživy a hygienických norem spojené s přípravou pokrmů pro školní stravování.

 

 

 

Seznam základních škol

Úvod
  MŠ vyhledáno

Adresa: Vladivostocká ul. 1035/6
Telefon: +420 267 310 674
Email: info@zseden.cz
:

Adresa: V Rybníčkách 31/1980
Telefon: +420 274 810 332
Email: dolezal.rybnicky@seznam.cz
:

Adresa: U Vršovického nádraží 1/950
Telefon: +420 271 746 945
Email: info@zsvrsovicka.cz
:

Adresa: U Roháčových kasáren 19/1381
Telefon: +420 272 089 222
Email: reditel@zsrohacovky.cz
:

Adresa: Švehlova 12/2900
Telefon: +420 272 652 024
Email: zssvehlova@zssvehlova.cz
:

Adresa: Olešská 18/2222
Telefon: +420 274 813 892
Email: reditelka@zs-olesska.cz
:

Adresa: Kodaňská 658/16
Telefon: +420 271 720 337
Email: skola@zskarlacapka.cz
:

Adresa: Nad Vodovodem 81/460
Telefon: +420 274 772 669
Email: zsnadvodovodem@zsnadvodovodem.cz
:

Adresa: Jakutská 2/1210
Telefon: +420 267 311 043
Email: info@zsjakutska.cz
:

Adresa: Hostýnská 2/2100
Telefon: +420 274 771 035
Email: skola@hostynska.cz
:

Adresa: Gutova 39/1987
Telefon: +420 274 021 920
Email: skola@zsgutova.cz
:

Adresa: Břečťanová 6/2919
Telefon: +420 272 651 133
Email: skola@zsbrectanova.cz
:

Adresa: Brigádníků 14/510
Telefon: +420 274 820 795
Email: skola@zsbrigadniku.cz
:

Než půjdete na úřad...

Pokud plánujete návštěvu úřadu, doporučujeme nejprve navštívit sekci Životní situace, kde získáte informace o tom, co budete k vyřešení Vaší záležitosti potřebovat.

Mělo by Vám pomoci:

Využijte dětský koutek...

Rodiče mohou po dobu nutnou k vyřízení svých záležitostí přenechat děti ve věku od 3 do 10 let v dětském koutku, který najdete v přízemí budovy C.

Otevírací doba:
Dětský koutek bude otevřen od října 2020.

Licence Creative Commons © 2013-2020 MČ Praha 10